اعسار

خانواده - اعسار

1- مردی هستم که در حین طلاق توافقی با زوجه در مورد نحوه پرداخت مهریه توافق نموده‌ایم، آیا می‌توانم دادخواست اعسار از پرداخت مهریه تقدیم دادگاه نمایم یا خیر؟

پاسخ :

زمانی که اصحاب دعوی در خصوص مسایل مالی از جمله در مورد نحوه پرداخت مهریه کتبا موافقت نمایند، در این صورت دادگاه مستند به مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوای مطروحه صادر می‌نماید. بنابراین دادخواست شما قابلیت رسیدگی ندارد. اما برای فراهم ساختن شرایط جدید پرداخت مهریه نیاز به یک توافق جدید دارید که گروه حقوقی دفاع یاران عدالت در این امر بعنوان داور مرضی الطرفین  می‌تواند اقداماتی انجام بدهد و این مهم بنا به رضایت طرفین توافق دارد.

برچسب‌ها : اعسار ، مهریه ، طلاق توافقی ، دادخواست اعسار ، داور ، داوری در اختلافات ، داورمرضی الطرفیف ، وکیل

2- شخصی هستم که در نظر دارم دادخواست حقوقی با خواسته یک میلیارد ریال تقاضا کنم اما پرداخت هزینه دادرسی در توانم نیست، راهکار چیست؟

پاسخ :

بر اساس ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی معسر از هزینه‌های دادرسی، کسی است که به واسطه وضعیت اقتصادی ضعیف یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به پرداخت هزینه‌های دادرسی نباشد لذا بر طبق ماده 505 قانون اخیر‌الذکر شما می‌توانید دادخواست اعسار از پرداخت هزینه‌های دادرسی را تقدیم دادگاه نمایید. مع‌الوصف در صورتی که دلیل اعسار شما شهادت شهود باشد می‌بایست استشهادیه‌ای که حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی معسر آگاه باشد به دادخواست ضمیمه گردد. توجه داشته باشید در دادخواست اعسار و مدارک تسلیمی به دادگاه نکات کلیدی مهمی وجود دارد که حتما باید از گروه حقوقی دفاع یاران مشاوره تخصصی دریافت نمایید.

برچسب‌ها : معسر ، اعسار ، دادخواست اعسار ، شهود ، مشاوره حقوقی ، وکالت دعاوی ، وکیل خبره ، وکیل خوب

3- زنی هستم که همسرم به علت نداشتن پول برای پرداخت دیه در زندان به سر می‌برد، چه راهکاری پیشنهاد می‌کنید که بتوانم به ایشان کمک کنم ؟

پاسخ :

بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، زندانی یا وکیل او می‌تواند دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به و تقسیط را ضمن ارائه صورت دارایی تقدیم دادگاه صالح نماید، چنانچه دادگاه، اعسار را پذیرفت احتمالا زندانی بدون اخذ تامین یا با معرفی کفیل یا وثیقه آزاد می‌شود.

 برچسب‌ها : معسر ، اعسار ، دادخواست اعسار ، وکیل زندانی ، مشاوره حقوقی ، وکالت زندان ، دیه ، زندانی دیه

4- بنده خواهان پرونده‌ای، تحت عنوان مطالبه مهریه هستم، دادخواست اعسار از پرداخت هزینه‌های دادرسی را تقدیم دادگاه نمودم که دادخواست اعسار من به علت داشتن وکیل رد شد، راهکار چیست؟

پاسخ :

بر اساس نظریه اداره‌ی کل حقوقی قوه قضاییه صرف داشتن وکیل عموما نمی‌تواند مستند رد ادعای اعسار باشد، زیرا امکان این هست که وکیل وکالت را به صورت مجانی قبول کرده باشد یا مدعی اعسار توان پرداخت حق‌الوکاله را داشته باشد، لکن قادر به پرداخت هزینه دادرسی و یا محکوم‌به نباشد، بنابراین در صورتی که سرکارعالی مدارک و مستندات را پیوست دادخواست تجدید نظر‌خواهی نمایید امکان نقض دادنامه بدوی به نفع شما خواهد بود.

برچسب‌ها : اعسار ، مهریه ، طلاق توافقی ، دادخواست اعسار ، معسر ، مشاوره حقوقی ، وکیل اختصاصی ، وکالت

5- جوانی 20 ساله هستم که محکوم به پرداخت دیه ناشی از بی احتیاطی در امور رانندگی به مبلغ یک میلیارد شده‌ام، آیا ‌می‌توانم تقاضای تقسیط دیه را بدهم؟

پاسخ :

بله، بر اساس ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، شما می‌توانید دادخواست اعسار در پرداخت دیه و تقسیط را ضمن ارائه صورت دارایی مطرح نمایید ضمنا دلایل استنادی از جمله استشهادیه را پیوست دادخواست نمایید.

برچسب‌ها : اعسار ، دیه ، اعسار از پرداخت دیه ، معسر، وکیل دعاوی ، وکیل دادگستری ، وکالت تخصصی ، وکیل

6- فرش فروشی هستم که طی پرونده‌ای که قصد طرح آن را در دادگاه دارم، می‌خواهم دادخواست اعسار از پرداخت هزینه‌های داوری بدهم، آیا دادگاه می‌پذیرد؟

پاسخ :

خیر. با عنایت به ماده 512 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود لذا در صورتی که شما ادعای اعسار دارید می‌توانید مطابق قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهید. در این موارد استفاده از نظرات مشاوران حقوقی دفاع یاران عدالت توصیه می‌شود.

برچسب‌ها : ورشکستگی ، دادخواست ورشکستگی ، اعسار ، معسر ، داوری ، ورشکستگی تاجر ، مشاوره حقوقی ، وکیل

7- جوانی 24 ساله هستم که طی یک درگیری محلی، محکوم به پرداخت مبلغ هشتصد میلیون ریال بابت دیه ناشی از ضرب و جرح عمدی شده‌ام، در حال حاضر امکان پرداخت یکجای دیه را ندارم، آیا می‌توانم تقاضای اعسار و تقسیط کنم؟

پاسخ :

تنها راه نجات از این پرونده رضایت شاکی خصوصی یا پرداخت یکجای دیه فوق الذکر می‌باشد، مع الوصف شما نمی‌توانید تقاضای اعسار و تقسیط مطرح نمایید چرا که اعسار و افلاس صرفا در جرایم غیر عمدی و مالی است. گروه وکلای دفاع یاران عدالت آماده ارائه خدمات حقوقی و کیفری می‌باشد.

برچسب‌ها : دیه ، معسر ، اعسار،  ضرب و جرح عمدی ، پرونده کیفری ، ضرب و جرح ، مشاوره حقوقی ، وکیل جزایی

8- بابت یک رای در دادگاه مبلغی به شخصی بدکار شده‌ام اما ندارم که یکجا پرداخت کنم چطوری میتوانم از دادگاه تقاضای قسط بندی کنم ؟

پاسخ :

شما میبایست بر طبق قانون فرم مخصوص دادخواست اعسار به همراه شهادت نامه شهود را تحویل دادگاه نمایید که پر کردن فرم دادخواست اعسار و شهادت نامه شهود در این مرحله دارای نکات مهمی هستند که اگر توسط شما به عنوان خواهان پرونده رعایت نگردد بطور قطع با تقاضای اعسار شما  از طرف دادگاه مخالفت خواهد شد و احتمالا دادخواست شما رد میشود و یا اعسار توسط قاضی پرونده پذیرفته نخواهد شد بنابراین دادخواست اعسار را حتما با مشاور حقوقی انجام دهید و نکات مهم قانونی در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را میبایست رعایت نمایید هرگونه دادخواست حقوقی در مجموعه حقوقی بین المللی دفاع یاران مطابق پرونده اختصاصی شما تدوین و نگارش میگردد.

برچسب‌ها : دیه ، معسر ، اعسار،  ضرب و جرح عمدی ، پرونده کیفری ، ضرب و جرح ، مشاوره حقوقی ، وکیل جزایی

9-طی حکم دادگاه شوهر سابقم ماهیانه 300هزار تومان بصورت اقساط بابت مطالبه مهریه ام به حسا بم واریز میکند اما باتوجه به تورم و مخارج زندگی 300 هزار تومان پول قابل توجهی نیست چطور باید پول بیشتری مطالبه کنم ؟ و آیا اصولا میتوانم مبلغ اقساط مهریه را زیاد کنم؟

پاسخ :

شما میبایست دادخواست تعدیل اقساط مهریه را از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تقدیم دادگاه خانواده نمایید و چنانچه شخص بدهکار تمول مالی و درآمد زایی فراوانی دارد آن اموال را به دادگاه معرفی کنید و در ضمن میتوانید تقاضای تعدیل اقساط مهریه را با توجه به تورم در جامعه از دادگاه بخواهید

برای دریافت مشاوره تخصصی در امو دعاوی خانواده و مطالبه مهریه از طریق قانونی با وکلای خبره در موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت تماس بگیرید .

برچسب‌ها : دیه ، معسر ، اعسار،  ضرب و جرح عمدی ، پرونده کیفری ، ضرب و جرح ، مشاوره حقوقی ، وکیل جزایی

10- آیا حکم یا دستور ممنوع الخروجی شوهر را میتوان به جهت عدم پرداخت مهریه گرفت ؟ و درصورتیکه حکم اعسار بگیرد ممنوع الخروج می‌شود ؟

پاسخ :

بله حکم ممنوع الخروجی مرد را درصورت وجود شرایط قانونی میتوان گرفت ، مردی که حکم اعسار می‌گیرد و پرداخت مهریه را تقسیط میکند درصورتیکه تقاضای رفع ممنوعیت از کشور را داشته باشد نمیتوان ممنوعیت مرد را رفع نمود و تا پرداخت آخرین قسط از مهریه ممنوع الخروجی زوج تداوم دارد.

برچسب‌ها : دیه ، معسر ، اعسار، ضرب و جرح عمدی ، پرونده کیفری ، ضرب و جرح ، مشاوره حقوقی ، وکیل جزایی

11- چنانچه پس از دادخواست زن با موضوع پرداخت مهریه و حکم محکومیت قطعی، در صورت عدم توانایی مرد به پرداخت آن ، بصورت یکجا ، چه اقداماتی میتواند انجام دهد ؟

پاسخ :

موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران با بهره مندی از مشاورین متخصص دعاوی خانواده ، بصورت تخصصی در امور اعسار از پرداخت محکوم به ، و یا هزینه دادرسی مقالات زیادی ارائه نموده‌اند و سعی کرده اند که در این راه راه های قانونی مناسب ارائه دهند.

این موسسه حقوقی در پاسخ به این سوال این چنین پیشنهاد میکنند درصورت عدم توانایی پرداخت مهریه بصورت یکجا با مراجعه به یک مشاوره و یا وکیل حقوقی خانواده شرایط اعسار را به طور کامل بپرسید و سپس اقدام به تنظیم و ارائه دادخواست اعسار از محکوم به را دهید .

برچسب‌ها : دیه ، معسر ، اعسار، ضرب و جرح عمدی ، پرونده کیفری ، ضرب و جرح ، مشاوره حقوقی ، وکیل جزایی

12- اگر دادخواست اعسار مرد قبول شود مرد به زندان نمیرود ؟

پاسخ:

در فرض سوال مطروحه ارائه دادخواست اعسار به معنای معافیت وی از پرداخت مهریه بصورت یکجا نمی باشد و صرفا بعد از تایید آن ممکن است پرداخت مهریه بصورت اقساطی تعیین گردد لذا جنبه کیفری درصورت عدم پرداخت این موضوع گسترده می باشد که دارای شرایط خاص خود می باشد .

برچسب‌ها : دیه ، معسر ، اعسار، ضرب و جرح عمدی ، پرونده کیفری ، ضرب و جرح ، مشاوره حقوقی ، وکیل جزایی

13- اگراعسار از پرداخت مهریه توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد ؟

پاسخ :

  • وکیل شما را راهنمایی میکند که برای اثبات اعسار چه اقداماتی کنید .
  • موجب خواهد شد تا بعضی از اموال شما غیر قابل توقیف باشد.
  • مستثنیات دین را به طور کامل برای شما معرفی خواهد شد
  • اگر اموالی از مستثنیات دین توقیف شده میتواند آنها را از توقیف خارج کند .
  • اگر زن وکیل بگیرد مرد میتواند تمامی موارد بالا را به نفع زن استفاده کند

برچسب‌ها : دیه ، معسر ، اعسار، ضرب و جرح عمدی ، پرونده کیفری ، ضرب و جرح ، مشاوره حقوقی ، وکیل جزایی

14- آیا در طلاق مرد میتواند دادخواست اعسار از پرداخت مهریه بدهد؟

پاسخ :

بله اگر مرد قصد طلاق زن خود را داشته باشد و توان مهریه بصورت یکجا را نداشته باشد میتواند دادخواست یا درخواست حسب مورد را بدهد.

برچسب‌ها : دیه ، معسر ، اعسار، ضرب و جرح عمدی ، پرونده کیفری ، ضرب و جرح ، مشاوره حقوقی ، وکیل جزایی

15- اگر مهریه زن عند الاستطاعه باشد دادخواست اعسار قابل قبول است ؟

پاسخ :

خیر اگر مهریه عند الاستطاعه باشد اثبات توان مالی مرد بر عهده زن می‌باشد که باید بتواند اموالی از مرد معرفی کند .

برچسب‌ها : دیه ، معسر ، اعسار، ضرب و جرح عمدی ، پرونده کیفری ، ضرب و جرح ، مشاوره حقوقی ، وکیل جزایی

16- اگر مرد اقساط مهریه را در زمان تعیین شده پرداخت نکند چه خواهد شد ؟ زن دارای چه اختیارات و چه اقداماتی است ؟

پاسخ :

در اینصورت زن میتواند حکم جلب مرد را با توجه به اقدامات و شرایط لازم بگیرد.

برچسب‌ها : دیه ، معسر ، اعسار، ضرب و جرح عمدی ، پرونده کیفری ، ضرب و جرح ، مشاوره حقوقی ، وکیل جزایی

17- دادخواست اعسار مردی که دارای خانه و ماشین است پذیرفته می‌شود ؟

پاسخ :

باید توجه داشت که خانه جز مستثنیات دین است که قابل توقیف نمی باشد لیکن ماشین درصورتیکه وسیله امرا معاش وی نباشد قابل توقیف است و میتواند نسبت به بقیه آن دادخواست اعسار بدهد .

برچسب‌ها : دیه ، معسر ، اعسار، ضرب و جرح عمدی ، پرونده کیفری ، ضرب و جرح ، مشاوره حقوقی ، وکیل جزایی

18- اگر مرد برای طلاق وکیل بگیرد اعسار وی پذیرفته می‌شود ؟

پاسخ :

گرفتن وکیل به معنای داشتن توانایی مالی اعسار دهنده نمی باشد لیکن بهتر آن است از درج اسم وکیل در دادخواست اعسار خودداری کند هرچند موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران به شما پیشنهاد میکند که در مقدمات اقدامات خود حتما از نظریه کارشناسان حقوقی ما استفاده کنید.

برچسب‌ها : دیه ، معسر ، اعسار، ضرب و جرح عمدی ، پرونده کیفری ، ضرب و جرح ، مشاوره حقوقی ، وکیل جزایی

19- برای اثبات اعسار در نفقه و مهریه چه کارهایی بایستی انجام داد ؟

پاسخ :

برای اثبات اعسار به دو شاهد نیاز می باشد همچنین مرد باید حسابهای بانکی خود را معرفی و به طور کلی تمام دارایی خود را بصورت دقیق معرفی کند.

برچسب‌ها : دیه ، معسر ، اعسار، ضرب و جرح عمدی ، پرونده کیفری ، ضرب و جرح ، مشاوره حقوقی ، وکیل جزایی

20- مراحل تنظیم و شیوه دادخواست اعسار چیست ؟

پاسخ :

در اینصورت پیشنهاد می‌گردد که حتما با یک مشاوره حقوقی متخصص و یا یک وکیل پایه یک دادگستری مشورت کنید که دادخواست اعسار شما طوری تنظیم شود که احتمال رد دادخواست شما بسیار کم باشد چرا که اگر توسط افراد غیر متخصص تهیه شود و ارائه گردد احتمال رد شدن و قبول نشدن درخواست شما بسیار بالا می باشد .

برچسب‌ها : دیه ، معسر ، اعسار، ضرب و جرح عمدی ، پرونده کیفری ، ضرب و جرح ، مشاوره حقوقی ، وکیل جزایی

21- معسر از هزینه دادرسی مطابق قانون به چه کسی گفته می‌شود ؟

پاسخ : در قانون آیین دادرسی مدنی، قانونگذار کسی را معسر از هزینه دادرسی میداند که به دلیل عدم کفایت دادرسی و یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تادیه آن نمی‌باشد در واقع شخص به طور موقت از هزینه هایی معاف شده است، نه اینکه به طور کلی، هزینه دادرسی درمراحل بعدی دادرسی حسب محکومیت توسط خواهان یا خوانده پرداخت خواهد شد .

برچسب‌ها : دیه ، معسر ، اعسار، ضرب و جرح عمدی ، پرونده کیفری ، ضرب و جرح ، مشاوره حقوقی ، وکیل جزایی

22- مدتی پیش طلبی از شخصی داشتم که وی یک فقره چک به مبلغ 100 میلیون تومان به بنده تحویل داده که مدتی بعد از تاریخ وعده و به دلیل عدم موجودی چک را برگشت زده و قصد شکایت بر علیه صادرکننده چک را دارم که به دلیل عدم توانایی پرداخت هزینه دادرسی نمیتوانم اقامه دعوا نمایم لطفا درصورت وجود راه حل قانونی راهنمایی بفرمایید ؟

پاسخ :

چنانچه در موضوع مطروحه توانایی پرداخت هزینه دادرسی را ندارید بایست مطابق قانون 504 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست اعسار از هزینه دادرسی را تقدیم محکمه صالح نمایید و درصورت موافقت و تایید درخواست و یا دادخواست اعسار توسط محکمه مشخص بطور موقت از هزینه دادرسی صالح نمایند و درصورت موافقت و تایید درخواست اعسار توسط محکمه مشخص بطور موقت از هزینه دادرسی معاف می‌شود.

برچسب‌ها : دیه ، معسر ، اعسار، ضرب و جرح عمدی ، پرونده کیفری ، ضرب و جرح ، مشاوره حقوقی ، وکیل جزایی

23- آیا با شهادت شهود هم میتوان معسر بودن خود را ثابت کرد ؟

پاسخ :

بله اثبات معسر بودن با شهادت شهود نیز امکان پذیر است در قانون صراحتاً عنوان شده است چنانچه دلیل اعسار شهادت شهود باشد باید به شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع باشند به دادخواست و یا درخواست اعسار پیوست گردد.

برچسب‌ها : دیه ، معسر ، اعسار، ضرب و جرح عمدی ، پرونده کیفری ، ضرب و جرح ، مشاوره حقوقی ، وکیل جزایی

24- شرکتی با موضوع تجاری بودن (واردات و صادرات کالا) دچار ورشکستگی گردیده است، در یک موضوع که قصد اقامه دعوا دارد و توانایی پرداخت هزینه دادرسی را ندارند آیا اشخاص حقوقی هم شامل اعسار می‌شوند یا خیر ؟ درخواست اعسار از چه کسانی پذیرفته می‌شود ؟

پاسخ :

این نکته قابل اهمیت است که بدانیم ، شرکت‌هایی که ورشکسته می‌شوند  بطور کلی از آنها ، درخواست اعسار پذیرفتنی نیست و آنها باید درخواست ورشکستگی بدهند . در ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی صراحتا عنوان می‌دارد که (معسر کسی است که ) بنابراین  کسی در اینجا صرفاً شخص حقیقی است .

برچسب‌ها : دیه ، معسر ، اعسار، ضرب و جرح عمدی ، پرونده کیفری ، ضرب و جرح ، مشاوره حقوقی ، وکیل جزایی

25- چنانچه در دادگاه بدوی درخواست اعسار شخصی مورد تایید قرار بگیرد آیا با صدور حکم اعسار در مرحله بدوی ، شخص در مراحل تجدیدنظر یا فرجام نیز از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشد ؟

پاسخ : در ماده 508 قانون آیین دادرسی مدنی قانونگذار عنوان می‌دارد که معافیت از هزینه دادرسی الزاماً بایستی برای هر دعوا بطور جداگانه تحصیل شود ولی معسر می‌تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا از معافیت استفاده کند .

برچسب‌ها : دیه ، معسر ، اعسار، ضرب و جرح عمدی ، پرونده کیفری ، ضرب و جرح ، مشاوره حقوقی ، وکیل جزایی

26- حکم اعسار شخص بر اساس شهادت کذب شهود صادر و حکم قطعی می‌شود سپس مبنای کذب و دروغ بودن اظهارات شهود ثابت می‌شود این موضوع چه تاثیری در حکم دارد ؟

پاسخ :

چنانچه شهادت شهود مبنای حکم اعسار باشد و حکم قطعی گردیده است پس دروغ بودن شهادت شهود اثبات گردیده این موضوع از جمله موارد اعاده دادرسی می‌باشد که درصورت اثبات دروغ بودن شهادت شهود موجب ابطال حکم می‌شود و شهود نیز دارای مجازات کیفری می باشند.

برچسب‌ها : دیه ، معسر ، اعسار، ضرب و جرح عمدی ، پرونده کیفری ، ضرب و جرح ، مشاوره حقوقی ، وکیل جزایی

27- درصورتیکه حکم اعسار شخصی صادر و قطعی گردد و بلافاصله آن شخص فوت کند آیا ورثه وی میتوانند از حکم صادره استفاده کند ؟

پاسخ :

خیر، اگر معسر در فرض مطروحه فوت کنند ورثه مطابق قانون نمی‌توانند از حکم اعسار از هزینه دادرسی استفاده کنند لیکن فوت مورث در هریک ازمراحل دادرسی‌های نخستین ، تجدیدنظر و فرجام جریان دادرسی ،  هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می‌شود مگر آنکه ورثه اعسار خود را ثابت نمایند .

برچسب‌ها : دیه ، معسر ، اعسار، ضرب و جرح عمدی ، پرونده کیفری ، ضرب و جرح ، مشاوره حقوقی ، وکیل جزایی

همراهان گرامی شما می‌توانید برای دریافت پاسخ‌های حقوقی خود با مشاوران ما تماس حاصل فرمایید و از خدمات تخصصی ما بهره‌مند شوید.

هرگونه کپی برداری یا انتقال مطالب این سایت، با ذکر منبع آن مجاز می‌باشد.

موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت