خیانت در امانت

خیانت در امانت

1- من به عنوان مدیرعامل یک شرکت معتبر 3 فقره چک را به کارمندم امانت سپردم که چک‌ها را از بانک وصول کند درحالیکه چک‌ها را وصول کرد ولی بعد آن ناپدید شد ، چگونه شکایت کنم و مجازات وی چیست؟

جواب:

بر اساس ماده 674 قانون مجازات اسلامی هرگاه اموال منقول و یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل چک و سفته و نظایر آن به عنوان امانت به کسی داده شده و بنا بر این بوده که مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده است، آن‌ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. بنابراین حضرتعالی با مراجعه به دادسرای محل بانکی که چک‌ها را پاس نموده شکایتی تحت عنوان خیانت در امانت مطرح نمایید. لازم به ذکر است در صورت داشتن شهود، برای اثبات دعوی آن‌ها را به مرجع انتظامی و دادسرا معرفی نمایید. برای طرح شکایت کیفری در دادسرا حتما با وکیل کیفری گروه حقوقی دفاع یاران مشورت نمایید.

برچسب‌ها : خیانت در امانت ، دعاوی کیفری ، اموال منقول و غیر منقول ، چک ، سفته ، شکایت کیفری

2‌- بنده یک فقره سفته سفید امضاء به مشتری بابت ضمانت داده‌ام اما متاسفانه داخل سفته ننوشته‌ام که بابت ضمانت است و الان مشتری دادخواست مطالبه آن را علیه من داده است و محکوم شده‌ام. آیا می‌توانم شکایت خیانت در امانت کنم؟

جواب:

خیر. نمی‌توانید شکایت کیفری خیانت در امانت مطرح کنید و سفته‌ای که به صورت ضمانت بابت معاملات طرفیت داده شده است امانت تلقی نمی‌شود. زیرا که علت تضمین استفاده دارنده سفته در صورت لزوم از پرداخت بدهی است والا در فرض سوال، استفاده اگر خیانت در امانت تلقی گردد تحویل آن به عنوان تضمین بی معنی خواهد بود. بنابراین حضرتعالی اگر بدهی خود را که از آن ضمانت کرده‌اید پرداخته‌اید صرفا می‌توانید دادخواست حقوقی مطالبه وجه تقدیم دادگاه نمایید.

موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت متخصص در ارائه خدمات حقوقی ویژه شرکت‌های تجاری، آماده ارائه خدمات ممتاز می‌باشد.

برچسب‌ها : خیانت در امانت، وکیل دعاوی کیفری ، مشاوره حقوقی ، وکالت چک وسفته ، شکایت

3- من یک فقره چک سفید امضاء را بابت امانت به شخصی داده‌ام ولی داخل چک ننوشته‌ام بابت امانت، اما یک قرارداد دست نوشته در این مورد که چک برای امانت است دارم. درحالیکه محکوم به پرداخت مبلغ چک شده‌ام، از مشاورین حقوقی دفاع یاران درخواست راهنمایی دارم.

جواب:

بر اساس ماده 673 قانون مجازات اسلامی هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که بدست او سپرده شده است، سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم می‌گردد. بنابراین اگر قرارداد مذکور در فرض سوال دو نفر شاهد ذیل آن را امضاء نموده باشند، برای اثبات اینکه چک مذکور امانت بوده است کافی است و می‌توانید به مراجعه به دادسرای صالح شکایت خیانت در امانت مطرح نمایید که در صورت محکومیت امین، آثار محکومیت پرونده حقوقی علیه شما منتفی می‌گردد. برای رسیدگی در این امور حتما از یک وکیل خوب کمک بخواهید.

برچسب‌ها : خیانت در امانت ، دعاوی کیفری ، وکیل دادسرا  ، چک وسفته ، شکایت کیفری ، وکیل متهم

4- بنده یک فقر چک بابت امانت داده بوده‌ام، که چک را وصول کردند. بعد از آن من شکایت خیانت در امانت کردم که متهم به شش ماه حبس محکوم شد و دادگاه خیانت در امانت هیچ اقدامی برای برگشت پولم نکرد. تکلیف مبلغ چک 70 میلیون من چیست؟

جواب:

عدم اقدام دادگاه کیفری برای مسترد نمودن مبلغ چک امانی طبق قانون و مقررات موضوعه است. چراکه صدور حکم به رد مال مورد امانت مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی است. بنابراین حضرتعالی می‌بایست بجهت تنظیم  یک دادخواست تخصصی در این مورد از یکی از وکلای خبره در مجموعه دفاع یاران حقوقی مشاوره بخواهید و دادخواست حقوقی با استناد به دادنامه کیفری خیانت در امانت برای مسترد نمودن مال مورد امانت مطرح نمایید.

برچسب‌ها : خیانت در امانت ، دعاوی کیفری ، وکیل دادگاه جزایی ، چک وسفته ، شکایت کیفری

5- من یک کارگر هستم که برای استخدام در یک شرکت جهت تضمین، 2 فقره سفته را نزد کارفرما به امانت گذاشته بودم. درحالیکه قرارداد بین ما تمام شده است، دادخواست مطالبه وجه علیه من داده. چه راهی پشنهاد می‌کنید؟

جواب:

عدم استرداد سفته امانی کارگر بعد از پایان قرارداد کار و به اجرا گذاشتن آن‌ها توسط کارفرما از جمله مصادیق خیانت در امانت است. چرا که فلسفه وجود مال یا سند امانی در این گونه موارد و بر اساس عرف استرداد آن است نه تملیک آن. بنابراین حضرتعالی با مراجعه به دفتر حقوقی دفاع یاران و مشاوره با کارشناسان خبره و در صورت احراز رابطه کارگری و کارفرمایی نیز و اتمام قرارداد و اثبات ادعای خود می‌توانید مجازات کارفرما را بر اساس ماده 674 قانون مجازات اسلامی از مرجع قضایی صالح مطالبه نمایید.

برچسب‌ها : خیانت در امانت ، دعاوی کیفری ، مشاوره با وکیل ، وکیل چک وسفته ، شکایت کیفری

6- با توجه به اختلافات بین من و شوهرم، وسایل خانه که مقداری جهیزیه و مقداری وسایل که بنده خریده‌ام و هردو از آنها استفاده می‌کردیم را به خانه پدرش برده است. می‌خواهم بدانم آیا می‌توانم شکایت سرقت مطرح کنم؟

جواب:

خیر. با عنایت به فرض سوال شکایت کیفری سرقت تعزیری، احتمالا منجر به صدور قرار منع تعقیب می‌گردد. چرا که بردن مال مشترک(توسط زوج یا زوجه و ...) از جمله مصادیق سرقت نیست و فرض سوال مصداق خیانت در امانت می‌باشد. بنابراین پیشنهاد می‌شود برای شکایت کیفری خیانت در امانت از وکلای مجرب و خبره در مجموعه حقوقی دفاع یاران مشاوره تخصصی بخواهید.

برچسب‌ها : خیانت در امانت ، وکیل دعاوی کیفری ، اموال منقول و غیر منقول ، چک وسفته ، شکایت کیفری

7- من یک منزل اجاره‌ کردم. به همین دلیل یک چک سفید امضاء برای بنگاه صادر کردم و آن را به دست دوستم سپردم که تحویل بنگاه بدهد. ولی ایشان با نوشتن تاریخ و مبلغ آن را ، به شخص دیگری منتقل کرده و متاسفانه ایشان ادعای طلبکار بودن را دارد. مجازات و طرق پیگیری آن چیست؟

جواب:

با عنایت به اینکه منشا و نحوه تحصیل چک مذکور در فرض سوال فاقد دلیل منطقی می‌باشد اماره بر بزهکاری و ارتکاب جرم خیانت در امانت می‌باشد. بنابراین حضرتعالی می‌توانید شکایت کیفری خیانت در امانت نزد دادسرای محل وقوع جرم مذکور مطرح نمایید. که در صورت اثبات جرم خیانت در امانت شخص امین، دادگاه کیفری صالح می‌تواند بر اساس ماده 674 قانون مجازات اسلامی به حبس از شش ماه تا سه سال حکم صادر نماید. لازم به ذکر می‌باشد که برای طرح هر نوع شکایت کیفری حتما از موسسه حقوقی دفاع یاران عدالت، مشاوره تخصصی بخواهید چرا که در صورت عدم اثبات دلایل شکایت، طرف شما قادر خواهد بود از شما به جرم تهمت یا افترا شکایت نماید.

برچسب‌ها : خیانت در امانت ، دعاوی کیفری ، مشاوره حقوقی ، وکیل چک وسفته ، افترای ناروا ، تهمت

8-پدر ما در دادسرا به اتهام خیانت در امانت از شخصی شکایت کرده بود و متاسفانه ایامی که پرونده در مرحله تحقیقات بود پدرم فوت شد سوال ما این است که آیا به علت فوت شاکی پرونده ، این موضوع خاتمه پیدا کرده و یا به عنوان ورثه میتوانیم ادامه پرونده را پیگیر باشیم ؟

پاسخ :

با توجه به وجود شاکی خصوصی در پرونده خیانت در امانت و فوت شاکی پرونده این پرونده مختومه نمیشود و وراث مرحوم می توانند ضمن اطلاع فوت شاکی پرونده به شعبه بازپرسی (یا شعبه دادیاری ) ادامه روند پیگیری های تحقیقات مقدماتی و سایر مراحل دادرسی را از مراجع قضایی مطالبه نمایند .

برای پیگیری تخصصی پرونده های کیفری به مجموعه حقوقی دفاع یاران مراجعه نمایید و از وکلای با تجربه در امور  پرونده های کیفری مشاوره بخواهید .

برچسب‌ها : خیانت در امانت ، وکیل دعاوی کیفری ، اموال منقول و غیر منقول ، چک وسفته ، شکایت کیفری

9- شخصی یک دستگاه تلویزیون را بدون اینکه مالک آن باشد دزدیده و آن را به دوستش به امانت میدهد تا نگهداری کند اما بعد از مدتی دوستش آن را به کلانتری محل تحویل میدهد آیا در این جرم خیانت در امانت رخ داده است ؟

پاسخ :

در سپردن مال به دیگری ، در واقع شخصی که مال را می‌سپارد باید مالک آن مال باشد و یا اینکه اذن در به امانت گذاشتن داشته باشد. به شخصی که مال به او سپرده می‌شود امین گفته می‌شود ، سپردن باید از راه های قانونی باشد پس چنانچه امین در فرض فوق تلویزیون را به کلانتری بسپارد مرتکب جرم خیانت در امانت نشده است .

برچسب‌ها : خیانت در امانت ، وکیل دعاوی کیفری ، اموال منقول و غیر منقول ، چک وسفته ، شکایت کیفری

10- در اختلاف بین زوجین که نهایتاً منتهی به طلاق می‌شود زوجه بر علیه زوج به دلیل اینکه وی جهیزیه را به منزل مادرش انتقال داده است اقامه دعوا با عنوان خیانت در امانت کرده است آیا در این حالت عنوان دعوا با موضوع خیانت در امانت مطابقت می‌نماید؟

پاسخ :

به طور کلی امین (کسی که مال به او سپرده می شود) جز در مورد انجام تعدی یا تفریط ، مسئولیت نخواهد داشت در فرض این سوال، زوجین از وسایل مشترکاً استفاده کرده‌اند و نه اینکه مالی به یکی از آنها مشخصاً سپرده شده باشد و در واقع زوج در اینجا امانت دار نمی‌باشد در این مورد وکلای موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران توصیه میکنند که زوجه دادخواست مطالبه خود را به دادگاه حقوقی ارائه کند .

برچسب‌ها : خیانت در امانت ، وکیل دعاوی کیفری ، اموال منقول و غیر منقول ، چک وسفته ، شکایت کیفری

11- تعریف جرم خیانت در امانت چیست ؟

پاسخ :

اگر مالک یا متصرف مالی را به دیگری بسپارد و امین به طور متقلبانه اقدام به تصاحب و یا تلف و یا استعمال بدون مجوز مال کند و پس از استرداد توسط مالک این مال را مسترد نماید جرم خیانت در امانت محقق شده است .

برچسب‌ها : خیانت در امانت ، دعاوی کیفری ، مشاوره حقوقی ، وکیل چک وسفته ، افترای ناروا ، تهمت

12- چنانچه شخصی از چکی سفید امضا که به او عنوان ضمانت داده شده است سوء استفاده نماید آیا مرتکب جرم خیانت در امانت شده است ؟ مجازات وی چه میزان است ؟

پاسخ :

بله، در فرض سوال چون هدف از سپردن، امانت بوده و شخص از آن سوء استفاده نموده لذا مصداق جرم خیانت در امانت است که مجازات وی از یک سال تا سه سال حبس می‌باشد .

برچسب‌ها : خیانت در امانت ، دعاوی کیفری ، مشاوره حقوقی ، وکیل چک وسفته ، افترای ناروا ، تهمت

13- فرد امانت دار چه زمانی دارای مسئولیت می‌باشد ؟

پاسخ :

اصل بر این است امین مسئول نیست ولی چنانچه امین تعدی و تفریط کرده باشد مسئول شناخته خواهد شد همچنین اگر مالک مالی را در نزد امین به امانت گذاشته است مطالبه کند و امین از برگرداندن مال خودداری کند از تاریخ امتناع او ، ضامن و مسئول شناخته خواهد شد.

برچسب‌ها : خیانت در امانت ، دعاوی کیفری ، مشاوره حقوقی ، وکیل چک وسفته ، افترای ناروا ، تهمت

14- چند سال پیش مالی به عنوان امانت نزد دوستم گذاشتم بعد از مدتی از وی آن مال را مطالبه کردم که وی از رد آن امتناع کرده است و مدعی است او مالک می‌باشد ولی او مالم را تصاحب کرده است از لحاظ قانونی چطور میتوانم مالم را پس بگیرم ؟

پاسخ :

در این فرض مال سپرده شده است و لذا عنوان سپردن وجود دارد ، تصاحب از جمله موارد عناصر مادی جرم خیانت در امانت می‌باشد لذا شما میتوانید با طرح دعوا علیه دوستتان با عنوان خیانت در امانت درخواست استرداد مال خود را بنمایید .

برچسب‌ها : خیانت در امانت ، دعاوی کیفری ، مشاوره حقوقی ، وکیل چک وسفته ، افترای ناروا ، تهمت

15- امین از چه زمانی مسئول منافع مالی است که نزد وی تلف شده است ؟

پاسخ :

تا زمانی که مال نزد امین می‌باشد اصل بر عدم خیانت امین می‌باشد و هرکس مدعی خیانت باشد باید ادعای خود را ثابت کند ، اما از زمانی که مالک درخواست مال خود را از امین میکند و وی از رد آن امتناع میکند و نیز مال چه عمداً و سهواً نزد وی تلف شود ضامن عین مال و منافع می‌باشد چون از این زمان به بعد احکام امین جاری نیست و آن مال به طور غیر قانونی و بدون اذن مالک در تصرف او می‌باشد چرا که با تعدی و تفریط اذن مالک در خصوص امانت امین ساقط می‌شود، لذا او مسئول است.

برچسب‌ها : خیانت در امانت ، دعاوی کیفری ، مشاوره حقوقی ، وکیل چک وسفته ، افترای ناروا ، تهمت

همراهان گرامی شما می‌توانید برای دریافت پاسخ‌های حقوقی خود با مشاوران ما تماس حاصل فرمایید و از خدمات تخصصی آنها بهره‌مند شوید.

هرگونه کپی برداری یا انتقال مطالب این سایت، با ذکر منبع آن مجاز می‌باشد.

موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت