الزام به تنظیم سند

الزام به تنظیم سند رسمی

1- من یک دعوی حقوقی تحت عنوان الزام به تنظیم سند رسمی علیه برخی از مالکین ملک مشاعی مطرح نموده‌ام. درحالی که دادگاه به این دلیل که دادخواست بنده به طرفیت تمامی مالکین مشاعی نبوده است قرار عدم استماع دعوی صادر نمود. می‌خواهم بدانم دفاعی در مرحله تجدیدنظر دارم یا خیر ؟

پاسخ :

بله ، شما می‌توانید در مرحله تجدیدنظر رای بدوی را نقض کنید، چرا که طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و انجام مقدمات مربوطه علیه برخی از مالکین مشاعی مسموع است و عدم طرح دعوی علیه تمامی مالکین مشاعی اصولا مجوزی برای صدور قرار عدم استماع دعوی نیست. بنابراین دادگاه محترم تجدیدنظر می‌تواند مستنداً به ماده 1353 آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه بدوی پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه محترم بدوی ارسال نماید. تنظیم و تقدیم انواع دادخواست و لوایح حقوقی را از موسسه حقوقی دفاع یاران عدالت بخواهید.

برچسب‌ها : الزام به تنظیم سند رسمی ، دعاوی حقوقی ، دادخواست سند رسمی ، وکیل املاک، مشاور حقوقی

2- بنده یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم شرقی از یک مجتمع مسکونی را خریده‌ام. در حالیکه تمامی مبلغ قرارداد را نیز به فروشنده پرداخت کرده‌ام اما ایشان ملکش را به نام بنده نمی‌زند باید چکار کنم ؟

پاسخ :

حضرتعالی ابتدا می‌بایست طی یک اظهارنامه، مبنی بر اینکه فروشنده را از عواقب عدم انجام تعهداتش آگاه نمایید و حتماً تاریخ و دفترخانه‌ای را جهت تنظیم سند رسمی در اظهارنامه مذکور قید نمایید اگر طبق اظهارنامه ایشان مجدداً به تعهداتشان عمل نکردند شما باید دادخواست را تحت عناوین 1- الزام به اخذ پایان کار، صورت مجلس تفکیکی و اخذ مفاصاحساب‌های شهرداری و دارایی 2- الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به شش دانگ آپارتمان 3- الزام به تحویل یک دستگاه آپارتمان 4- صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال ملک مذبور تقدیم دادگاه محترم حقوقی نمایید.

پیشنهاد می‌شود برای تنظیم یک اظهارنامه رسمی از وکلای خبره گروه حقوقی دفاع یاران مشاوره بخواهید.

برچسب‌ها : الزام به تنظیم سند رسمی ، دعاوی حقوقی ، اظهارنامه رسمی ، اخذ پایان کار ، الزام به تنظیم سند

3- یک واحد ملک مسکونی خریده‌ام اما بعد از نوشتن قرار‌داد متوجه شدم ملک خریده شده در رهن بانک می‌باشد و حتی فروشنده در موعد مقرر در دفتر‌خانه حضور نیافته و از به ‌‌نام زدن ملک خودداری می‌کند تکلیف بنده چیست ؟

پاسخ :

شما ابتدا یک اظهارنامه رسمی،  مبنی بر اینکه در تاریخ دیگری در دفترخانه‌ای مشخص حاضر گردد برای ایشان ارسال کنید و در صورتی‌که به اظهارنامه ارسالی توجه نکردند، شما باید دادخواست حقوقی تحت عناوین متعدد از جمله 1- الزام به تنظیم سند 2- الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی و پایان‌کار و اخذ مفاصاحساب‌های شهرداری و دارایی3- الزام به تحویل آپارتمان 4- الزام به فک رهن 5- دستور موقت مبنی بر منع از نقل و انتقال ملک 6- خسارات دادرسی به طرفیت فروشنده مطرح نمایید، که بعد از صدور رای و قطعیت آن دادگاه محترم وی را مجبور می‌نماید هم سند قطعی به‌ نام شما و هم کلیه خسارت‌های دادرسی و سایر هزینه‌های متحمل شده از ایشان را دریافت نمایید. لازم به ذکر می‌باشد در مبایعه نامه‌های تنظیمی توسط گروه حقوقی دفاع یاران این موارد به صراحت کنترل و نگارش می‌گردد.

برچسب‌ها : الزام به تنظیم سند رسمی ، دعاوی حقوقی ، ، اخذ پایان کار ، سند رهنی ، رهن بانک ، وکیل املاک

4- دوستم قبل از فوتش یک سوم از واحد آپارتمانش را توسط یک وصیت نامه عادی به بنده داده است درحالیکه به خانواده ایشان مراجعه کردم و گفتند اموال وی به وارثین مرحوم تعلق می‌گیرد و شما حقی ندارید می‌خواهم بدانم آیا حرف خانواده مرحوم قانونی است یا خیر و اگر نیست تکلیف بنده چیست ؟

پاسخ :

به استحضار شما می‌رساند که خیر فرمایشات خانواده محترم متوفی فاقد وجاهت قانونی و بر خلاف شرع است و شما می‌بایست به دادگاه حقوقی مراجعه نمایید و دادخواست حقوقی مبنی بر 1- تنفیذ وصیت‌نامه عادی 2- الزام به تنظیم سند رسمی یک سوم آپارتمان را به طرفیت وارث متوفی مطرح نمایید و دادگاه محترم می‌تواند با استناد به مواد 223 و 843 قانون مدنی حکم بر محکومیت خواندگان محترم صادر نماید. برای برخورداری از خدمات تخصصی یک وکیل خوب با مجموعه حقوقی دفاع یاران عدالت تماس بگیرید .

برچسب‌ها : الزام به تنظیم سند رسمی ، دعاوی حقوقی ، وصیتنامه عادی ، اخذ پایان کار ، مشاوره حقوقی

5- من در یک پرونده حقوقی با موضوع الزام به تنظیم رسمی سند، الزام به تحویل آپارتمان و مطالبه وجه التزام محکوم شده‌ام، درحالیکه به شخصی وکالت در فروش داده بودم، وکیل فقط ذیل اسم شاهد را امضا نموده بود ولی دادگاه بدوی به اظهارات من توجه نمی‌کند چه راهی پیشنهاد می‌کنید؟

پاسخ :

در فرض سوال مشخص نشده است که چه مبلغ از ثمن معامله پرداخت شده است چراکه این موضوع تاثیر بسیار زیادی در این امر که قرارداد بیع ما بین خریدار و فروشنده واقع گردیده است یا خیر، دارد. به هر حال شما بهتر است ضمن دریافت مشاوره حقوقی کامل از گروه حقوقی دفاع یاران یک دعوی متقابل تحت عنوان دادخواست حقوقی ابطال مبایعه‌نامه فوق‌‌الذکر و خسارات دارایی مطرح نمایید و ممکن است دادگاه رسیدگی کننده عقد بیع را بنا به دلایل ذیل احراز نکند : زیرا اولاً مبایعه‌نامه به امضای مالک نرسیده است و حتی وکیل که وکالت از مالک داشته ذیل مبایعه‌نامه را به عنوان فروشنده امضا ننموده است و صرفاً به عنوان یک شاهد آن را امضا کرده است. ثانیاً با توجه به اینکه در فرض سوال ساکت است که اگر قسمتی از ثمن معامله در تاریخ عقد پرداخت نشده باشد دادگاه می‌تواند رای به بطلان دعوی اصلی و مبایعه‌نامه فی ما بین اصحاب دعوی به نفع جنابعالی صادر ‌نماید.

برچسب‌ها : الزام به تنظیم سند رسمی ، دعاوی حقوقی ، مبایعه نامه املاک ، اخذ پایان کار ، وکیل املاک وقفی

6- من و یک شخص دیگر که صاحب 2 واحد آپارتمان مسکونی قدیمی بودیم قرارداد شفاهی مشارکت در ساخت یک آپارتمان نوساز را بستیم درحالیکه مشخص نیست سهم هر یک چقدر است با توجه به اینکه هزینه‌های انجام شده هردو طرف متفاوت است آیا می‌توانم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی طرف مقابل را بدهم ؟

پاسخ :

بله، ولی زمانیکه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال مشاع نباشد، معمولا دادگاهها  قبل از تقسیم و مشخص شدن سهم طرفین ملک مشاع دعوی الزام به تنظیم سند رسمی را غیر قابل استماع می‌دانند مگر اینکه طرفین توافق نموده باشند یا حکم تقسیم دادگاه وجود داشته باشد. علی هذا اگر توافق یا حکم دادگاه برای تقسیم ندارید می‌بایست با دریافت مشاوره حقوقی از وکلای مجموعه حقوقی دفاع یاران عدالت دادخواست حقوقی تقسیم و با مشخص نمودن سهم طرفین دعوی الزام به تنظیم سند رسمی را همزمان مطرح نمایید و دعوی الزام به تنهایی در صورت عدم وجود شرایط فوق‌الذکر عموما محکوم به صدور قرار عدم استماع دعوی خواهد بود.

برچسب‌ها : الزام به تنظیم سند رسمی ، دعاوی حقوقی ، دادخواست ، اخذ پایان کار ، تقسیم نامه املاک، وکیل

7- بنده یک باب مغازه تجاری خریده‌ام درحالیکه تمام مبلغ قرارداد را پرداخته‌ام ولی فروشنده هنوز مغازه‌ها را تحویلم نداده است آیا می‌توانم از دادگاه بخواهم ملک را به من تحویل دهد درصورت مثبت بودن یا نبودن چه تکلیفی دارم؟

پاسخ :

خیر، دعوی الزام بایع به تحویل مبیع قبل از تنظیم سند رسمی خریدار فاقد وجاهت قانونی است. زیرا تحویل مال غیر منقول در واقع نوعی خلع ید محسوب می‌شود و خلع ید نسبت به اموال غیر منقول نیز فرع احراز بر مالکیت رسمی است. بنابراین شما حتما باید ضمن دریافت مشاوره از وکلای خبره، دادخواست حقوقی تحت عناوین 1- الزام به تنظیم سند رسمی یک باب مغازه 2– الزام به اخذ مفاصاحساب شهرداری و دارایی 3- دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال ملک 4- تحویل یک باب مغازه 5- خسارات تاخیر در انجام تعهد و خسارات دادرسی هم زمان مطرح نمایید، وگرنه دادخواست تحویل مبیع (مغازه) به تنهایی محکوم به صدور قرار عدم استماع دعوی توسط دادگاه محترم خواهد بود. برای دریافت اطلاعات حقوقی تخصصی با دفتر حقوقی دفاع یاران تماس بگیرید.

برچسب‌ها : الزام به تنظیم سند رسمی ، وکالت در مبایعه نامه ، اخذ پایان کار ، وکیل املاک تجاری ، وکیل

همراهان گرامی شما می‌توانید برای دریافت پاسخ‌های حقوقی خود با مشاوران ما تماس حاصل فرمایید و از خدمات تخصصی آنها بهره‌مند شوید.

هرگونه کپی برداری یا انتقال مطالب این سایت، با ذکر منبع آن مجاز می‌باشد.

موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت