موسسه حقوقی دفاع یاران عدالت آمادگی خود را با کلیه موسسات، وکلا، حقوقدانان و … اعلام می دارد.

متقاضیان گرامی از طریق راه های زیر نسبت به ارسال درخواست خود اقدام نمایید :

 

  • ۰۹۱۲۱۴۳۹۲۵۲
  • ۰۲۱-۴۴۱۰۸۷۲۲
  • ۰۲۱-۴۴۱۰۹۹۰۳
  • info@defayar.com
  • defayaran@gmail.com


  •