خیانت در امانت

خیانت در امانت

1- من به عنوان مدیرعامل یک شرکت معتبر 3 فقره چک را به کارمندم امانت سپردم که چک‌ها را از بانک وصول کند درحالیکه چک‌ها را وصول کرد ولی بعد آن ناپدید شد ، چگونه شکایت کنم و مجازات وی چیست؟

جواب:

بر اساس ماده 674 قانون مجازات اسلامی هرگاه اموال منقول و یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل چک و سفته و نظایر آن به عنوان امانت به کسی داده شده و بنا بر این بوده که مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده است، آن‌ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. بنابراین حضرتعالی با مراجعه به دادسرای محل بانکی که چک‌ها را پاس نموده شکایتی تحت عنوان خیانت در امانت مطرح نمایید. لازم به ذکر است در صورت داشتن شهود، برای اثبات دعوی آن‌ها را به مرجع انتظامی و دادسرا معرفی نمایید. برای طرح شکایت کیفری در دادسرا حتما با وکیل کیفری گروه حقوقی دفاع یاران مشورت نمایید.

برچسب‌ها : خیانت در امانت ، دعاوی کیفری ، اموال منقول و غیر منقول ، چک ، سفته ، شکایت کیفری

2‌- بنده یک فقره سفته سفید امضاء به مشتری بابت ضمانت داده‌ام اما متاسفانه داخل سفته ننوشته‌ام که بابت ضمانت است و الان مشتری دادخواست مطالبه آن را علیه من داده است و محکوم شده‌ام. آیا می‌توانم شکایت خیانت در امانت کنم؟

جواب:

خیر. نمی‌توانید شکایت کیفری خیانت در امانت مطرح کنید و سفته‌ای که به صورت ضمانت بابت معاملات طرفیت داده شده است امانت تلقی نمی‌شود. زیرا که علت تضمین استفاده دارنده سفته در صورت لزوم از پرداخت بدهی است والا در فرض سوال، استفاده اگر خیانت در امانت تلقی گردد تحویل آن به عنوان تضمین بی معنی خواهد بود. بنابراین حضرتعالی اگر بدهی خود را که از آن ضمانت کرده‌اید پرداخته‌اید صرفا می‌توانید دادخواست حقوقی مطالبه وجه تقدیم دادگاه نمایید.

موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت متخصص در ارائه خدمات حقوقی ویژه شرکت‌های تجاری، آماده ارائه خدمات ممتاز می‌باشد.

برچسب‌ها : خیانت در امانت، وکیل دعاوی کیفری ، مشاوره حقوقی ، وکالت چک وسفته ، شکایت

3- من یک فقره چک سفید امضاء را بابت امانت به شخصی داده‌ام ولی داخل چک ننوشته‌ام بابت امانت، اما یک قرارداد دست نوشته در این مورد که چک برای امانت است دارم. درحالیکه محکوم به پرداخت مبلغ چک شده‌ام، از مشاورین حقوقی دفاع یاران درخواست راهنمایی دارم.

جواب:

بر اساس ماده 673 قانون مجازات اسلامی هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که بدست او سپرده شده است، سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم می‌گردد. بنابراین اگر قرارداد مذکور در فرض سوال دو نفر شاهد ذیل آن را امضاء نموده باشند، برای اثبات اینکه چک مذکور امانت بوده است کافی است و می‌توانید به مراجعه به دادسرای صالح شکایت خیانت در امانت مطرح نمایید که در صورت محکومیت امین، آثار محکومیت پرونده حقوقی علیه شما منتفی می‌گردد. برای رسیدگی در این امور حتما از یک وکیل خوب کمک بخواهید.

برچسب‌ها : خیانت در امانت ، دعاوی کیفری ، وکیل دادسرا  ، چک وسفته ، شکایت کیفری ، وکیل متهم

4- بنده یک فقر چک بابت امانت داده بوده‌ام، که چک را وصول کردند. بعد از آن من شکایت خیانت در امانت کردم که متهم به شش ماه حبس محکوم شد و دادگاه خیانت در امانت هیچ اقدامی برای برگشت پولم نکرد. تکلیف مبلغ چک 70 میلیون من چیست؟

جواب:

عدم اقدام دادگاه کیفری برای مسترد نمودن مبلغ چک امانی طبق قانون و مقررات موضوعه است. چراکه صدور حکم به رد مال مورد امانت مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی است. بنابراین حضرتعالی می‌بایست بجهت تنظیم  یک دادخواست تخصصی در این مورد از یکی از وکلای خبره در مجموعه دفاع یاران حقوقی مشاوره بخواهید و دادخواست حقوقی با استناد به دادنامه کیفری خیانت در امانت برای مسترد نمودن مال مورد امانت مطرح نمایید.

برچسب‌ها : خیانت در امانت ، دعاوی کیفری ، وکیل دادگاه جزایی ، چک وسفته ، شکایت کیفری

5- من یک کارگر هستم که برای استخدام در یک شرکت جهت تضمین، 2 فقره سفته را نزد کارفرما به امانت گذاشته بودم. درحالیکه قرارداد بین ما تمام شده است، دادخواست مطالبه وجه علیه من داده. چه راهی پشنهاد می‌کنید؟

جواب:

عدم استرداد سفته امانی کارگر بعد از پایان قرارداد کار و به اجرا گذاشتن آن‌ها توسط کارفرما از جمله مصادیق خیانت در امانت است. چرا که فلسفه وجود مال یا سند امانی در این گونه موارد و بر اساس عرف استرداد آن است نه تملیک آن. بنابراین حضرتعالی با مراجعه به دفتر حقوقی دفاع یاران و مشاوره با کارشناسان خبره و در صورت احراز رابطه کارگری و کارفرمایی نیز و اتمام قرارداد و اثبات ادعای خود می‌توانید مجازات کارفرما را بر اساس ماده 674 قانون مجازات اسلامی از مرجع قضایی صالح مطالبه نمایید.

برچسب‌ها : خیانت در امانت ، دعاوی کیفری ، مشاوره با وکیل ، وکیل چک وسفته ، شکایت کیفری

6- با توجه به اختلافات بین من و شوهرم، وسایل خانه که مقداری جهیزیه و مقداری وسایل که بنده خریده‌ام و هردو از آنها استفاده می‌کردیم را به خانه پدرش برده است. می‌خواهم بدانم آیا می‌توانم شکایت سرقت مطرح کنم؟

جواب:

خیر. با عنایت به فرض سوال شکایت کیفری سرقت تعزیری، احتمالا منجر به صدور قرار منع تعقیب می‌گردد. چرا که بردن مال مشترک(توسط زوج یا زوجه و ...) از جمله مصادیق سرقت نیست و فرض سوال مصداق خیانت در امانت می‌باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود برای شکایت کیفری خیانت در امانت از وکلای مجرب و خبره در مجموعه حقوقی دفاع یاران مشاوره تخصصی بخواهید.

برچسب‌ها : خیانت در امانت ، وکیل دعاوی کیفری ، اموال منقول و غیر منقول ، چک وسفته ، شکایت کیفری

7- من یک منزل اجاره‌ کردم. به همین دلیل یک چک سفید امضاء برای بنگاه صادر کردم و آن را به دست دوستم سپردم که تحویل بنگاه بدهد. ولی ایشان با نوشتن تاریخ و مبلغ آن را ، به شخص دیگری منتقل کرده و متاسفانه ایشان ادعای طلبکار بودن را دارد. مجازات و طرق پیگیری آن چیست؟

جواب:

با عنایت به اینکه منشا و نحوه تحصیل چک مذکور در فرض سوال فاقد دلیل منطقی می‌باشد اماره بر بزهکاری و ارتکاب جرم خیانت در امانت می‌باشد. بنابراین حضرتعالی می‌توانید شکایت کیفری خیانت در امانت نزد دادسرای محل وقوع جرم مذکور مطرح نمایید. که در صورت اثبات جرم خیانت در امانت شخص امین، دادگاه کیفری صالح می‌تواند بر اساس ماده 674 قانون مجازات اسلامی به حبس از شش ماه تا سه سال حکم صادر نماید. لازم به ذکر می‌باشد که برای طرح هر نوع شکایت کیفری حتما از موسسه حقوقی دفاع یاران عدالت، مشاوره تخصصی بخواهید چرا که در صورت عدم اثبات دلایل شکایت، طرف شما قادر خواهد بود از شما به جرم تهمت یا افترا شکایت نماید.

برچسب‌ها : خیانت در امانت ، دعاوی کیفری ، مشاوره حقوقی ، وکیل چک وسفته ، افترای ناروا ، تهمت

8-پدر ما در دادسرا به اتهام خیانت در امانت از شخصی شکایت کرده بود و متاسفانه ایامی که پرونده در مرحله تحقیقات بود پدرم فوت شد سوال ما این است که آیا به علت فوت شاکی پرونده ، این موضوع خاتمه پیدا کرده و یا به عنوان ورثه میتوانیم ادامه پرونده را پیگیر باشیم ؟

پاسخ :

با توجه به وجود شاکی خصوصی در پرونده خیانت در امانت و فوت شاکی پرونده این پرونده مختومه نمیشود و وراث مرحوم می توانند ضمن اطلاع فوت شاکی پرونده به شعبه بازپرسی (یا شعبه دادیاری ) ادامه روند پیگیری های تحقیقات مقدماتی و سایر مراحل دادرسی را از مراجع قضایی مطالبه نمایند .

برای پیگیری تخصصی پرونده های کیفری به مجموعه حقوقی دفاع یاران مراجعه نمایید و از وکلای با تجربه در امور  پرونده های کیفری مشاوره بخواهید .

برچسب‌ها : خیانت در امانت ، وکیل دعاوی کیفری ، اموال منقول و غیر منقول ، چک وسفته ، شکایت کیفری

همراهان گرامی شما می‌توانید برای دریافت پاسخ‌های حقوقی خود با مشاوران ما تماس حاصل فرمایید و از خدمات تخصصی آنها بهره‌مند شوید.

هرگونه کپی برداری یا انتقال مطالب این سایت، با ذکر منبع آن مجاز می‌باشد.

موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت