بازنشستگی

بازنشستگی

1- سازمان تامین اجتماعی برای کارفرمایی بابت 4 سال سنوات یک کارگر، چهار درصد حق بیمه (مشاغل سخت و زیان آور) را مبلغ هشت میلیون و شصد هزار تومان محاسبه کرده و مستمری بازنشستگی نیز نهصد و بیست هزار تومان می‌باشد آیا مبلغ محاسبه شده صحیح است ؟

پاسخ :

خیر، بر اساس ماده 14 آیین نامه اجرایی ، ماده واحد اصلاح تبصره دو الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب سال 1371 – سال 1380 محاسبه چهاردرصد (4%) حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور رابطه مستقیم با مستمری بازنشستگی برقرار شده دارد به عبارت دیگر ابتدا باید مستمری بازنشستگی (بعد از بازنشسته شدن کارگر ) محاسبه شود و بعد از آن حق بیمه محاسبه شود و نحوه محاسبه حق بیمه چهار درصد

(4%) مشاغل سخت و زیان آور بدین گونه است :

400/766/1   = ۴٪ × ۴۸  ×  ۹۲۰/۰۰۰

برچسب‌ها : بیمه ، حق بیمه ، بازنشستگی ، اداره کار و تامین اجتماعی ، بیمه تامین اجتماعی

2- آیا می‌توانم هم‌زمان با انتقال در یک موسسه دولتی با وجود داشتن دفترچه خدمات بازنشستگی ، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی نیز قرار بگیرم ؟

پاسخ :

در فرض سوال جواب برای افراد عادی و افراد خاص تقسیم‌بندی می‌شود : 1- اگر جزء افراد عادی هستید خیر نمی‌توانید زیرا براساس تبصره یک بند (ج) ماده 4 قانون تامین اجتماعی موب 13554 مستخدمین وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی و مستخدمین موسسات را بسته به دولت که طبق قوانین به نحوی از انحاء مزایا  ماده 3 این قانون برخوردار هستند تابع مقررات این قانون خواهند بود و سایر مقررات خاص ، برای آن‌ها وجود ندارد.

2-اگر جزء افراد خاص هستید بله بر اساس بند پ ماده 6 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشوری 1395 ، ایثارگران و فرزندان شهداء درصورت بازنشستگی آن‌ها در هر صندوق می‌توانند از مستمری هر دو صندوق بهره‌مند شدند . موسسه حقوقی بین‌المللی دفاع یاران عدالت دارای کارگروه ویژه در زمینه امور بیمه ، بیمه از کار افتادگی ، تامین اجتماعی ، بیمه بازنشستگی می‌توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید .

برچسب‌ها : بیمه ، حق بیمه ،بازنشستگی ، اداره کار و تامین اجتماعی ، بیمه تامین اجتماعی ، وکالت اداره کار

3- اینجانب در تاریخ 2/12/1394 آخرین حقوق خود را دریافت نموده‌ام اما مستمری بازنشستگی از تاریخ 1/1/95 تعیین شده آیا قانونی است ؟

پاسخ :

بله ، به موجب تبصره (اصلاحی 1371) ماده 77 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که بر اساس آن حق بیمه پرداخت خواهد گردید ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار با عنایت به اینکه آخرین روز دوسال پرداخت حق بیمه 29/12/94 و روز بعد آن 1/1/95 می‌باشد برقراری مستمری در فرض سوال مطابق قانون است .

موسسه حقوقی بین‌المللی دفاع یاران عدالت دارای کارگروه تخصصی در زمینه امور بیمه ، بیمه از کار افتادگی ، تامین اجتماعی و بیمه بازنشستگی می‌باشد ، می‌توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

برچسب‌ها : بیمه ، حق بیمه ،بازنشستگی ، وکالت امور کارگر و کارفرما ، بیمه تامین اجتماعی ، مستمری

4- بنده در تاریخ 21/12/1391 بازنشسته شده‌ام کارفرما پاداش پایان خدمت را مبنای حقوق پایه (041/978/1391ریال ) پرداخت کرده درصورتیکه آخرین مزد دریافتی بنده 706/45/12 ریال بوده آیا محاسبه پرداخت مزایای پایان کار درست و قانونی است

پاسخ:

خیر، به موجب ماده 31 قانون کار مصوب 1369 ، چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کار افتادگی کلی یا بازنشستگی کارگر باشد ، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت ، حقوقی به میزان 30 روز مزد به او پرداخت کند .

بنابراین در پرداخت مزایای پایان‌کار باید مزد موضوع ماده 35 قانون مذکور در نظر گرفته نه مزد مبنا و حقوق پایه (موضوع ماده 36 همان قانون )

موسسه حقوقی بین‌المللی دفاع یاران عدالت دارای کارگروه تخصصی در زمینه امور بیمه ، بیمه از کار افتادگی ، تامین اجتماعی ، بیمه بازنشستگی می‌توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

برچسب‌ها : بیمه ، حق بیمه ،بازنشستگی ، اداره کار و تامین اجتماعی ، بیمه تامین اجتماعی ،وکالت دعاوی

5- بنده در شورای شهر مشغول خدمت هستم آیا دستگاه اجرایی بدون رضایت من می‌تواند بنده را بازنشسته کند یا خیر ؟

پاسخ :

اصولا بازنشستگی اختیاری و منوط به تقاضای مستخدم و موافقت دستگاه متبوع بوده و دستگاه اجرایی قبل از تقاضای مستخدم ، اختیاری در بازنشسته نمودن مستخدم ندارد . موسسه حقوقی بین‌المللی دفاع یاران عدالت دارای کارگروه تخصصی در زمینه امور بیمه ، بیمه از کار افتادگی ، تامین اجتماعی ، بیمه بازنشستگی می‌توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

برچسب‌ها : بیمه ، حق بیمه ،بازنشستگی ، مشاوره حقوقی ، وکیل  ، بیمه تامین اجتماعی ، مستمری

6- بنده مشغول به کار در نوسازی صنایع شدم، شغل بنده از جمله مشاغل سخت و زیان آور است آیا می‌توانم از مزایای مشاغل سخت در بازنشستگی استفاده کنم ؟

پاسخ :

بله ، به موجب دادنامه شماره 4 مورخ 16/1/1388 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، بازنشستگی به استناد ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور سالب حق قانونی در مشاغل سخت و زیان آور نخواهد بود . برای دریافت خدمات بهتر می‌توانید با متخصصین گروه حقوقی دفاع یاران در ارتباط باشید .

برچسب‌ها : بیمه ، حق بیمه ،بازنشستگی ، مشاوره حقوقی ، وکیل قرارداد ، بیمه تامین اجتماعی ، وکیل

7- کارهایی که سخت و زیان‌آور است و که باعث می‌شود مستخدم زود تر بازنشسته شود را برایمان توضیح دهید.

پاسخ :

بر اساس بند الف تبصره 12 اصلاحی قانون ماده واحد قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره 76 قانون تامین اجتماعی کارهای سخت و زیان‌آور عبارت است از کارهایی که در آن‌ها عوامل فیزیکی و شیمایی مکانیکی بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت ‌های طبیعی (جسمی و روحی) در وی ایجاد شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با به کار گیری تمهیدات غنی ، مهندسی ، بهداشتی ، ایمنی و ... صنعت سخت و زیان‌آور را از آن مشاغل کاهش داد یا حذف نمود . برای دریافت خدمات بهتر می‌توانید با متخصصین گروه حقوقی دفاع یاران در ارتباط باشید .

برچسب‌ها : بیمه ، حق بیمه ،بازنشستگی ، وکالت دعاوی اداره کار ، مشاوره حقوقی تلفنی ،گروه وکلای خبره

8- بازنشستگی بدون محدودیت سنی به چه صورت است ؟

پاسخ :

بیمه شدگانی که به میزان حداقل 35 سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند شرط حداقل سن برای بازنشستگی آنها حذف خواهد شد و این افراد با هر سنی که داشته باشند میتوانند درخواست بازنشستگی کنند.

برچسب‌ها : بیمه ، حق بیمه ،بازنشستگی ، مشاوره حقوقی ، وکیل قرارداد ، بیمه تامین اجتماعی ، وکیل

9- تقاضای بازنشستگی با توجه به حداقل سن چگونه می‌باشد ؟

پاسخ :

حداقل سن و میزان سابقه بیمه و همچنین بسته به نوع مشاغل متفاوت می‌باشد اما حداقل سن قانونی برای مردان 60 سال و برای زنان 55 سال است که در صورت داشتن حداقل سابقه پرداخت حق بیمه میتواند تقاضای بازنشستگی کنند .

برچسب‌ها : بیمه ، حق بیمه ،بازنشستگی ، مشاوره حقوقی ، وکیل قرارداد ، بیمه تامین اجتماعی ، وکیل

10- منظور از شرایط ویژه ای که موجب بازنشستگی زنان می‌شود چیست ؟

پاسخ :

زنانی که دارای سابقه پرداختی بیمه باشند و مشمول قانون کار بوده و یا اینکه مشمول سایر قوانین استخدامی باشند با بیست سال سابقه کار و پرداخت حق بیمه و 50 سال سن با 20 روز حقوق میتوانند بازنشسته شوند .

برچسب‌ها : بیمه ، حق بیمه ،بازنشستگی ، مشاوره حقوقی ، وکیل قرارداد ، بیمه تامین اجتماعی ، وکیل

11- در مورد مشاغل سخت و زیان آور برای بازنشستگی دارا بودن چه شرایطی الزامی است ؟

پاسخ :

وقتی بیمه شده به مدت حداقل 20 سال متوالی و یا اینکه 25 سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد بدون توجه به شرط سنی میتواند درخواست بازنشستگی کند.

برچسب‌ها : بیمه ، حق بیمه ،بازنشستگی ، مشاوره حقوقی ، وکیل قرارداد ، بیمه تامین اجتماعی ، وکیل

12- سابقه پرداختی حق بیمه در مشاغل سخت و زیان آور چگونه محاسبه می‌شود ؟

پاسخ :

محاسبه پرداخت حق بیمه در مشاغل سخت و عادی متفاوت است بنابراین هر سال سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور یک سال و نیم محاسبه می‌شود.

برچسب‌ها : بیمه ، حق بیمه ،بازنشستگی ، مشاوره حقوقی ، وکیل قرارداد ، بیمه تامین اجتماعی ، وکیل

همراهان گرامی شما می‌توانید برای دریافت پاسخ‌های حقوقی خود با مشاوران ما تماس حاصل فرمایید و از خدمات تخصصی آنها بهره‌مند شوید.

هرگونه کپی برداری یا انتقال مطالب این سایت، با ذکر منبع آن مجاز می‌باشد.

موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت