ازدواج-طلاق

ازدواج و طلاق

1- دختر جوانی به بنده وعده‌ی ازدواج داده بود و من هم قسمتی از مهریه را به ایشان پرداخت نموده‌ام آیا می‌توانم او را مجبور به ازدواج نمایم؟
پاسخ :

با عنایت به ماده 1035 قانون مدنی صرف وعده‌ی ازدواج باعث علقه‌ی زوجیت نمی‌گردد و هیچ یک از طرفین را نمی‌توان اجبار به وقوع عقد نکاح نمود، حتی اگر تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده، پرداخت شده باشد. بنابراین تا زمانیکه عقد نکاح فی ما بین زن و مرد ایجاد نشده باشد هریک از آن‌ها می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر به هیچ وجه نمی‌تواند او را مجبور به ازدواج کند و یا به صرف امتناع از وصلت از وی مطالبه خسارت نماید و فقط می‌توان قسمتی از مهریه که به وی پرداخت کرده است را مطالبه نماید. این امر نیاز به یک دادخواست حقوقی دارد که می‌توانید با مراجعه به دفتر حقوقی دفاع یاران عدالت نگارش این دادخواست حقوقی را از وکلای امور خانواده مطالبه نمایید .

برچسب‌ها : استرداد هدایا  ، نامزدی ، ازدواج ، مهریه ، عقد ، نکاح ، پرداخت مهریه ، وکیل خانواده ، مشاوره حقوقی

2- بنده با شخصی نامزد نموده‌ام که بنابر دلایلی این نامزدی به هم خورده است آیا می‌توانم هدایایی را که به ایشان و والدینش داده‌ام را مطالبه نمایم یا خیر ؟

پاسخ :

بله، با توجه به ماده 1037 هریک از نامزدها در صوت به هم خوردن نامزدی می‌توانند هدایا را از طرف مقابل یا والدین ایشان مطالبه نماید، اگر عین هدایا موجود نباشد یا به هر دلیلی از بین رفته باشد مستحق قیمت هدایا خواهید بود مگر آن که هدایا بدون تقصیر نامزد یا والدینش تلف شده باشد لیکن اگر به هم خوردن نامزدی به دلیل فوت یکی از نامزدها باشد درصورتی که عین هدایا موجود باشد می‌توان مطالبه نمود اما اگر عین هدایا موجود نباشد نمی‌توان قیمت آن را مطالبه نمود. برای دریافت اطلاعات حقوقی تخصصی و عقد قرارداد وکالت با مجموعه حقوقی دفاع یاران تماس بگیرید.

برچسب‌ها : استرداد هدایا  ، نامزدی ، ازدواج ، مهریه ، عقد ، نکاح ، وکالت دعاوی ، وکیل خانواده ، مشاوره حقوقی

3- بنده دختری 19 ساله هستم که قصد ازدواج دارم، اما پدرم بدون علت موجه، از اجازه ازدواج امتناع می‌کند آیا بدون اجازه پدرم می‌توانم ازدواج کنم؟

پاسخ :

بر اساس ماده 1043 ازدواج دختر باکره که به سن بلوغ رسیده باید با اجازه پدر یا جد پدری باشد ولی هرگاه پدر یا جد پدری بدون دلیل موجه از اجازه ازدواج امتناع کند اجازه آن‌ها از بین می‌رود و دختر با مطرح نمودن دادخواست و با معرفی کامل مردی که قصد ازدواج با وی را دارد و همچنین شرایط نکاح و مهریه که بین خود قرار داده‌اند پس از اجازه دادگاه صالح به دفتر ازدواج مراجعه نموده و نسبت به ثبت ازدواج خود اقدام نمایند. در موارد دیگر غیر از سوال مذکور زمانی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد یا غایب باشند یا به هر دلیلی برای اخذ اجازه ازدواج دسترسی به آن‌ها غیر ممکن باشد و درصورتی که دختر هم نیاز به ازدواج داشته باشد شخص اخیر‌الذکر می‌تواند ازدواج نماید.

برای تهیه و نگارش تخصصی هر نوع دادخواست حقوقی در امور خانواده با  موسسه دفاع یاران عدالت در ارتباط باشید.

برچسب‌ها : استرداد هدایا  ، نامزدی ، ازدواج ، مهریه ، عقد ، نکاح، اذن پدر در ازدواج ، دادخواست حقوقی ، وکیل

4- بنده با زنی که 3 مرتبه‌‌ی متوالی به واسطه طلاق از وی جدا شده‌ام، آیا امکان ازدواج مجدد با ایشان را دارم یا خیر؟

پاسخ :

خیر. مگر در موارد استثنایی، بر طبق ماده 1057 قانون مدنی زنی که 3 مرتبه متوالی زوجه‌ی یک نفر بوده و پس از آن طلاق گرفته است بر آن مرد حرام می‌شود مگر اینکه زن به واسطه‌ی عقد دائم با شخص دیگری ازدواج نماید و با ایشان نزدیکی نماید و از مرد اخیر‌الذکر طلاق بگیرد و یا مرد فوت نماید یا نکاح را فسخ نماید که در این صورت مرد می‌تواند مجدداً با همسر سابقش که 3 مرتبه‌ی متوالی ایشان را مطلقه نموده‌ است ازدواج نماید.

برچسب‌ها : استرداد هدایا  ، نامزدی ، ازدواج ، مهریه ، عقد ، نکاح ، طلاق، طلاق توافقی ، وکالت در طلاق

5- بنده به واسطه فاصله مکانی که با نامزدم دارم آیا می‌توانم به شخص دیگری وکالت در ازدواج اعطا نمایم یا خیر ؟

پاسخ :

بر اساس ماده 1071 قانون مدنی هریک از مرد و زن برای وقوع عقد نکاح می‌توانند به اشخاص دیگری وکالت در ازدواج دهند. مع‌الوصف در صورتیکه وکالت اعطایی به صورت مطلق باشد وکیل انتخابی نمی‌تواند موکله‌ی خود (زن) را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اذن به صورت صریح به او داده شده باشد یا به عبارت دیگر زن بصورت عموم یا خصوص وکالت داده باشد که در این صورت وکیل حتی می‌تواند با موکله‌ی خود عقد نکاح را منعقد کند و زمانیکه وکیل از حدود اختیارات خود تخطی کند به عنوان مثال راجع به اموری مانند اندازه مهر یا خصوصیات دیگر تخلف کند صحت عقد نکاح منوط به تنفیذ موکل (زوجه) را دارد .

برچسب‌ها : موکل ، مشاوره ، نامزدی ، ازدواج ، مهریه ، عقد ، نکاح ، وکالت در ازدواج ، وکیل دعوی ، وکیل خانواده

6- پسری هستم که در سن 1 سالگی طی 2 ماه، از شیر زنی خورده‌ام و الان خواهان ازدواج با دختر ایشان هستم، آیا امکان ازدواج با این دختر وجود دارد یا خیر ؟

پاسخ :

بر طبق ماده 1046 قانون مدنی هر چه به واسطه خویشاوندی حرام می‌شود به واسطه شیر‌خوارگی هم حرام می‌شود مشروط به اینکه ، اولاً:  شیر زن از ازدواج مشروع حاصل شده باشد. ثانیاً : کودک حداقل یک شبانه روز کامل یا 15 بار متوالی از آن شیر خورده باشد البته حرمت با 10 مرتبه نیز حاصل می‌گردد، همچنین بدون اینکه غذای دیگر یا شیر زن دیگری را بخورد. ثالثا : شیر خوردن کودک قبل از تمام شدن 2 سال از تولد او باشد بنابراین در صورتیکه طفل در سن 2سال یا بیشتر، از شیر زن بمکد حرمت ایجاد نمی‌گردد. رابعاً : شیر ‌زن باید از یک شوهر باشد پس بنابراین اگر ازشیر دو شوهر باشد حرمت حاصل نمی‌شود ( به طور مثال اگر دختری از شیر شوهر اول زنی و پسر از شیر شوهر دوم همان زن بخورد آن دختر و پسر بر هم حرام نمی‌گردد.)

برچسب‌ها : وکیل خانواده  ، نامزدی ، ازدواج ، مهریه ، عقد ، نکاح ، مشاوره حقوقی ، وکالت در طلاق ، مشاوره

7- مردی هستم که خواهان ازدواج با دختر خواهر زن خود می‌باشم آیا امکان این ازدواج وجود دارد ؟

پاسخ :

بر اساس ماده 1049 قانون مدنی هیچ مردی نمی‌تواند دختر خواهر زن یا دختر برادر زن خود را بگیرد مگر با اجازه‌ی مستقیم زوجه خود، بنابراین حضرت عالی در صورتی که اجازه‌ی همسر خود را داشته باشید که با دختر خواهر زن خود تزویج نمایید می‌توانید با ایشان ازدواج کنید در غیر این صورت مقدمات ثبت ازدواج در هیچ یک از دفترخانه‌ها فراهم نمی‌گردد.

برچسب‌ها : وکیل خانواده  ، نامزدی ، ازدواج ، مهریه ، عقد ، نکاح، وکالت در ازدواج ، مشاوره حقوقی ، وکیل

8- خانمی هستم که با همسرم قصد طلاق توافقی داریم آیا باید به دفترخانه ثبت طلاق مراجعه کنیم یا خیر ؟

پاسخ :

خیر، شما باید بدواً دادخواست طلاق توافقی در دادگاه محل سکونت زوج یا زوجه مطرح نمایید که پس از صدور رای و گواهی عدم سازش و صدور اجرائیه می‌بایست به دفترخانه ثبت طلاق مراجعه نمایید .

کلمات کلیدی : طلاق ، طلاق توافقی ، وکیل ، دفترخانه ثبت طلاق ، مشاوره حقوقی ، وکیل خانواده ، وکیل اختصاصی

9- من حدود 3 سال است که با همسرم ازدواج نموده‌ام در طول این سه سال بارها مرا کتک زده است می‌خواهم بدانم می‌توانم از این طریق طلاق بگیرم ؟

پاسخ :

درصورت وجود شرایط مندرج در ماده 1130 قانون مدنی، و سایر شرایط بله می‌توانید از این طریق طلاق بگیرید. زیرا بر اساس بند 4 ماده اخیر‌الذکر هرگاه زوج هرگونه ضرب و شتم یا سوء رفتار که عرفاً برای زوجه قابل تحمل نباشد را انجام دهد، زوجه ‌می‌تواند تقاضای طلاق نماید مع‌الوصف با عنایت به رویه دادگاه‌ها، زوجه حتماً می‌بایست دو رای تحت عنوان ضرب و شتم در دادگاه‌ کیفری جزء دلایل استنادی ایشان باشد در غیر اینصورت دادگاه تقاضای طلاق را به دلیل ضرب و شتم نمی‌پذیرد.

کلمات کلیدی : طلاق ، طلاق توافقی ، زوجه ، زوجه دفترخانه ثبت طلاق ، ضرب و شتم ، وکیل خانواده ، مشاوره حقوقی

10- همسر من مدت 2 است زندگی مشترک را ترک کرده است در حالیکه اعتیاد به مواد مخدر نیز دارد الان قصد دارم طلاق بگیرم، چگونه و به کدام دادگاه مراجعه کنم؟

پاسخ :

با توجه به بند‌های 1 و2 ماده 1130 قانون مدنی شما ‌می‌توانید طلاق بگیرید و باید تقاضای طلاق خود را به دادگاه محل سکونت خود یا زوج تقدیم دادگاه خانواده نمایید. بجهت نگارش و تنظیم انواع دادخواستهای حقوقی و دریافت مشاوره‌های تخصصی با موسسه حقوقی دفاع یاران عدالت تماس حاصل فرمایید.

کلمات کلیدی : طلاق ، طلاق توافقی ، زوجه ، مشاوره حقوقی ، وکیل اختصاصی ، مشاوره حقوقی تلفنی ، دادخواست طلاق

11- مردی هستم که قصد دارم همسرم را طلاق دهم در حالیکه وی تقاضای مهریه کرده است آیا دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند؟

پاسخ :

بله، دادگاه حکم طلاق را صادر ‌می‌کند و مهریه زوجه نیز می‌بایست توسط حضرتعالی به نحو یکجا و یا اقساطی پرداخت گردد. در صورتی که قصد دارید مهریه همسرتان را بصورت تقسیط بپردازید نیاز است که دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را توسط یکی از کارشناسان حقوقی مجموعه حقوقی دفاع یاران عدالت تنظیم و نگارش کنید.

کلمات کلیدی : طلاق ، طلاق توافقی ، زوجه ، دادخواست اعسار ، اعسار ، وکالت خانواده ، وکیل خانواده ، مشاوره حقوقی

12- من از همسرم به شدت متنفر هستم و حدود 10سال با من اختلاف سنی دارد می‌خواهم طلاق بگیرم و مهریه یا نفقه هم نمی‌خواهم چه راهی پیشنهاد می‌کنید ؟

پاسخ :

بر اساس ماده 1146 قانون مدنی در صورتیکه زوجه از همسرش کراهت شدید دارد به نحو‌ی که ادامه‌ی زندگی بر ایشان سخت گردد به واسطه کراهتی که از شوهر دارد در مقابل مالی که به شوهر بدهد می‌تواند طلاق بگیرد. اعم از اینکه مال مذبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر باشد بنابراین شما با بذل و بخشش مهریه می‌توانید طلاق خلعی بگیرید. در صورت مراجعه به دفتر حقوقی دفاع یاران می‌توانید دادخواست حقوقی تخصصی در این مورد دریافت نمایید.

کلمات کلیدی : طلاق ، طلاق توافقی ، وکیل ازدواج ، وکالت در طلاق ، دادخواست طلاق ، مشاوره حقوقی ، وکیل

13- بنده قصد دارم پس از طلاق مجدداً ازدواج نمایم با توجه به شرایط عده، ثبت طلاق در چه تاریخی امکان‌پذیر است ؟

پاسخ :

بر اساس مادتین 1150 و 1151 قانون مدنی زن زمانیکه طلاق بگیرد تا انقضای مدت عده نمی‌تواند شوهر دیگری اختیار کند و عده طلاق و فسخ نکاح دائم سه طهر است مگراینکه زن بواسطه سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است .

 

کلمات کلیدی : طلاق ، طلاق توافقی ، وکالت در طلاق، وکیل خانواده ، مشاور امور خانواده ، مشاوره حقوقی ، وکیل

14- خانمی هستم که همسرم حدود یک سال است نفقه زندگی مشترک را نداده است درحالیکه حکم محکومیت وی توسط دادگاه صادر شده است آیا می‌توانم بر این حکم محکومیت طلاق بگیرم ؟

پاسخ :

بر اساس ماده 1129 قانون مدنی در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند به دادگاه صالح مراجعه نماید و تقاضای طلاق نماید بنابراین در فرض سوال مشخص نشده است که آیا حکم ترک انفاق منجر به صدور اجرائیه گردیده است یا خیر !  اگر حکم قطعی شده باشد و اجرائیه نیز صادر شده باشد و جواب ابلاغ اجرائیه به زوج نیز تحویل اجرای احکام شده باشد احتمالا، دادگاه حکم طلاق را صادر خواهد کرد البته توجه داشته باشید که برای ترک انفاق می‌توانید شکایت کیفری نیز مطرح بفرمایید و مطالبه نفقه نیز از طریق شورای حل اختلاف قابل پیگیری می‌باشد و نیز برای دریافت کامل‌ترین نکات در موارد فوق پیشنهاد می‌شود از وکلای موسسه حقوقی دفاع یاران عدالت مشاوره بخواهید.

کلمات کلیدی : طلاق ، طلاق توافقی ، زوجه ، شکایت ترک انفاق، مطالبه نفقه ، وکالت در طلاق ، وکیل خانواده

15- در حدود 2 سال قبل همسرم از من، حق طلاق خواست و در محضر ، به ایشان وکالت در طلاق رابصورت بلاعزل اعطا کردم اکنون پشیمان شدم و قصد باطل کردن وکالتنامه محضری طلاق را دارم لطفاً من را راهنمایی بفرمایید .

پاسخ :

وکالت بلاعزل اصولاً قابل باطل کردن و یا عزل کردن وکیل نمی‌باشد اما تحت شرایط بسیار خاصی می‌توانید از دادگاه صالح تقاضای عزل وکیل یا باطل کردن وکالت‌نامه را بخواهید و برای این موضوع به موسسه حقوقی دفاع یاران مراجعه نمایید و بعد از دریافت راهنمایی‌های لازم در صورت وجود راهکارهای قانونی اقدام قضایی صورت خواهد پذیرفت اما بطلان آن در محضر و با درخواست شما امکان‌پذیر نمی باشد .

برچسب‌ها : دعاوی خانواده ، طلاق ، حق طلاق ، ازدواج ، وکالت بلاعزل ، مهریه ، اجرت‌المثل

16- خانم بنده برای انجام یک ماموریت اداری و برای مدت 70 روز به خارج از کشور رفت و الان 3 سال است که بازنگشته وشاید هرگز قصد بازگشت هم ندارد چطوری می‌توانم طلاقش بدهم و تکلیف مهریه‌اش چه می‌شود ؟

پاسخ :

برای طلاق دادن ایشان با شرایط فعلی شما مشکل خاصی وجود ندارد اما برای دادگاه خانواده برخی از موارد زندگی و شغلی ایشان باید معلوم شود و ضمناً قبل از طلاق باید تکلیف مهریه مشخص شود چون مبلغ  مهریه و مقدار آن یک بدهی است و باید آن را به ایشان بپردازید و تحت شرایط قانونی در حساب سپرده دادگستری واریز نمایید  البته سایر موارد و ادله  نیز نیاز می باشد که برای دریافت اطلاعات تکمیلی با موسسه حقوقی دفاع یاران عدالت تماس حاصل فرمایید تا ضمن راهنمایی های کامل با نحوه شروع به رسیدگی هم آشنا شوید .

برچسب‌ها : دعاوی خانواده ، طلاق ، حق طلاق ، ازدواج ، وکالت بلاعزل ، مهریه ، اجرت‌المثل

17- خانم بنده به علت بیماری در مسائل زناشویی مشکلاتی دارند و دائماً نسبت به این موضوع اختلاف داریم اخیراً بصورت شفاهی گفته که اجازه دارم زن دوم بگیرم چطور می‌توانم بصورت قانونی همسر دوم اختیار نمایم ؟

پاسخ :

برای اینکه همسر دوم را اختیار نمایید رضایتنامه محضری همسر اول کفایت می‌کند و نیاز به مدارک دیگری نمی‌باشد اما برای حل مسئله و مشکل خودتان بهتر آن است که با متخصصان روانشناسی و یا پزشکان متبحر مشاوره و درمان نمایید چرا که داشتن همسر دوم شرایط خاصی را نیاز دارد از جمله تعادل و انصاف و رعایت حقوق برابر حتی در صحبت کردن و توجه کردن به هردو همسر ، بنابراین توصیه گروه حقوقی دفاع یاران به حضرتعالی دقت در تصمیم گیری می‌باشد .

 برچسب‌ها : دعاوی خانواده ، طلاق ، حق طلاق ، ازدواج ، وکالت بلاعزل ، مهریه ، اجرت‌المثل

18- شوهر بنده بعد از 8 سال زندگی مشترک تحت هیچ عنوان قصد بچه دار شدن را ندارند و من از این موضوع بسیار در ناراحتی و تنگنا هستم آیا راهکار قانونی برای جدائی از این بابت دارم ؟

پاسخ :

سرکار خانم برای بررسی این مسئله نیاز به یک مشاوره حقوقی کامل دارید تا ابعاد کامل این مسئله مشخص گردد اما بصورت اختصار باید بیان کنیم قبل از جدایی باید به حل مسئله بپردازید در صورت وجود عیب در همسرتان و اثبات آن توسط پزشکی قانونی می‌توانید از دادگاه خانواده تقاضای طلاق نمایید ضمن اینکه دریافت مهریه و سایر حقوق شما هم می تواند مورد تقاضا و دادخواست قانونی قرار داشته باشد لطفاً با کارگروه حقوقی خانواده در موسسه حقوقی بین‌المللی دفاع یاران عدالت تماس حاصل فرمایید .

برچسب‌ها : دعاوی خانواده ، طلاق ، حق طلاق ، ازدواج ، وکالت بلاعزل ، مهریه ، اجرت‌المثل

19- شوهر بنده معتاد به مواد مخد شده راهکار گرفتن طلاق از یک شوهر معتاد چیست ؟

پاسخ :

برای طلاق گرفتن زن از یک شوهر معتاد به مواد مخدر شرایط خاصی مورد نیاز می‌باشد از جمله اثبات اعتیاد شدید شوهرتان به دادگاه و عموماً برای بار اول ترک اعتیاد شوهر را به کمپ ترک اعتیاد معرفی می‌کنند در ثانی می‌بایست برای دادگاه ضرر شدید این اعتیاد به اثبات برسد و با داشتن چنین شرایطی می‌توان دادخواست طلاق به علت اعتیاد شدید و مضر که موجب خلل به زندگی مشترک می‌شود را تقدیم دادگاه خانواده نمود هرگونه دادخواست حقوقی می‌بایست بر طبق شرایط خاص موجود تهیه و تدوین گردد و بنابراین برای نگارش دادخواست‌های حقوقی با موسسه حقوقی بین‌المللی دفاع یاران عدالت در ارتباط باشید . تهیه و نگارش دادخواست‌های حقوقی برای دادگاه های سایر شهرستان‌ها هم امکان پذیز می باشد.

برچسب‌ها : طلاق ، اعتیاد ، مواد مخدر ، دعاوی خانوادگی ، مهریه ، حضانت فرزند

20- خانم بنده در محیط کاری آرایشگاه معتاد به مصرف مواد مخدر شیشه شده است و این امر برای ما بسیار مشکل آفرین شده است چگونه زنم را طلاق بدهم و آیا مهریه هم باید بپردازم ؟

پاسخ:

برای طلاق دادن همسرتان می‌توانید شروع به اقدامات  قانونی نمایید و از این بابت شرایط خاصی برایتان وجود ندارد اما مسائل مالی بین زن و شوهر نیز باید مشخص شود مانند مهریه و جهیزیه و همچنین اگر فرزند کوچکی هم دارید می بایست حضانت فرزندتان هم تعیین تکلیف شود ، البته توصیه می‌شود ابتدا برای ترک اعتیاد و اقدامات علمی کارشناسی را انجام بدهید و در صورت عم دریافت نتیجه مناسب نسبت به جدائی و طلاق نمایید .

برچسب‌ها : طلاق ، اعتیاد ، مواد مخدر ، دعاوی خانوادگی ، مهریه ، حضانت فرزند

21- شوهر من از چندین نوع مواد مخدر استفاده می‌کند که من نمیدانم چه موادی هستند و دائماً دچار توهم و شک شده و از ترس حمله‌های او به من و فرزندانم آرامش و آسایش نداریم دوبار هم به کمپ ترک اعتیاد رفته اما فایده نداشته ، راهکار سریع و قانونی برای طلاق وجود دارد ؟

پاسخ :

بله ، راهکار برای طلاق وجود دارد از کمپ ترک اعتیاد گواهی ها را دریافت نمایید که ایشان برای ترک به آنجا رفته بودند و اعتیاد فعلی نیز توسط پزشکی قانونی مورد تایید قرار خواهد گرفت و نهایتاً با ارائه این دلایل و سایر مستندات مانند شهادت شهود و غیره می توانید از دادگاه خانواده تقاضای طلاق نمایید ضمن اینکه توصیه می‌شود خشونت‌های ایشان را به پلیس 110 گزارش نمایید و از شهود نیز بخواهید صورتجلسه‌ای را تنظیم و تایید کنند و سپس محل زندگی را به علت خوف جانی ترک نمایید تا آسیبی به شما و فرزندتان وارد نسازد.

برچسب‌ها : طلاق ، اعتیاد ، مواد مخدر ، دعاوی خانوادگی ، مهریه ، حضانت فرزند

22- ملاک قانون ایران برای عقد رسمی ازدواج چه سنی است ؟

پاسخ :

عقد نکاح دختر منوط به رسیدن سن 13 سال تمام و پسر 15 سال تمام می باشد لیکن قبل از رسیدن به سن 13 و 15 سال به ترتیب برای دختر و پسر منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت که تشخیص مصلحت آن با دادگاه می باشد . در عین حال برخی از ازدواجهای زود هنگام از نظر عرف جامعه و خانواده ها قابل پذیرش نمیباشد.

بجهت دریافت مشاوره در امور دعاوی خانواده با گروه حقوقی دفاع یاران تماس بگیرید.

برچسب‌ها : طلاق ، اعتیاد ، مواد مخدر ، دعاوی خانوادگی ، مهریه ، حضانت فرزند

23- زن هر شخصی در چه صورت بر آن شخص برای همیشه موجب حرمت ابدی است ؟

پاسخ : چنانچه زن شخصی که 9 طلاق که 6 تای آن عقدی است مطلقه شده باشد بر آن شخص برای همیشه حرمت ابدی میگردد. ( طلاق بائن غیر رجعی )

برچسب‌ها : طلاق ، اعتیاد ، مواد مخدر ، دعاوی خانوادگی ، مهریه ، حضانت فرزند

24- چنانچه خانمی به مردی وکالت در عقد ازدواج دهد و در وکالتنامه قید گردد که او میتواند وی را برای هرکسی که تشخیص و تایید کند عقد کند و بطور کلی وکالت داده باشد آیا وی میتواند آن خانم را به عقد خود نیز دربیاورد ؟

پاسخ :

در ماده 1072 قانون مدنی به صراحت بیان داشته که درصورتیکه وکالت بطور کامل داده شود وکیل نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اذن صراحتا به او داده شده باشد . با توجه به اینکه وجود چنین مواردی در برخی از نقاط کشور دیده میشود گروه حقوقی دفاع یاران این نوع از سوالات را در سایت برای خوانندگان محترم درج مینماید

برچسب‌ها : طلاق ، اعتیاد ، مواد مخدر ، دعاوی خانوادگی ، مهریه ، حضانت فرزند

همراهان گرامی شما می‌توانید برای دریافت پاسخ‌های حقوقی خود با مشاوران ما تماس حاصل فرمایید و از خدمات تخصصی ما بهره‌مند شوید.

هرگونه کپی برداری یا انتقال مطالب این سایت، با ذکر منبع آن مجاز می‌باشد.

موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت