اعسار

خانواده - اعسار

1- مردی هستم که در حین طلاق توافقی با زوجه در مورد نحوه پرداخت مهریه توافق نموده‌ایم، آیا می‌توانم دادخواست اعسار از پرداخت مهریه تقدیم دادگاه نمایم یا خیر؟

پاسخ :

زمانی که اصحاب دعوی در خصوص مسایل مالی از جمله در مورد نحوه پرداخت مهریه کتبا موافقت نمایند، در این صورت دادگاه مستند به مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوای مطروحه صادر می‌نماید. بنابراین دادخواست شما قابلیت رسیدگی ندارد. اما برای فراهم ساختن شرایط جدید پرداخت مهریه نیاز به یک توافق جدید دارید که گروه حقوقی دفاع یاران عدالت در این امر بعنوان داور مرضی الطرفین  می‌تواند اقداماتی انجام بدهد و این مهم بنا به رضایت طرفین توافق دارد.

برچسب‌ها : اعسار ، مهریه ، طلاق توافقی ، دادخواست اعسار ، داور ، داوری در اختلافات ، داورمرضی الطرفیف ، وکیل

2- شخصی هستم که در نظر دارم دادخواست حقوقی با خواسته یک میلیارد ریال تقاضا کنم اما پرداخت هزینه دادرسی در توانم نیست، راهکار چیست؟

پاسخ :

بر اساس ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی معسر از هزینه‌های دادرسی، کسی است که به واسطه وضعیت اقتصادی ضعیف یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به پرداخت هزینه‌های دادرسی نباشد لذا بر طبق ماده 505 قانون اخیر‌الذکر شما می‌توانید دادخواست اعسار از پرداخت هزینه‌های دادرسی را تقدیم دادگاه نمایید. مع‌الوصف در صورتی که دلیل اعسار شما شهادت شهود باشد می‌بایست استشهادیه‌ای که حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی معسر آگاه باشد به دادخواست ضمیمه گردد. توجه داشته باشید در دادخواست اعسار و مدارک تسلیمی به دادگاه نکات کلیدی مهمی وجود دارد که حتما باید از گروه حقوقی دفاع یاران مشاوره تخصصی دریافت نمایید.

برچسب‌ها : معسر ، اعسار ، دادخواست اعسار ، شهود ، مشاوره حقوقی ، وکالت دعاوی ، وکیل خبره ، وکیل خوب

3- زنی هستم که همسرم به علت نداشتن پول برای پرداخت دیه در زندان به سر می‌برد، چه راهکاری پیشنهاد می‌کنید که بتوانم به ایشان کمک کنم ؟

پاسخ :

بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، زندانی یا وکیل او می‌تواند دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به و تقسیط را ضمن ارائه صورت دارایی تقدیم دادگاه صالح نماید، چنانچه دادگاه، اعسار را پذیرفت احتمالا زندانی بدون اخذ تامین یا با معرفی کفیل یا وثیقه آزاد می‌شود.

 برچسب‌ها : معسر ، اعسار ، دادخواست اعسار ، وکیل زندانی ، مشاوره حقوقی ، وکالت زندان ، دیه ، زندانی دیه

4- بنده خواهان پرونده‌ای، تحت عنوان مطالبه مهریه هستم، دادخواست اعسار از پرداخت هزینه‌های دادرسی را تقدیم دادگاه نمودم که دادخواست اعسار من به علت داشتن وکیل رد شد، راهکار چیست؟

پاسخ :

بر اساس نظریه اداره‌ی کل حقوقی قوه قضاییه صرف داشتن وکیل عموما نمی‌تواند مستند رد ادعای اعسار باشد، زیرا امکان این هست که وکیل وکالت را به صورت مجانی قبول کرده باشد یا مدعی اعسار توان پرداخت حق‌الوکاله را داشته باشد، لکن قادر به پرداخت هزینه دادرسی و یا محکوم‌به نباشد، بنابراین در صورتی که سرکارعالی مدارک و مستندات را پیوست دادخواست تجدید نظر‌خواهی نمایید امکان نقض دادنامه بدوی به نفع شما خواهد بود.

برچسب‌ها : اعسار ، مهریه ، طلاق توافقی ، دادخواست اعسار ، معسر ، مشاوره حقوقی ، وکیل اختصاصی ، وکالت

5- جوانی 20 ساله هستم که محکوم به پرداخت دیه ناشی از بی احتیاطی در امور رانندگی به مبلغ یک میلیارد شده‌ام، آیا ‌می‌توانم تقاضای تقسیط دیه را بدهم؟

پاسخ :

بله، بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، شما می‌توانید دادخواست اعسار در پرداخت دیه و تقسیط را ضمن ارائه صورت دارایی مطرح نمایید ضمنا دلایل استنادی از جمله استشهادیه را پیوست دادخواست نمایید.

برچسب‌ها : اعسار ، دیه ، اعسار از پرداخت دیه ، معسر، وکیل دعاوی ، وکیل دادگستری ، وکالت تخصصی ، وکیل

6- فرش فروشی هستم که طی پرونده‌ای که قصد طرح آن را در دادگاه دارم، می‌خواهم دادخواست اعسار از پرداخت هزینه‌های داوری بدهم، آیا دادگاه می‌پذیرد؟

پاسخ :

خیر. با عنایت به ماده 512 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود لذا در صورتی که شما ادعای اعسار دارید می‌توانید مطابق قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهید. در این موارد استفاده از نظرات مشاوران حقوقی دفاع یاران عدالت توصیه می‌شود.

برچسب‌ها : ورشکستگی ، دادخواست ورشکستگی ، اعسار ، معسر ، داوری ، ورشکستگی تاجر ، مشاوره حقوقی ، وکیل

7- جوانی 24 ساله هستم که طی یک درگیری محلی، محکوم به پرداخت مبلغ هشتصد میلیون ریال بابت دیه ناشی از ضرب و جرح عمدی شده‌ام، در حال حاضر امکان پرداخت یکجای دیه را ندارم، آیا می‌توانم تقاضای اعسار و تقسیط کنم؟

پاسخ :

تنها راه نجات از این پرونده رضایت شاکی خصوصی یا پرداخت یکجای دیه فوق الذکر می‌باشد، مع الوصف شما نمی‌توانید تقاضای اعسار و تقسیط مطرح نمایید چرا که اعسار و افلاس صرفا در جرایم غیر عمدی و مالی است. گروه وکلای دفاع یاران عدالت آماده ارائه خدمات حقوقی و کیفری می‌باشد.

برچسب‌ها : دیه ، معسر ، اعسار،  ضرب و جرح عمدی ، پرونده کیفری ، ضرب و جرح ، مشاوره حقوقی ، وکیل جزایی

8- بابت یک رای در دادگاه مبلغی به شخصی بدکار شده‌ام اما ندارم که یکجا پرداخت کنم چطوری میتوانم از دادگاه تقاضای قسط بندی کنم ؟

پاسخ :

شما میبایست بر طبق قانون فرم مخصوص دادخواست اعسار به همراه شهادت نامه شهود را تحویل دادگاه نمایید که پر کردن فرم دادخواست اعسار و شهادت نامه شهود در این مرحله دارای نکات مهمی هستند که اگر توسط شما به عنوان خواهان پرونده رعایت نگردد بطور قطع با تقاضای اعسار شما  از طرف دادگاه مخالفت خواهد شد و احتمالا دادخواست شما رد میشود و یا اعسار توسط قاضی پرونده پذیرفته نخواهد شد بنابراین دادخواست اعسار را حتما با مشاور حقوقی انجام دهید و نکات مهم قانونی در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را میبایست رعایت نمایید هرگونه دادخواست حقوقی در مجموعه حقوقی بین المللی دفاع یاران مطابق پرونده اختصاصی شما تدوین و نگارش میگردد.

برچسب‌ها : دیه ، معسر ، اعسار،  ضرب و جرح عمدی ، پرونده کیفری ، ضرب و جرح ، مشاوره حقوقی ، وکیل جزایی

9-طی حکم دادگاه شوهر سابقم ماهیانه 300هزار تومان بصورت اقساط بابت مطالبه مهریه ام به حسا بم واریز میکند اما باتوجه به تورم و مخارج زندگی 300 هزار تومان پول قابل توجهی نیست چطور باید پول بیشتری مطالبه کنم ؟ و آیا اصولا میتوانم مبلغ اقساط مهریه را زیاد کنم؟

پاسخ :

شما میبایست دادخواست تعدیل اقساط مهریه را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تقدیم دادگاه خانواده نمایید و چنانچه شخص بدهکار تمول مالی و درآمد زایی فراوانی دارد آن اموال را به دادگاه معرفی کنید و در ضمن میتوانید تقاضای تعدیل اقساط مهریه را با توجه به تورم در جامعه از دادگاه بخواهید

برای دریافت مشاوره تخصصی در امو دعاوی خانواده و مطالبه مهریه از طریق قانونی با وکلای خبره در موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت تماس بگیرید .

برچسب‌ها : دیه ، معسر ، اعسار،  ضرب و جرح عمدی ، پرونده کیفری ، ضرب و جرح ، مشاوره حقوقی ، وکیل جزایی

10- آیا حکم یا دستور ممنوع الخروجی شوهر را میتوان به جهت عدم پرداخت مهریه گرفت ؟ و درصورتیکه حکم اعسار بگیرد ممنوع الخروج می‌شود ؟

پاسخ :

بله حکم ممنوع الخروجی مرد را درصورت وجود شرایط قانونی میتوان گرفت ، مردی که حکم اعسار می‌گیرد و پرداخت مهریه را تقسیط میکند درصورتیکه تقاضای رفع ممنوعیت از کشور را داشته باشد نمیتوان ممنوعیت مرد را رفع نمود و تا پرداخت آخرین قسط از مهریه ممنوع الخروجی زوج تداوم دارد.

برچسب‌ها : دیه ، معسر ، اعسار، ضرب و جرح عمدی ، پرونده کیفری ، ضرب و جرح ، مشاوره حقوقی ، وکیل جزایی

همراهان گرامی شما می‌توانید برای دریافت پاسخ‌های حقوقی خود با مشاوران ما تماس حاصل فرمایید و از خدمات تخصصی ما بهره‌مند شوید.

هرگونه کپی برداری یا انتقال مطالب این سایت، با ذکر منبع آن مجاز می‌باشد.

موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت