بین المللی

جهت دریافت هر نوع از نمونه قراردادهای بین المللی ، پس از انتخاب موضوع و ثبت درخواست در این صفحه ، با مجموعه حقوقی دفاع یاران عدالت تماس حاصل فرمایید.

بین المللی :

به جهت انجام هر نوع اقدام حقوقی در عرصه بین المللی اعم از تقاضای اقامت یا درخواست ویزای کار و یا امور تجاری و بازرگانی بین المللی قطعا نیاز به اطلاعات تکمیلی و اطلاع کافی از قوانین و شرایط خاص عرفی در کشورهای مقصد موردنیاز می‌باشد.

در این مجموعه حقوقی تلاش بر آن داریم اطلاعات حقوقی بین المللی را برای بازرگانان عرصه بین المللی و سرمایه گذاران و همچنین سایر موضوعات شغلی و اقامتی و یا تغییر و نگارش تفاهم نامه ها و قراردادهای بین المللی را به کاملترین شکل ممکن ارائه دهیم.

قبول داوری بین المللی در قراردادهای بازگانی توسط حقوقدانهای خبره در مجموعه حقوقی قابل پذیرش میباشد.

با اطلاع کامل از حقوق و قوانین بین المللی نسبت به عقد قراردادهای بین المللی اقدام نمایید.

 

لیست برخی از مطالب تخصصی تحت عنوان محصولات حقوقی بین المللی قابل ارائه به شرح ذیل می باشد:

عنوانکدتوضیحاتدریافت
بین المللی مهاجرتG-01دریافت
ثبت شرکتG-02دریافت
سرمایه گذاریG-03دریافت
ویزای کارG-04دریافت
صادرات، واردات و انتقال تکنولوژیG-05دریافت
حمل بارG-06دریافت
تحصیل در خارج از کشورG-07دریافت
بیمهG-08دریافت
توافقنامه های بین المللیG-09دریافت
سایر امور بین المللیG-10دریافت