ثبت برند

ثبت برند

1- بنده یک شرکت با علامت تجاری خاص دارم و در حال حاضر قصد دارم یک شرکت دیگر با علامت تجاری مشابه تشکیل بدهم آیا از نظر قانون ایرادی دارد یا خیر ؟

پاسخ :

بله می‌توانید، چرا که در فرض سوال شرکت مقدم ( اولیه) و برند آن تحت مالکیت معنوی حضرتعالی است و این مورد از بند (ه) ماده 32 قانون ثبت اختراعات ، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری خروج موضوعی دارد و از نظر قوانین و مقررات موضوع ثبت برند مشابه در فرض سوال هیچگونه مانعی وجود ندارد .

گروه‌ حقوقی بین‌المللی دفاع یاران عدالت دارای کارگروه تخصصی در امور ثبتی و ثبت برند ، ثبت شرکت و... می‌باشد. برای دریافت کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران حقوقی ما در ارتباط باشید .

برچسب‌ها : ثبت برند ، امور ثبتی ، ثبت شرکت ، علامت تجاری ، ثبت اختراعات ، ثبت

2- من می‌خواهم یک شرکت با علامت تجاری مشابه با شرکت همکارم برای موضوع شغلی مشابه تشکیل دهم، آیا از نظر قانون مشکلی وجود ندارد ؟

پاسخ :

بر اساس بند (ه) ماده 32 قانون ثبت اختراعات ، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ، عین یا مشابه علامت تجاری برای خدمات مشابه ، به طوری که گمراه کننده باشد غیر قابل ثبت است و اگر هم ثبت شده باشد به موجب ماده‌ - 41 آیین نامه ثبت اختراعات، توسط درخواست ذینفع، دادگاه حکم به ابطال علامت یا نام تجاری ، صادر خواهد نمود  زیرا که بر اساس ماده 31 قانون مذکور حق استفاده انحصاری از یک علامت به شخص مقدم تعلق دارد . گروه‌ حقوقی بین‌المللی دفاع یاران عدالت دارای کارگروه تخصصی در امور ثبتی و ثبت برند ، ثبت شرکت و... می‌باشد. برای دریافت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان متخصص ما در ارتباط باشید .

برچسب‌ها : ثبت برند ، امور ثبتی ، ثبت شرکت ، علامت تجاری ، ثبت اختراعات ، ثبت

3- شخصی یک علامت تجاری که به نام شرکت بنده بوده است عیناً ثبت کرده است و به شرکت من ضرر زده و مشتریان من را گمراه ساخته است ، می‌خواهم راهکار قانونی به من نشان دهید که بتوانم از کار ایشان جلوگیری کنم ؟

پاسخ :

به موجب ماده‌ی - 41 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات هر ذینفع می‌تواند ابطال ثبت علامت را با تقدیم دادخواست در دادگاه صالح به عمل آورد مشروط به اینکه مفاد الف ماده 30 و ماده 32 قانون ثبت اختراعات ، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری را رعایت نکرده باشد ، که با عنایت به فرض سوال شرکت طرف مقابل حضرتعالی بند (ز) ماده 32 قانون اخیر‌الذکر را رعایت نکرده است و شما می‌توانید دادخواست ابطال ثبت علامت تجاری را مطرح کنید و دادگاه می‌تواند حکم به ابطال آن را صادر نماید . موسسه حقوقی بین‌المللی دفاع یاران عدالت دارای کارگروه تخصصی در امور ثبتی و ثبت برند ، ثبت شرکت و... برای دریافت کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید .

برچسب‌ها : ثبت برند ، امور ثبتی ، ثبت شرکت ، علامت تجاری ، ثبت اختراعات ، ثبت

4- بنده قصد دارم دقیقا عین علامت تجاری یک شرکت را برای شرکتم استفاده کنم و چون که کار و خدمت‌رسانی شرکت من با شرکت قبلی کاملاً متفاوت است آیا قانوناً می‌توانم آن علامت تجاری را ثبت کنم ؟

پاسخ :

بر طبق بند (و) ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری حضرتعالی درصورتی می‌توانید علامت تجاری که عین یا شبیه علامت ثبت شده مقدم است، ثبت و به استفاده برسانید که بر اساس فرض سوال اولاً خدمات شرکت شما با شرکت مقدم غیر مشابه باشد و ثانیاً عرفاً میان استفاده از علامت و مالک معروف ارتباط وجود نداشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد نسازد.

موسسه حقوقی بین‌المللی دفاع یاران عدالت متخصص در امور ثبتی به ویژه ثبت برند ، ثبت اختراعات ، ثبت اسناد ، ثبت شرکت و ... می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید .

برچسب‌ها : ثبت برند ، امور ثبتی ، ثبت شرکت ، علامت تجاری ، ثبت اختراعات ، ثبت

5- بنده و همکارانم قصد تاسیس یک شرکت با علامت تجاری (x) داشتیم که به دلیل اختلافات بین ما نتوانستیم همکاری کنیم و در حالی که هر دو به صورت جداگانه قصد تاسیس شرکت با نام تجاری فوق را داشتیم بنده در 19/7/95 و همکارم در 18/6/95 تقاضای ثبت علامت تجاری را کردیم ، می‌خواهم بدانم ملاک اقدام زودتر است یا اینکه هرکس سریعتر کارهای اداری را تمام کند ؟

پاسخ :

طبق ماده 31 قانون ثبت اختراعات ، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات قانون مذکور به ثبت رسانیده باشد ، مع‌الهذا در فرض سوال علامت تجاری به ثبت نرسیده است و صرفاً تقاضای ثبت آن توسط دو شخص شده است که بر اساس بند (ز) ماده 32 قانون فوق‌الذکر تاریخ تقاضای ثبت مقدم موثر است و متاسفانه دوست و همکار حضرتعالی دارای حق تقدم برای ثبت علامت تجاری فوق‌الذکر می‌باشد . موسسه حقوقی بین‌المللی دفاع یاران عدالت متخصص در امور ثبتی به ویژه ثبت برند ، ثبت اختراعات ، ثبت اسناد ، ثبت شرکت و ... می‌باشد، بنابراین می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید .

برچسب‌ها : ثبت برند ، امور ثبتی ، ثبت شرکت ، علامت تجاری ، ثبت اختراعات ، ثبت

6- چگونه می‌توانم علامت تجاری یک شرکت که به شرکت من ضرر زده است را باطل کنم و شرایط آن چیست ؟

پاسخ :

درصورتی که شما بتوانید اثبات نمایید که شرکت دوم مفاد و بند الف ماده 30 و ماده 32 قانون ثبت اختراعات ، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری را رعایت نکرده است ، می‌توانید دادخواست ابطال ثبت علامت را از دادگاه صالح درخواست نمایید که در این صورت دادگاه حکم به ابطال ثبت علامت تجاری شرکت موخر را صادر می‌نماید .

موسسه حقوقی بین‌المللی دفاع یاران عدالت متخصص در امور ثبتی به ویژه ثبت برند ، ثبت اختراعات ، ثبت اسناد ، ثبت شرکت و ... می‌باشد. می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید .

برچسب‌ها : ثبت برند ، امور ثبتی ، ثبت شرکت ، علامت تجاری ، ثبت اختراعات ، ثبت

7- بنده قصد دارم یک علامت تجاری را برای شرکتم ثبت کنم مراحل آن را از ابتدا تا انتها توضیح دهید ؟

پاسخ :

براساس ماده 33 قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری ، متقاضی ثبت ابتدا یک اظهارنامه ثبت علامت به همراه نمونه علامت و فهرست کالاها یا خدماتی که ثبت علامت برای آن‌ها درخواست شده است و براساس طبقه بندی قابل اجراء یا طبقه بندی بین‌المللی باشد به اداره مالکیت صنعتی ارسال می‌نماید. همچنین متقاضی هزینه‌های ثبت علامت را می‌پذیرد و اداره مذکور اظهارنامه را از لحاظ منطبق بودن با شرایط و مقررات مندرج در قانون اخیر‌‌الذکر بررسی و اگر علامت را قابل ثبت بداند ، اجازه انتشار آگهی علامت تجاری را صادر خواهد نمود و تا زمانی که علامت ثبت گردد، متقاضی از امتیازات و حقوقی برخوردار است که در صورت ثبت علامت برخوردار خواهد بود . با این حال هرگاه به وسیله متقاضی ثبت درباره‌ی عملی که پس از آگهی اظهارنامه انجام شده ، دعوایی مطرح گردد و خوانده ثابت نماید که در زمان انجام عمل ، علامت قانوناً قابل ثبت نبوده است به دفاع خوانده ، رسیدگی و در مورد ثبت یا عدم ثبت علامت تصمیم مقتضی به عمل خواهد آمد . موسسه حقوقی بین‌المللی دفاع یاران عدالت متخصص در امور ثبتی به ویژه ثبت برند ، ثبت اختراعات ، ثبت اسناد ، ثبت شرکت و ... می‌باشد. شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید .

برچسب‌ها : ثبت برند ، امور ثبتی ، ثبت شرکت ، علامت تجاری ، ثبت اختراعات ، ثبت

8- چه اشخاصی میتوانند لوگو (علامت تجاری) خود را به ثبت برسانند ؟

پاسخ :

هر شخص حقیقی یا حقوقی که دارای مدارک کافی که مبنی بر تولید ، بسته بندی ، خرید و فروش و یا اینکه دارای فعالیت خدماتی می‌باشند میتوانند در همان زمینه که فعالیت دارند تقاضای ثبت نام و لوگوی خود را بدهند.

برچسب‌ها : ثبت برند ، امور ثبتی ، ثبت شرکت ، علامت تجاری ، ثبت اختراعات ، ثبت

9- آیا ثبت علامت تجاری اجباری است ؟

پاسخ :

خیر ، اصل بر اختیاری بودن ثبت علامت تجاری یا همان برند است لیکن افراد برای پیشرفت در حوزه فعالیت خود کسب امتیازات مادی و معنوی و سایر جهات معمولاً تمایل به ثبت برند و یا همان علامت تجاری خود را دارند بنابراین ثبت اجباری برند فقط درصورتی امکان دارد که قانون تکلیف نموده باشد وگرنه به صورت اختیارری است.

برچسب‌ها : ثبت برند ، امور ثبتی ، ثبت شرکت ، علامت تجاری ، ثبت اختراعات ، ثبت

10- ثبت کدام علائم تجاری و لوگوی مطابق قانون اجباری است ؟

پاسخ :

همان طورکه قبلاً اشاره نمودیم ثبت علامت تجاری اختیاری است لیکن در موارد ذیل اجباری است :

  • داروهای اختصاصی که مورد استفاده می‌باشند
  • آب های گازدار
  • لوازم آرایشی که برای استفاده بر روی پوست انسان به کار میروند

برچسب‌ها : ثبت برند ، امور ثبتی ، ثبت شرکت ، علامت تجاری ، ثبت اختراعات ، ثبت

11- برای ثبت برند داشتن چه مدارکی لازم است ؟

پاسخ :

  • ثبت برند برای اشخاص حقیقی : کارت ملی ، شناسنامه و سایر مدارک لازم حسب موضوع فعالیت
  • اشخاص حقوقی : از جمله مدارک اشخاص حقوقی برای ثبت برند ، روزنامه رسمی آخرین آگهی تغییرات ، اصل کارت ملی و شناسنامه صاحبان امضاء و سایر مدارک لازم

برچسب‌ها : ثبت برند ، امور ثبتی ، ثبت شرکت ، علامت تجاری ، ثبت اختراعات ، ثبت

12- مدت اعتبار و فعالیت و علامت تجاری (برند ) چند سال می‌باشد ؟

پاسخ :

مدت اعتبار فعالیت از برند یا همان علامت تجاری 10 سال است از تاریخ ثبت اظهارنامه در اداره مالکیت‌های صنفی می‌باشد که این برند بایستی قبل از انقضاء درصورت تمایل تمدید گردد لذا هر دوره که تمدید گردد حداکثر تا 10 سال دارای اعتبار می‌باشد.

برچسب‌ها : ثبت برند ، امور ثبتی ، ثبت شرکت ، علامت تجاری ، ثبت اختراعات ، ثبت

13- آیا امکان استفاده از علامت تجاری (برند) دیگری که به ثبت رسیده است وجود دارد ؟

پاسخ :

خیر ، وقتی برندی با رعایت شرایط مقرر به نام شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی ثبت میگردد و مالک قانونی آن شناخته شده و لذا بدون اجازه مالک امکان آن وجود ندارد .

برچسب‌ها : ثبت برند ، امور ثبتی ، ثبت شرکت ، علامت تجاری ، ثبت اختراعات ، ثبت

همراهان گرامی شما می‌توانید برای دریافت پاسخ‌های حقوقی خود با مشاوران ما تماس حاصل فرمایید و از خدمات تخصصی آنها بهره‌مند شوید.

هرگونه کپی برداری یا انتقال مطالب این سایت، با ذکر منبع آن مجاز می‌باشد.

موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت