آئین نامه ها

جهت دریافت هر نوع از نمونه آئین نامه ها ، پس از انتخاب موضوع و ثبت درخواست در این صفحه ، با مجموعه حقوقی دفاع یاران عدالت تماس حاصل فرمایید.

آئین نامه ها:

تعدادی از آئین نامه های مصوب و اجرایی در این سایت گردآوری شده تا با اطلاع کامل از آئین نامه ها و بخشنامه ها ، با اطلاع و آگاهی کامل نسبت به امور اجرایی و قضائی اقدام نمایید.

جهت دریافت متن آئین نامه های مدون اعم از قضائی و غیرقضائی از طریق همین سایت ثبت سفارش نمایید.

جهت دریافت اطلاعات تکمیلی و دریافت مشاوره حقوقی با این مجموعه حقوقی در ارتباط باشید.

 

لیست برخی از آئین نامه ها به شرح ذیل می باشد:

عنوانکدتوضیحاتدریافت
آیین نامه پزشکیE-01دریافت
کار - استخدامE-02دریافت
بیمهE-03دریافت
داوری - میانجیگریE-04دریافت
املاکE-05دریافت
هواپیماییE-06دریافت
نظام وظیفهE-07دریافت
معادنE-08دریافت
رفاه و تامین اجتماعیE-09دریافت
سایر آیین نامه هاE-10دریافت