ثبت برند

ثبت برند

1- بنده یک شرکت با علامت تجاری خاص دارم و در حال حاضر قصد دارم یک شرکت دیگر با علامت تجاری مشابه تشکیل بدهم آیا از نظر قانون ایرادی دارد یا خیر ؟

پاسخ :

بله می‌توانید، چرا که در فرض سوال شرکت مقدم ( اولیه) و برند آن تحت مالکیت معنوی حضرتعالی است و این مورد از بند (ه) ماده 32 قانون ثبت اختراعات ، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری خروج موضوعی دارد و از نظر قوانین و مقررات موضوع ثبت برند مشابه در فرض سوال هیچگونه مانعی وجود ندارد .

گروه‌ حقوقی بین‌المللی دفاع یاران عدالت دارای کارگروه تخصصی در امور ثبتی و ثبت برند ، ثبت شرکت و... می‌باشد. برای دریافت کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران حقوقی ما در ارتباط باشید .

برچسب‌ها : ثبت برند ، امور ثبتی ، ثبت شرکت ، علامت تجاری ، ثبت اختراعات ، ثبت

2- من می‌خواهم یک شرکت با علامت تجاری مشابه با شرکت همکارم برای موضوع شغلی مشابه تشکیل دهم، آیا از نظر قانون مشکلی وجود ندارد ؟

پاسخ :

بر اساس بند (ه) ماده 32 قانون ثبت اختراعات ، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ، عین یا مشابه علامت تجاری برای خدمات مشابه ، به طوری که گمراه کننده باشد غیر قابل ثبت است و اگر هم ثبت شده باشد به موجب ماده‌ - 41 آیین نامه ثبت اختراعات، توسط درخواست ذینفع، دادگاه حکم به ابطال علامت یا نام تجاری ، صادر خواهد نمود  زیرا که بر اساس ماده 31 قانون مذکور حق استفاده انحصاری از یک علامت به شخص مقدم تعلق دارد . گروه‌ حقوقی بین‌المللی دفاع یاران عدالت دارای کارگروه تخصصی در امور ثبتی و ثبت برند ، ثبت شرکت و... می‌باشد. برای دریافت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان متخصص ما در ارتباط باشید .

برچسب‌ها : ثبت برند ، امور ثبتی ، ثبت شرکت ، علامت تجاری ، ثبت اختراعات ، ثبت

3- شخصی یک علامت تجاری که به نام شرکت بنده بوده است عیناً ثبت کرده است و به شرکت من ضرر زده و مشتریان من را گمراه ساخته است ، می‌خواهم راهکار قانونی به من نشان دهید که بتوانم از کار ایشان جلوگیری کنم ؟

پاسخ :

به موجب ماده‌ی - 41 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات هر ذینفع می‌تواند ابطال ثبت علامت را با تقدیم دادخواست در دادگاه صالح به عمل آورد مشروط به اینکه مفاد الف ماده 30 و ماده 32 قانون ثبت اختراعات ، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری را رعایت نکرده باشد ، که با عنایت به فرض سوال شرکت طرف مقابل حضرتعالی بند (ز) ماده 32 قانون اخیر‌الذکر را رعایت نکرده است و شما می‌توانید دادخواست ابطال ثبت علامت تجاری را مطرح کنید و دادگاه می‌تواند حکم به ابطال آن را صادر نماید . موسسه حقوقی بین‌المللی دفاع یاران عدالت دارای کارگروه تخصصی در امور ثبتی و ثبت برند ، ثبت شرکت و... برای دریافت کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید .

برچسب‌ها : ثبت برند ، امور ثبتی ، ثبت شرکت ، علامت تجاری ، ثبت اختراعات ، ثبت

4- بنده قصد دارم دقیقا عین علامت تجاری یک شرکت را برای شرکتم استفاده کنم و چون که کار و خدمت‌رسانی شرکت من با شرکت قبلی کاملاً متفاوت است آیا قانوناً می‌توانم آن علامت تجاری را ثبت کنم ؟

پاسخ :

بر طبق بند (و) ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری حضرتعالی درصورتی می‌توانید علامت تجاری که عین یا شبیه علامت ثبت شده مقدم است، ثبت و به استفاده برسانید که بر اساس فرض سوال اولاً خدمات شرکت شما با شرکت مقدم غیر مشابه باشد و ثانیاً عرفاً میان استفاده از علامت و مالک معروف ارتباط وجود نداشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد نسازد.

موسسه حقوقی بین‌المللی دفاع یاران عدالت متخصص در امور ثبتی به ویژه ثبت برند ، ثبت اختراعات ، ثبت اسناد ، ثبت شرکت و ... می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید .

برچسب‌ها : ثبت برند ، امور ثبتی ، ثبت شرکت ، علامت تجاری ، ثبت اختراعات ، ثبت

5- بنده و همکارانم قصد تاسیس یک شرکت با علامت تجاری (x) داشتیم که به دلیل اختلافات بین ما نتوانستیم همکاری کنیم و در حالی که هر دو به صورت جداگانه قصد تاسیس شرکت با نام تجاری فوق را داشتیم بنده در 19/7/95 و همکارم در 18/6/95 تقاضای ثبت علامت تجاری را کردیم ، می‌خواهم بدانم ملاک اقدام زودتر است یا اینکه هرکس سریعتر کارهای اداری را تمام کند ؟

پاسخ :

طبق ماده 31 قانون ثبت اختراعات ، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات قانون مذکور به ثبت رسانیده باشد ، مع‌الهذا در فرض سوال علامت تجاری به ثبت نرسیده است و صرفاً تقاضای ثبت آن توسط دو شخص شده است که بر اساس بند (ز) ماده 32 قانون فوق‌الذکر تاریخ تقاضای ثبت مقدم موثر است و متاسفانه دوست و همکار حضرتعالی دارای حق تقدم برای ثبت علامت تجاری فوق‌الذکر می‌باشد . موسسه حقوقی بین‌المللی دفاع یاران عدالت متخصص در امور ثبتی به ویژه ثبت برند ، ثبت اختراعات ، ثبت اسناد ، ثبت شرکت و ... می‌باشد، بنابراین می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید .

برچسب‌ها : ثبت برند ، امور ثبتی ، ثبت شرکت ، علامت تجاری ، ثبت اختراعات ، ثبت

6- چگونه می‌توانم علامت تجاری یک شرکت که به شرکت من ضرر زده است را باطل کنم و شرایط آن چیست ؟

پاسخ :

درصورتی که شما بتوانید اثبات نمایید که شرکت دوم مفاد و بند الف ماده 30 و ماده 32 قانون ثبت اختراعات ، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری را رعایت نکرده است ، می‌توانید دادخواست ابطال ثبت علامت را از دادگاه صالح درخواست نمایید که در این صورت دادگاه حکم به ابطال ثبت علامت تجاری شرکت موخر را صادر می‌نماید .

موسسه حقوقی بین‌المللی دفاع یاران عدالت متخصص در امور ثبتی به ویژه ثبت برند ، ثبت اختراعات ، ثبت اسناد ، ثبت شرکت و ... می‌باشد. می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید .

برچسب‌ها : ثبت برند ، امور ثبتی ، ثبت شرکت ، علامت تجاری ، ثبت اختراعات ، ثبت

7- بنده قصد دارم یک علامت تجاری را برای شرکتم ثبت کنم مراحل آن را از ابتدا تا انتها را توضیح دهید ؟

پاسخ :

براساس ماده 33 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ، متقاضی ثبت ابتدا یک اظهارنامه ثبت علامت به همراه نمونه علامت و فهرست کالاها یا خدماتی که ثبت علامت برای آن‌ها درخواست شده است و براساس طبقه بندی قابل اجراء یا طبقه بندی بین‌المللی باشد به اداره مالکیت صنعتی ارسال می‌نماید. همچنین متقاضی هزینه‌های ثبت علامت را می‌پذیرد و اداره مذکور اظهارنامه را از لحاظ منطبق بودن با شرایط و مقررات مندرج در قانون اخیر‌‌الذکر بررسی و اگر علامت را قابل ثبت بداند ، اجازه انتشار آگهی علامت تجاری را صادر خواهد نمود و تا زمانی که علامت ثبت گردد، متقاضی از امتیازات و حقوقی برخوردار است که در صورت ثبت علامت برخوردار خواهد بود . با این حال هرگاه به وسیله متقاضی ثبت درباره‌ی عملی که پس از آگهی اظهارنامه انجام شده ، دعوایی مطرح گردد و خوانده ثابت نماید که در زمان انجام عمل ، علامت قانوناً قابل ثبت نبوده است به دفاع خوانده ، رسیدگی و در مورد ثبت یا عدم ثبت علامت تصمیم مقتضی به عمل خواهد آمد . موسسه حقوقی بین‌المللی دفاع یاران عدالت متخصص در امور ثبتی به ویژه ثبت برند ، ثبت اختراعات ، ثبت اسناد ، ثبت شرکت و ... می‌باشد. شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید .

برچسب‌ها : ثبت برند ، امور ثبتی ، ثبت شرکت ، علامت تجاری ، ثبت اختراعات ، ثبت

همراهان گرامی شما می‌توانید برای دریافت پاسخ‌های حقوقی خود با مشاوران ما تماس حاصل فرمایید و از خدمات تخصصی آنها بهره‌مند شوید.

هرگونه کپی برداری یا انتقال مطالب این سایت، با ذکر منبع آن مجاز می‌باشد.

موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت