دعاوی حقوقی بازرگانی

یکی از انواع شرکت ها ، شرکت  مطرح شده در ماده 571 قانون مدنی است :

 

ماده 571 قانون مدنی :«شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه .»

شرکت یا اختیاری است و یا قهری

شرکت اختیاری : شرکتی است که در نتیجه عقدی از عقود حاصل می‌شود و ممکن است در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری، قبول مالی مشاعاً در ازای عمل چند نفر و مانند اینها ایجاد شود.

شرکت قهری : شرکت قهری، شرکتی است که اجتماع حقوق مالکین،که در نتیجه انتزاج یا ارث حاصل می‌شود.

در شرکت های بازرگانی بسته به نوع فعالیت آن، معمولاً نسبت به سهم خود سود و شریک دارای مسئولیت می‌باشد اما ممکن است برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد .

نکته ای که بایستی بدان توجه نمود این است که قانونگذار شرکت‌های سهامی را شرکت بازرگانی دانسته و در واقع اشاره صریح به این موضوع دارد و بیان می‌دارد که شرکت های سهامی در هر صورت از شرکت های بازرگانی محسوب می‌شوند.

شرکت‌ های بازرگانی از انواع شرکت ها است و  شرکتی است که بین دو یا چند  نفر به منظور تحصیل سود و با نام مخصوص به خود ،تحت عنوانی از عناوین  شرکتهای مذکور، در قانون تجارت با رعایت قوانین و قواعد و مقررات مربوطه تشکیل و به اداره ثبت شرکت ها ثبت می‌گردد.

گروه وکلای بین المللی دفاع یاران با بهره مندی از مشاورین متخصص در زمینه مشاوره ثبت شرکت ها و همچنین تغییرات لازم در آنها و بررسی مسئولیت و تعهدات هیات مدیره و سایر افراد حسب مورد تجاری بودن یا غیر تجاری بودن شرکت و کلیه امور لازم در ثبت شرکتی ضمن تغییر و تحصیل مطالب فوق به شرح کلیات شرکت ‌های بازرگانی یا سایر انواع شرکت ها، در صورت تمایل برای داشتن یک وکیل شرکت‌ های بازرگانی متخصص در این زمینه همکاری می‌نماید .

شرکت بازرگانی از انواع شرکت‌ها :

شرکت بازرگانی انواع شرکت هاست و شرکتی است که حداقل بین دونفر به منظور کسب سود، تحت عنوان و نام مخصوص یکی از شرکت‌های تجاری و با توجه به مقررات و قواعد مربوط به آن به ثبت می‌رسد.

 

 

 

 

 

انواع شرکت های بازرگانی :

انواع شرکت های بازرگانی  به مسئولیت شرکاء  بستگی دارد و به چهار گروه تقسیم می‌شود:

 • از انواع شرکت های بازرگانی ، شرکت‌های سرمایه ای هستند : از انواع شرکت های بازرگانی ، شرکت های سرمایه ای هستند که  شرکتی است که، میزان سود و مسئولیت شرکاء، بسته به آن سرمایه‌ای است که سپرده گذاری کرده اند ، لذا شرکت‌ها شامل سهامی عام ، سهامی خاص با مسئولیت محدود است.

در ادامه به شرح و تعبیر هر یک از انواع شرکت های بازرگانی خواهیم پرداخت .

 

 • شرکتهای شخصی از انواع شرکت ها بازرگانی : شرکتهای شخصی از انواع شرکت‌های بازرگانی است که میزان مسئولیت شرکاء نامحدود است و در واقع در صورتیکه شرکت شخصی حقوقی توان اجرای تعهدات را نداشته باشد اشخاص حقیقی مسئولیت پذیر ، مسئول اجرا و الزام به این تعهدات می‌باشند از جمله شرکت‌های شخصی می توان به شرکت‌های تضامنی اشاره کرد. در خصوص این نوع شرکت‌ها در ادامه به شرح و تحلیل آنها پرداخته خواهد شد.

 

 • شرکتهای مختلط از انواع شرکت های بازرگانی هستند :

شرکتهای مختلط از انواع شرکت های بازرگانی هستند؛ در این نوع شرکت ها که از اسم آن پیداست مسئولیت شرکاء به دو قسمت تقسیم می‌شود. عده ای از شرکاء دارای مسئولیت نامحدود می‌باشند که در واقع همان مسئولیت تضامنی است که در قواعد و مقررات شرکت‌های تضامنی وجود دارد اما عده ای دیگر به نسبت سرمایه ای که گذاشته‌اند مسئولیت دارند.

 

 • شرکتهای کمیتی از انواع شرکت های بازرگانی :

شرکتهای کمیتی از انواع شرکت های بازرگانی هستند، هدف شرکت‌های کمیتی شاید با بسیاری از انواع شرکت‌های دیگر متفاوت باشد چرا که هدف این شرکت‌ها رفاه اعضا می‌باشد تعداد اعضا معمولاً در چنین شرکت‌هایی بسیار بالاست مانند شرکت‌های تعاونی ، تولید ، مصرف ، وام روستایی و…

انواع شرکت ‌های بازرگانی و قواعد راجع به آنها :

انواع شرکت‌های تجاری  و قواعد راجع به آنها، درماده 20 قانون تجارت مطرح شده و 7 قسم است :

 • شرکت سهامی : سهامی عام ، سهامی خاص
 • شرکت با مسئولیت محدود
 • شرکت تضامنی
 • شرکت مختلط غیر سهامی
 • شرکت مختط سهامی
 • شرکت نسبی
 • شرکت تعاونی تولید و مصرف

 

انواع شرکت سهامی :

انواع شرکت سهامی از جمله شرکت ‌های بازرگانی مطروحه در قانون می‌باشد که قانون‌گذار به صورت بسیار ویژه و گسترده تر نسبت به سایر شرکت‌ها به آنها پرداخته است . لذا گروه وکلای بین المللی دفاع یاران سعی کرده است تا با ارائه مطالب مفید و تحلیل و بررسی این نوع شرکتها ،  خدمات ویژه ای در این زمینه ارائه دهد همچنین با دارا بودن حقوقدانان ، وکیل شرکت‌های بازرگانی با تجربه در امور بین الملل و بازرگانی خدمات ویژه‌ای را به متقاضیان ارائه دهد.

 

شرکت سهامی در میان انواع شرکت ها به شرکتی میگویند که؛ سرمایه آن به سهام تقسیم شده است و مسئولیت صاحبان محدود به مبلغ اسمی سهام آنها می‌باشد. شرکت سهامی،نیز از جمله شرکت های بازرگانی محسوب می‌شود .

نکته ای که بایستی بدان توجه نمود که در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفرکمتر باشد در اکثر مواقع تشکیل 2 نفر نیز برای تاسیس یک شرکت کفایت می کند لیکن در شرکت سهامی حداقل سه نفر برای تاسیس یک شرکت نباید کمتر باشد و این نکته صراحتاً در قانون اشاره شده است. اما دلیل اینکه تعداد شرکاء نباید کمتر از سه نفر باشد چیست ؟

 

 • شرکت سهامی عام : شرکت هایی که موسسین قسمتی از سرمایه شرکت خود را از طریق فروش سهام به مردم تامین می‌کنند .
 • شرکت سهامی خاص : چنانچه تمام سرمایه شرکت در زمان تاسیس فقط و فقط توسط موسس آن تامین گردد بایستی تمام سرمایه شرکت را منحصراً تامین نماید.

در شرکت‌های سهامی عام بایستی عبارت شرکت سهامی عام و در شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن و بدون فاصله با نام شرکتی که انتخاب می‌گردد در کلیه اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شراکت به طور روشن و خوانا و واضح قید گردد.

 

 

شرکت های بازرگانی

 

 

 

حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت سهامی که از انواع شرکت های تجاری محسوب می‌شوند چقدر است ؟

سوال «در حال حاضرحداقل سرمایه برای تشکیل شرکت سهامی  که از انواع شرکت ها محسوب می‌شوند، چقدر است ؟» یک سوال کاملاً راهبردی و مهم است چرا که برای تاسیس هر شرکتی حداقل سرمایه ای مورد نیاز است که حداقل سرمایه در شرکت های سهامی عام از 5 میلیون ریال و حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص از 1 ریال نباید کمتر باشد. در تشکیل شرکت حداقلی را قانون تعیین کرده است که البته به نسبت وضعیت و ملاک آن شرایط امروزی است اما در این تشکیل شرکت سهامی حداکثری وجود ندارد.

چنانچه سرمایه شرکت سهامی بعد از اینکه تامین شد و پس از تاسیس به هر علت از حداقلی که تعیین شده کمتر شود بایستی ظرف مدت یکسال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل اقدام گردد و یا اینکه شرکت به نوع دیگری تبدیل شود  وگرنه در این صورت هر ذی نفع می‌تواند انحلال شرکت اعم از سهامی عام یا سهامی خاص را از دادگاه صلاحیت دار درخواست نماید.

 

شرایط تاسیس  انواع شرکتهای سهامی عام :

برای تشکیل و تاسیس انواع شرکت‌های سهامی عام موسسین حداقل 20% سرمایه شرکت را خود تعهد کرده باشد و حداقل 35% مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس در نزد یکی از بانک‌های کشور سپرده نموده و سپس اظهارنامه‌ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره‌نویسی سهام که به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد در تهران به اداره ثبت شرکت‌ها و در شهرستان‌ها به اداره ثبت شرکت‌ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت‌ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت کنند.

 

چنانچه قسمتی از تعهد موسسین به صورت غیر نقد باشد، عین مدارک مالکیت آن را در همان شعبه بانک که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است سپرده و گواهی بانک به  ضمیمه اظهارنامه به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نماید.

 

 

 

طرح اساسنامه باید با قید تاریخ به امضاء موسسین رسیده و دارای مطالب زیر است :

 • انتخاب نام شرکت
 • موضوع شرکت به طور صریح : موضوع فعالیت شرکت که در آن حوزه قصد فعالیت دارید.
 • مدت شرکت: شرکت برای مدتی محدود مثلا تا پایان سال 1415 اعتبار دارد یا اینکه نامحدود است.
 • آدرس مرکز اصلی شرکت و چنانچه شرکت دارای شعب می‌باشد آدرس شعبه‌های آن
 • مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر آن به صورت تفکیک
 • چه تعداد سهام بی‌نام و با‌ نام و مبلغ اسامی آنها و چنانچه قصد ایجاد سهام ممتاز دارند تعیین تعداد سهام و خصوصیات و امتیازات سهام
 • تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال از 5 سال تجاوز نخواهد کرد.
 • نحوه و شیوه انتقال سهام با نام
 • روش تبدیل سهام با نام به بی نام و بالعکس
 • درصورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه ، ذکر شرایط و ترتیب آن
 • شرایط و ترتیب کاهش و افزایش شرکت
 • مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی
 • مقررات راجع به حد و نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آنها
 • طریقه اخذ رای و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی
 • تعداد مدیران و شیوه انتخاب و مدت ماموریت آنها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا می‌کنند .
 • تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران
 • تعداد سهام تضمین که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند.
 • قید این که شرکت یک بازرس و یا چند بازرس خواهد داشت و اینکه شیوه انتخاب و مدت ماموریت آنها
 • تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم تراز حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و مجمع عمومی سالیانه
 • نحوه انحلال اختیاری شرکت
 • نحوه تغییر اساسنامه شرکت

و هر آنچه که ممکن است توافق گردد و در متن آن گنجانده شود.

 

معمولاً در شرکت‌های سهامی طرح اعلامیه پذیره اعلام می‌گردد لذا در این طرح بایستی موارد مذکور باشد :

 • نام شرکت
 • موضوع شرکت
 • مرکز اصلی شرکت و چنانچه شرکت دارای شعب می‌باشد آدرس شعب شرکت
 • مدت شرکت
 • و…

 

برای اطلاع و آگاهی بیشتر از طرح اعلامیه پذیره نویسی در شرکت سهامی با مراجعه به سایت از جزئیات و کلیات این طرح آگاه گردید، و با انتخاب وکیل امور  شرکت ‌های بازرگانی از نکات حقوقی و جزئیات مورد نیاز جهت اقدام به تاسیس شرکت آگاهی لازم را به دست آورید.

 

 

 

 

 

 

 ماهیت مجمع عمومی موسس در انواع شرکت های بازرگانی :

ماهیت مجمع عمومی موسس در انواع شرکت ها، اینگونه است که به اولین مجمعی که در شرکتهای سهامی تشکیل می‌گردد؛ مجمع عمومی موسس می‌باشد. این مجمع با رعایت کلیه شرایط و قانون تشکیل شده است که پس از رسیدگی و احراز پذیره نویسی شرکت و تصویب آن و همچنین تادیه مبالغ لازم و اخذ مشورت در مورد طرح اساسنامه ، انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می‌کنند.

مدیران و بازرسان شرکت باید کتباً قبول سمت نماینده  را به مدیران و بازرسان شرکت سهامی اعلام دارند که : مدیران و بازرسان محترم شرکت‌های سهامی در انتخاب شدن شما به عنوان مدیر یا بازرس شرکت سهامی و قبول کردن آن توسط شما ، خود به خود قبول این سمت دلیل بر این می‌باشد که مدیر و بازرس علم به تکالیف و مسئولیت‌های سمت خود عهده دار آن گردیده‌ است لذا پیشنهاد می کنیم با داشتن یک وکیل شرکت ‌های بازرگانی متخصص در زمینه امور بین الملل، بجهت ثبت شرکت‌های بازرگانی خارج از کشور مشورت داشته باشید تا در مراحل اداره شرکت های بازرگانی داخلی و بین المللی مشکلاتی پدید نیاید.

 

نکته : از تاریخ قبول سمت توسط مدیران و بازرسان، شرکت سهامی تشکیل شده محسوب می‌گردد. اساسنامه‌ای که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده است به ضمیمه صورت جلسه مجمع و اعلامیه قبولی مدیران و بازرسان جهت ثبت شرکت به مجمع ثبت شرکتها تقدیم خواهد شد.

 

مدارک و اقدامات لازم جهت تاسیس و ثبت انواع شرکتهای سهامی خاص :

برای تاسیس و ثبت  انواع شرکت های سهامی خاص، فقط ارسال فرم کامل درخواست و اظهارنامه به ضمیمه مدارک ذیل به مرجع ثبت شرکت ها کافی خواهد بود :

 • اساسنامه شرکت که بایستی مطابق قانون و قواعد شرکت‌ها تنظیم و به امضا کلیه سهامداران رسیده باشد.
 • اظهارنامه بر تعهد کلیه سهام و گواهی نامه بانکی که حاکی از پرداخت قسمت نقدی آن می‌باشد که نباید کمتر از 35% کل سهام باشد. چنانچه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقدی باشد باید تمام آن تایید گردیده و در صورت تقسیم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس گردد و درصورتی که سهام ممتاز وجود داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس شده باشد .
 • انتخاب اولین مدیران و بازرسان شرکت باید در صورت جلسه‌ای قید و به امضا کلیه سهامداران رسیده باشد .
 • قبول سمت مدیریت و بازرسی و با رعایت شرایط و قواعد خاص آن
 • ذکر نام روزنامه کثیر الانتشار که هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

نکته : سایر شرایط و قواعدی که در مورد شرکت‌های سهام عام لازم الرعایه است و برای شرکت‌های سهامی خاص الزامی نمی‌باشد لیکن استفاده از این شرایط منوط به اجرای مقدمات شرایط ذکر شده می‌باشد.

 

مبحث انواع سهام در شرکت های بازرگانی

سهام :سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که در واقع میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن را مشخص می‌کند ، ورقه تعهد سهم سند قابل معامله‌ای است که نماینده سهامی که صاحب آن در شرکت سهامی دارد ، سهام صادره ممکن است با نام و یا بی نام باشد.

سهام ممتاز :گاهی در شرکت‌ها برای بعضی از سهام با رعایت مقررات و شرایط خاصی مزایایی قائل می‌شوند که در اصطلاح به آن سهام ممتاز می‌گویند.

مزایایی مانند حق اولویت در خرید سهام های قابل عرضه در آینده شرکت و امثالهم

اوراق سهام باید متحدالشکل و چاپی و دارای ترتیب شماره بوده و به امضای حداقل دونفر که به موجب مقررات اساسنامه رسیده است تایید شود.

تبدیل سهام بی نام به سهام با نام و بالعکس در انواع شرکت های بازرگانی :

تبدیل سهام بی نام به سهام با نام و بالعکس در انواع شرکت ها، یکی از دغدغه های عموم سهامداران است که در این مورد بایستی مراتب در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به شراکت در آن نشر می‌گردد سه نوبت و اینکه هر یک به فاصله 5 روز منتشر شود .

به صاحبان سهام مهلتی که کمتر از 6ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد، داده می‌شود تا برای تبدیل سهام خود، به مرکز شرکت مراجعه کنند، در آگهی تصریح می‌شود که پس از تمام شدن این مهلت کلیه سهام ، با نام شرکت باطل شده تلقی می‌گردد.

سهام بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و مالک آن دارنده آن محسوب می‌گردد مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد.

گواهی نامه موقت سهام بی نام در حکم سهام بی نام است و از لحاظ مالیات برآمده مشمول مقررات سهام بی نام می‌باشد.

انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند، پیشنهاد مجموعه حقوقی دفاع یاران حضور یک وکیل امور شرکت‌ های بازرگانی و متخصص در زمینه شرکت‌های سهامی می‌باشد .

در موردی که تمام مبلغ اسمی سهام پرداخت نشده است ، نشانی کامل انتقال گیرنده و یا وکیل انتقال گیرنده در دفتر ثبت ، قید می‌گردد لذا از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهام معتبر خواهد بود.

هرگونه تغییر اقامتگاه در شرکت های بازرگانی نیز باید به همان ترتیب به ثبت برسد و امضا گردد.

هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید، از نظر شرکت و اشخاص ثالث، فاقد اعتبار است .

 

 

 

 

 

 

اوراق قرضه در انواع شرکت های بازرگانی :

انتشار و ارائه اوراق قرضه در شرکتهای سهامی ، ورقه های معامله‌ای است، که معرف وام است و در واقع میزان مبلغ وامی را مشخص می کند، همچنین در این ورقه میزان بهره‌ای را به صورت معین  تعیین می‌کند و این که تمامی آن یا اجرا آن در مواعد مسترد گردد بر روی برگه های اوراق قرضه ثبت شده است ، به علاوه بهره حقوق دیگری نیز شناخته می‌شود که بستگی به توافقات و رویه آن دارد.

بایستی دقت نمود که فقط شرکت سهامی عام است که می توانند تحت شرایط معین شده در قانون تجارت اوراق قرضه، منتشرکند. اما شرکت سهامی خاص چنانچه از قواعد و مقررات این شرکت تبعیت کند و شرایط آن به طور کلی شبیه به سهام عام باشد می توانند اقدام به صدور اوراق قرضه کنند. ولی در حال حاضر در ماده 51 قانون لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت فقط شرکت سهامی عام را مجاز دانسته است.

اما اینکه در اطلاعیه انتشار اوراق قرضه بایستی چه نکاتی قید و دارای اهمیت باشد بحثی مفصل است و نیازمند وجود وکیل متخصص شرکت‌ های بازرگانی و یا حقوقدانان می‌باشد. علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سایت موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت از راهنمایی مشاوران مجموعه دفاع یاران بهره‌مند گردند.

مجامع عمومی  انواع شرکت سهامی :

مجمع عمومی انواع شرکت سهامی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می‌گردد، مقررات مربوط به حضور عده‌ای لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ و تصمیم‌های مورد نیاز در اساسنامه تعیین خواهد شد مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاصی برای آن مقرر شده باشد.

مجامع عمومی شرکت سهامی به ترتیب زیر است :

 • مجمع عمومی موسس
 • مجمع عمومی عادی
 • مجمع عمومی فوق العاده

 

 • مجمع عمومی موسس : این مجمع در واقع اولین مجمع می‌باشند که تشکیل می‌گردند و وظایف این مجمع به شرح ذیل است :
 • رسیدگی به گزارش موسسین و تصویب آن و همچنین احراز پذیره‌نویسی کلیه سهام شرکت و تاییدیه مبالغ لازم
 • تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن
 • انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت
 • تعیین روزنامه کثیر الانتشاری که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر می‌شود.

نکته : در شرکت سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس ضروری نمی‌باشد.

 

وظایف مجمع عمومی عادی در شرکت های بازرگانی : بعد از اینکه مجمع عمومی موسس تشکیل شد و وظایف خود را انجام دادند ، مجمع عمومی عادی تشکیل می‌گردد. بیشترین وظایف را در طول مدت وجود شرکت مجمع عمومی عادی انجام می دهد و دو مجمع دیگر یعنی مجمع عمومی موسس و فوق العاده در زمان و شرایط خاصی فعالیت دارند. در واقع مجمع عمومی عادی می تواند نسبت به کلیه امور شرکت به جز آنچه در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق العاده است تصمیم بگیرد.

در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهامی که حق رای دارند، ضروری است. اگر در اولین دعوت حدنصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و این‌ها با حضور هر عده‌ای از صاحبان سهامی که حق رای دارد رسمیت می‌یابد و تصمیم‌های لازمه را می‌گیرند اما این تصمیم‌ها درصورتی معتبر می‌باشد که نتیجه اول قید شده باشد.

 

ارسال چه مواردی به مرجع ثبت انواع شرکتها الزامی می‌باشد ؟

 

در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی دارای یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت  انواع شرکت‌ها ارسال گردد:

 • انتخاب مدیران و یا بازرسان
 • تصویب ترازنامه
 • کاهش یا افزایش سرمایه و هرنوع تغییر در اساسنامه
 • انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن

 

توصیه می‌گردد در تمامی موارد از حضور وکیل شرکت‌ های بازرگانی بهره‌مند گردد تا از ضررهای احتمالی در مراحل بعدی جلوگیری شود .

 

 رکن هیات مدیره در انواع شرکت های بازرگانی :

رکن هیئت مدیره در انواع شرکت ها از ارکان اساسی هر شرکت محسوب می‌شود .

شرکت های سهامی به وسیله هیات مدیره‌ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاً قابل عزل می‌باشند اداره خواهد شد. عده‌ی اعضای هیات مدیره در شرکت‌های سهامی عمومی نباید از 5 نفر کمتر باشد، مدت مدیریت مدیران در اساسنامه تعیین می‌شود اما این مدت از دو سال تجاوز نخواهند کرد.

 

چه اشخاصی نمی‌توانند به عنوان بازرس انواع شرکت سهامی انتخاب شوند ؟

یکسری از اشخاص نمیتوانند به عنوان بازرس انواع شرکت های سهامی انتخاب شوند،که این اشخاص عبارتند از:

 

 • کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده و در واقع چنانچه حکم دادگاه صادر نشده باشد می تواند و منظور از این حکم ، حکم قطعی و لازم الاجرا می‌باشد.
 • کسانی که به علت ارتکاب جنایت و یا یکی از جنبه‌های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند در مدت محرومیت، سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، جرم این که به موجب قانون در حکم کلاهبرداری و یا خیانت در امانت شناخته شده ، اختلاس، تدلیس ، تصرف غیر عدوانی در اموال عمومی
 • مدیران و مدیر عامل شرکت
 • هرکس خودش یا همسر وی از اشخاص مذکور در بند 3 طبق وظیفه‌ای که انجام می دهند حقوق دریافت کنند.

انحلال و تصفیه  انواع شرکتهای سهامی :

انحلال و تصفیه انواع شرکت های سهامی در موارد ذیل صورت میگیرد:

 • چنانچه شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده و یا انجام آن غیر ممکن باشد.
 • وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل گردیده و آن مدت به پایان رسیده است مگر اینکه قبل از انقضاء مدت نسبت به تمدید آن اقدام کنند.
 • درصورت ورشکستگی، تابع مقررات امور ورشکستگی است.
 • در هرموقعی که مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهند.
 • درصورت صدور حکم قطعی دادگاه

 

 

 

 

 

 

 

شرایط تقاضای انحلال شرکتهای بازرگانی  :

در موارد زیر هریک از ذینفعان، این حق را دارند که انحلال شرکت را از دادگاه درخواست کنند

 

 • درصورتی که تا یکسال پس از آن‌که شرکت به ثبت رسیده است ، هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز درصورتی که فعالیت‌های شرکت در مدت بیش از یکسال متوقف شده باشد.
 • چنانچه شرکت برای مدت معین تشکیل شده باشد، مگراینکه قبل از انقضا مدت شرکت تمدید گردد، البته در مورد موضوع شرکت ، مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام جهت انحلال تشکیل نگردند یا رای به انحلال ندهند.
 • درصورتی که مجمع عمومی سالیانه برای رسیدگی به جای هریک از سالهای مالی تا دو ماه از تاریخی که اساسنامه تعیین کرده است تشکیل نشده باشد، بنابراین ملاک مدت زمان 2 ماه است.
 • درصورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیات مدیره و همچنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زائد بر 6 ماه بدون متصدی مانده باشد.

 

اصل بر این است که تصفیه بر عهده مدیران شرکت است مگر در مورد ورشکستگی شرکت که در این صورت تابع مقررات مربوط به اداره ورشکستگی است، اما چنانچه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده که رای به انحلال شرکت می دهند تصمیمات دیگری اتخاذ کرده باشند که بایستی مطابق آن عمل گردد .

اما اگر مدیر تصفیه در انواع شرکت های بازرگانی ، به وظایف خود عمل نکرد چه باید کرد ؟

اگر مدیر تصفیه در انواع شرکت ها ، به وظایف خود عمل نکرد باتوجه به ماده 205 اصلاحی لایحه قانون تجارت باید گفت: درصورتی که به هر علت مدیر تصفیه تعیین نشده باشد و به وظایف خود عمل نکند هر ذی نفع حق دارد که تعیین مدیر تصفیه را از دادگاه بخواهد. همچنین درصورتی که به موجب حکم دادگاه انحلال شرکت اعلام می‌شود در ضمن حکم انحلال ، مدیر تصفیه را نیز تعیین می‌کند .

نکته ای که بایستی بدان توجه نمود این است که انحلال شرکت تا زمانی که به ثبت نرسیده و اعلام نشده است نسبت به اشخاص ثالث بی اثر است ، بنابراین توجه به دو مورد بسیار مهم است :

اولاً اینکه حتما بایستی ثبت شده باشد و دوم اینکه علاوه بر ثبت بایستی حتما اعلام و اقدامات لازمه از جمله نشر در روزنامه و آگهی هم انجام شده باشد.

 

طی مدت مراحل انحلال یا تصفیه چه اقداماتی باید صورت بپذیرد؟

 

یقیناً و طبیعتاً در دوران تصفیه کلیه سهام داران و اشخاص ذی نفع چون به این نتیجه رسیده‌اند که دیگر امیدی به بقای شرکت نیست و نمی توانند سرمایه گذاری کنند سعی خواهند کرد علاوه بر اصل سرمایه خود منافع حاصله در این مدت را نیز دریافت کنند.

چنانچه تصفیه و انحلال به صورت اختیاری باشد معمولاً عمل تصفیه در شرایط آزادتر قابل انجام خواهد بود، اما چنانچه به صورت اجباری و غیر اختیاری باشد معمولاً در عملکرد تصفیه دارایی شرکت مسائل فراوانی دیده می‌شود.

گروه وکلای بین المللی دفاع یاران به شما پیشنهاد میکند که قبل از هر اقداماتی و در صورت نیاز با افراد متخصص ، وکیل شرکت‌ های بازرگانی در امور حقوقی و مالی مشورت نمایند.

همچنین درصورت بروز هرگونه اختلاف در زمینه امور مالی شرکت اعم از اصل سرمایه و منافع آن می توانید ضمن بهره‌مندی از مشاوره، متخصص در موضوع  شرکت های بازرگانی ، از افراد خبره در زمینه داوری و انتخاب این افراد به عنوان داور در موارد اختلاف پیش آمده و همچنین انتخاب وکیل شرکت ‌های بازرگانی و نماینده حقوقی بهره‌مند گردید.

اما آیا مقررات جزائی در مورد سهام داران  انواع شرکت سهامی تاثیری دارد ؟

مطمئناً وقتی شخصی مرتکب فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین گردیده است شود ، بایستی مجازات شود و در واقع قبلا مجازاتی نیز تعیین شده است.

در مورد سهامداران  انواع شرکت‌های سهامی اعم از عام و خاص یقیناً این مقررات نیز جاری است و ممکن است افراد سهامدار شرکتهای سهامی ، مرتکب جرم شوند که بایستی مجازات گردند.

قصد و علم در این موارد بسیارمهم است. یعنی فرضاً شخصی اقدام به عملی می‌نماید که در آن مورد قصدش یک موضوعی است که جنبه کیفری ندارد لیکن ممکن است به غیر هدف و قصد گردد، البته به این نکته که بارها اعلام داشته‌ایم بایستی دقت نمود که جهل به قانون رافع مسئولیت نمی‌باشد.

 

بسیاری از افراد جامعه که قصد دارند اقدام به تاسیس یک شرکت ، نمایند شاید از تمام موارد قانونی این عمل مطلع نباشند یا اینکه ابتداً این یک امر قانونی است یا خیر و اصلاً ممکن است در ادامه چه تبعاتی برای آنها در پی داشته باشد، گاهی احساس اینکه من همه چی را خود میدانم زمان و تجربه ثابت کرده است که چه تبعات ناخوشایندی به همراه داشته است، در حالی که مشاوره اعم از حقوقی و یا مالی و (روانشناسی صنعتی سازمانی ) و… ممکن است برای مدیران و موسسین شرکت های بازرگانی چه منافع زیادی را در پی داشته باشد.

 

بررسی مجمع و سایر ارکان در بیمه مرکزی ایران :

بیمه مرکزی ایران مطابق با قوانین بیمه دارای ارکان زیر است :

 • مجمع عمومی
 • شورای عالی بیمه
 • هیات عامل
 • بازرسان

 

 • مجمع عمومی :

مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران شامل  وزیر امور اقتصادی ، وزیر کار و امور اجتماعی ، هیات عامل و بازرسان بدون اینکه حق رای داشته باشند در جلسات شرکت خواهند کرد .

 

وظایف مجمع عمومی بیمه :

 • تعیین خط مشی کلی
 • رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش سالانه رئیس کل بیمه مرکزی ایران
 • رسیدگی و تصویب بودجه و تراز نامه و حساب سود و زیان به ترتیب تقسیم شود.
 • تصویب سازمان و آیین نامه های مالی و اداری بیمه مرکزی ایران
 • تصویب مقررات استخدامی با رعایت بند پ ماده 2 قانون استخدام
 • انتخاب بازرسان
 • تعیین حقوق رئیس کل و اعضا هیات عامل و حق الزحمه بازرسان
 • انجام سایر وظایفی که به موجب قانون بر آنها تیمی شده است.

 

شورای عالی بیمه

 

شورای عالی بیمه از اشخاص زیر تشکیل می‌شود:

 • رئیس کل بیمه مرکزی ایران
 • معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی
 • معاون وزارت بازرگانی
 • معاون وزارت کار و امور اجتماعی
 • معاون وزارت تعاون و امور روستایی

 

وظایف هیات عامل و بازرسان :

وظایف هیات عامل و بازرس به شرحی است که در قوانین بیمه تعیین شده است یا اینکه به موجب تصمیم مجمع و یا اساسنامه تعیین شده است.

 

 • شرکت با مسئولیت محدود از انواع شرکت های بازرگانی :

شرکت با مسئولیت محدود  از انواع شرکت ها ، شرکتی است که بین 2 یا چند نفر برای امور تجارتی ، بنابراین هدف بایستی امور تجارتی باشد و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

 

نکته ای که بایستی بدان توجه کرد این است که در اسم شرکت حتماً بایستی با مسئولیت محدود قید گردد اما چنانچه این عبارت قید نگردد این شرکت در مقابل اشخاص ثالث (یعنی اشخاصی غیر شرکاء) شرکت تضامنی محسوب می‌شود و مقررات شرکت تضامنی بر آن حاکم می‌گردد. همچنین شرکت با مسئولیت محدود زمانی تشکیل شده محسوب می‌شود که در تمام سرمایه نقدی پرداخت شده باشد و چنانچه سهم غیر نقدی نیز وجود داشته باشد تقدیم شده باشد.

اما شرکاء در چه صورتی دارای مسئولیت تضامنی می‌باشند ؟

در این مورد ماده 98 قانون تجارت صراحتاً عنوان داشته است که شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم های غیر نقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند.

 

انتقال سهم الشرکه در انواع شرکت های بازرگانی با مسئولیت محدود :

انتقال سهم الشرکه در  انواع شرکت با مسئولیت محدود به موجب سند رسمی است ، سهم الشرکه شرکاء نمی‌تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال باشد اعم از اینکه این انتقال  با اسم باشد و یا بی اسم ، در این مورد مطلق حاکم بوده و اصولا هیچ استثنایی را قانونگذار قائل نشده است، در انتقال سهم الشرکه تا زمانی رضایت عده‌ای از شرکاء که حداقل ¾ سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند ، به عمل نخواهد آمد.

بنابراین انتقال سهم الشرکه سند رسمی و رضایت ¾ دارندگان سرمایه، اکثریت عددی می‌باشد، اما اینکه تصمیمات راجع به شرکت باید چگونه اتخاذ گردد نیز در قانون تجارت ذکر گردیده که تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت حداقل نصف دارندگان سرمایه  اتخاذ شود، اما ممکن است بنا به هر دلیلی در جلسه اول این اکثریت حضور نداشته و یا اینکه امکان پذیر نباشد، تمامی شرکاء مجدداً دعوت شوند و در این‌صورت تصمیمات بر اساس اکثریت عددی اتخاذ می‌گردد حتی اگر اکثریت موجود نصف دارندگان سرمایه شرکت باشند.

چرا ابتداً عرض کردیم که با هر تعداد و اکثریت آن تعداد که حضور داشته اند؟

اساسنامه شرکت در موارد اختلاف همیشه در اولویت می‌باشد و بایستی طبق اساسنامه شرکت محل نمود ولی به شرط آنکه اساسنامه شرکت بر خلاف قانون و رویه‌های جاری نباشد.

 

 

شرکت با مسئولیت محدود ممکن است بنابر جهات و دلایل خاصی منحل گردد ، این موارد در اساسنامه شراکت معمولاً گنجانده می‌شود که بعضی از این موارد به شرح ذیل می‌باشد :

 

 • در مورد مقررات 1 و 2 و 3 ماده 930 قانون تجارت
 • چنانچه عده‌ای از شرکاء تصمیم بر انحلال شرکت گرفته باشند تعداد در بین شرکاء بایستی سهم الشرک آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.
 • چنانچه به واسطه ضررهایی که به شرکت وارد می‌آید نصف سرمایه شرکت از بین برود و یکی از شرکاء درخواست انحلال کند. در این صورت چنانچه محکمه دلایل وی را بپذیرد و شرکاء حاضر به پرداخت سهمی که در صورت انحلال به او تعلق گرفته نگردند و نهایتاً او را از شرکت خارج کنند.
 • چنانچه در اساسنامه قید گردیده باشد که در صورت فوت یکی از شرکاء به طور کلی یا فوت یکی از شرکاء که تعیین شده است، شرکت منحل می‌گردد.

سایر موارد بسته به عرف و اینکه در اساسنامه چه توافقات و مندرجاتی قید شده است.

 

بنابراین چنانچه دلایل قانونی دیگری در این مدت به وجود آید که برای منحل کردن شرکت اعم از طرف شرکاء و یا اشخاص ثالث کفایت نماید، مانع اقدامات لازمه نبوده و بعد از اثبات آن دلایل شرکت قابل انحلال می‌باشد.

 

هر یک از شرکاء به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رای خواهد بود بنابراین ملاک رای میزان سهم می‌باشد که شریک در شرکت داده و لیکن اساسنامه شرکت میتواند بر خلاف آن شرط کند ولی چنانچه اساسنامه در این مورد سکوت کرده باشد اصل بر این است که شرکاء به نسبت سهمی که دارند، دارای حق رای در شرکت می‌باشند چرا که روابط بین شرکاء تابع اساسنامه است. همان طور که در مورد سرمایه اگر شرایط خاصی را پیش‌بینی نکرده باشند تقسیم به بیشتر سرمایه شرکاء به عمل خواهد آمد.

 

چنانچه شرکت با مسئولیت محدودی تشکیل شده است و تعداد شرکاء در آن حداقل 12 نفر باشد داشتن هیات ناظر بدون استثناء الزامی می‌باشد، اما چنانچه زیر یک تا دو نفر باشند دارای الزام قانونی نمی‌باشد مگر در شرایط خاصی این هیات حداقل سالی یک مرتبه مجمع عمومی شرکاء را تشکیل دهد.

هیات ناظر باید بلافاصله بعد از انتخاب شدن تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که دستورات و کلیه شرایط لازمه مربوط انجام شده است یا خیر.

 

نکته : شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود نمی توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند مگر اینکه به اتفاق آراء بتوانند اقدام به این موضوع نمایند.

 

شرکت تضامنی نیز از انواع شرکت های بازرگانی است :

 

شرکت تضامنی از انواع شرکت ها ، شرکتی است که معمولاً اشخاص به ندرت تمایل به ثبت آن دارند ، اما تعریف این شرکت در قانون تجارت به شرح ذیل می‌باشد:

شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود. بنابراین چنانچه دارایی شرکت برای تمام قروض نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت هستند . ممکن است بین شرکاء توافقاتی حاصل گردد اما این توافقات در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن و بلا اثرخواهد بود.

در اسم شرکت تضامنی باید عبارت شرکت تضامنی و اینکه حداقل اسم یکی از شرکاء ذکر گردد .

 

تقسیم سهم الشرکه درانواع شرکت تضامنی :

تقسیم منافع که درانواع شرکتهای تضامنی به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء آن تقسیم می‌شود مگر در اساسنامه ترتیب تقسیم منافع و اینکه شرایط خاص دیگری مقرر شده باشد. همچنین در این شرکت شرکاء بایستی یک نفر از میان خود یا خارج از شرکاء به سمت مدیری (مدیر عامل) تعیین نمایند. در این شرکت الزامی نمی‌باشد که مدیر حتما بایستی از شرکاء باشد و ممکن است از اشخاص خارج شرکت باشد.

چنانچه قصد حدود به شرکت تضامنی به عنوان شریک آن شرکت را دارید ، لذا مسئولیت شما نیز تضامنی است ولی ممکن است وقتی شما وارد این شرکت می‌شوید با خود فکر کنید آیا اگر قبل از آمدن این شرکت تعهداتی داشته است و یا خیر و اگر داشته است تعهدات از قبل با مدیر بوده و بعد از وی این تعهدات بر عهده کیست ؟

موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت عنوان می‌دارد مطابق ماده 125 قانون تجارت ، هرکس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجودی داخل شود متضامناً با سایر شرکاء مسئول قروضی خواهد بود که قبل از ورود او داشته، اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد، لذا هر قراری که بین شرکاء بر خلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

بنابراین این شریک تازه وارد حتی اگر با سایر شرکاء توافق کرده باشد که مثلا من از این به بعد مسئولیت دارم و از این به بعد دارای مسئولیت نیستم که در این صورت این توافق فی‌ ما بین خود دارای اعتبار است. ولی هرگز نمی توانند به این توافق در مقابل اشخاص ثالث استناد کنند. موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران دارای وکلای تخصصی امور شرکت‌ های بازرگانی ، شرکت‌‌های تضامنی ، و… آماده ارائه خدمات ویژه به مدیران و شرکاء‌ محترم شرکت‌ های بازرگانی می‌باشد.

در شرکت تضامنی ، شرکاء در چه صورت مسئول تاییدیه قروض می‌باشند و اینکه آیا در هر صورت شرکاء مسئول پرداخت قروض شرکت می‌باشند؟

نکته ای که بایستی بدان توجه نمود این است که چنانچه شرکت تضامنی منحل گردد ، مادام که قروض شرکت از آن تادیه نشده باشد هیچ یک از طلبکاران حقی در آن دارایی نخواهند داشت اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند.

طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یا فرد فرد شرکاء مطالبه کنند ولی در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکاء حق تقدم نخواهند داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

ورشکستگی  انواع شرکت تضامنی :

ورشکستگی انواع شرکت تضامنی دارای قواعد و شرایط خاصی است. فرضاً چنانچه یکی از شرکاء شرکت تضامنی و همچنین یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکاء به موجب معین قانونی انحلال شرکت را تقاضا نمایند ، سایر شرکاء می توانند سهمیه آن شریک را از دارایی شرکت نقداً تادیه کرده و او را از شرکت خارج کنند. در شرکت تضامنی حتی ورشکستگی بعضی از شرکاء ممکن است باعث ورشکستگی شرکت شود.

 

تبدیل انواع شرکت تضامنی به سهامی:

در تبدیل انواع شرکت تضامنی به سهامی رعایت بسیاری از شرایط ضروری می‌باشد. چنانچه شرکت تضامنی که بخواهد تبدیل به شرکت سهامی گردد بایستی تمام قواعد و قوانین الزامی شرکت‌های سهامی را رعایت نماید. اما اینکه برای تبدیل به این نوع شرکت رضایت چه تعدادی از شرکاء لازم می‌باشد، ماده 136 قانون تجارت عنوان می دارد که رضایت و تصویب تمام شرکاء امکان پذیر است. بنابراین حتی درصورتی که یکی از شرکاء هم مخالفت نماید تا زمانی که رضایت وی را بدست نیاورده باشند ، تبدیل شرکت امکان پذیر نمی‌باشد.

 

موارد انحلال انواع شرکت تضامنی :

بر اساس قوانین شرکت های بازرگانی و تجارت شرکتهای تضامنی در موارد ذیل منحل می‌گردند :

 • چنانچه شرکت موضوعی که مورد هدف می‌باشد و برای آن تشکیل شده است آن موضوع را انجام داده و اینکه امکان اجرای این موضوع غیر ممکن باشد .
 • ممکن است شرکت تضامنی برای مدت معینی تشکیل شده باشد (مثلا از تاریخ 1/6/96تا تاریخ 1/1/97) و آن مدت منقضی شده باشد لیکن چنانچه قبل از انقضا و یا بلافاصله و به پیوست مدت تمدید گردد اعم از اینکه مدت دار و یا نامحدود ، شرکت منحل نمی‌گردد.
 • درصورت ورشکستگی، از جمله موارد انحلال شرکت محسوب می‌گردد.
 • درصورتی که تمام شرکاء شرکت تضامنی تراضی نمایند یعنی اینکه همه رضایت به منحل کردن شرکت بدهند .
 • ممکن است یکی از شرکاء با توجه به دلایل قوی که دارد از محکمه صلاحیت دار درخواست انحلال شرکت نمایند و چنانچه محکمه آن دلایل را وارد تشخیص دهد حکم به انحلال می دهد. هرگاه دلایل انحلال منحصراً مربوط به شریک یا شرکاء معین باشد محکمه می تواند تقاضای سایر شرکاء به جای انحلال حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد .
 • درصورت فسخ، یکی از شرکاء بایستی توجه نمود که این فسخ درصورتی ممکن است که این حق در اساسنامه شرکت سلب نشده باشد و ناشی از قصد احراز نباشد ، تقاضای فسخ باید 6 ماه قبل از فسخ کتباً به شرکاء اعلام شود، اساس اساسنامه حساب شرکت سال به سال باید رسیدگی شود ، فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل می آید.
 • درصورت ورشکستگی یکی از شرکاء :

در مورد ورشکستگی یکی از شرکاء انحلال وقتی صورت میگیرد که مدیر تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور 6 ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد.

 • درصورت فوت یکی از شرکاء :

درصورت فوت یکی از شرکاء بقاء شرکت موقوف به رضایت سایر شرکاء و قائم مقام متوفی خواهد بود. چنانچه سایر شرکاء به بقا شرکت تصمیم بگیرند قائم مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود را به شرکت به صورت کتبی اعلام نماید. چنانچه قائم مقام رضایت خود را اعلام نمود نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود ولی اگر اعلام عدم رضایت بر بقاء شرکت نماید وی در منافع حاصله در این مدت شریک بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود.

سکوت تا انقضاء یک ماه و اگر نه اعلام رضایت کند و نه اعلام عدم رضایت ، در حکم رضایت است، یعنی وی رضایت داده است.

 • درصورت محجوریت یکی از شرکا :

در مورد محجوریت شرکاء نیز همانند صورتی است که یکی از شرکا فوت کرده است.  لذا مدت زمان یک ماه محجور برای رضایت و یا عدم رضایت و شیوه سهیم بودن در سود و ضرر آن مدت و اینکه در این یک ماه اعلام رضایت نکند در حکم رضایت می‌باشد برای این موضوع نیز جاری است بنابراین درصورت محجوریت یکی از شرکاء مطابق بند 8 یعنی فوت یکی از شرکاء بایستی اقدامات لازمه را انجام دهند.

موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت دارای وکیل شرکت ‌های بازرگانی ، متخصص در زمینه نگارش و تنظیم قراردادهای بازرگانی، بین المللی آماده ارائه مشاوره توسط برترین کارشناسان به متقاضیان گرامی می‌باشد.

 

شرکتهای مختلط غیر سهامی نیز از انواع شرکت های بازرگانی هستند :  

 

شرکت مختلط غیر سهامی از انواع شرکت های بازرگانی هستند که مقصود از آن، شرکتی است که برای امور تجاری ، تحت اسم مخصوصی، یک یا چند نفر شریک ضامن و یا یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون اینکه انتشار سهام شود، تشکیل می‌گردد.

این شرکت ضامن است که مسئول کلیه قروضی باشد که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت موجود باشد،  لیکن شریک با مسئولیت محدود که در اسمش نیز پیداست کسی است که او فقط تا میزان سرمایه ای که در شرکت گذاشته است و یا اینکه باید بگذارد دارای مسئولیت است.

در اسم شرکت و تابلویی که نصب می‌گردد حتما بایستی عبارت (شرکت مختلط) قید گردد و حداقل نام یکی از شرکا ضامن در ادامه این عبارت ذکر شود.

در واقع شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد و نه اینکه اداره امور شرکت از وظایف او می‌باشد که الزاماتی برای وی باشد. بنابراین اداره کردن شرکت مختلط غیر سهامی بر عهده شرکاء ضامن می‌باشد در واقع این مسئولیت هم حق و هم تکلیف شرکاء ضامن می‌باشد .

شرکاء با مسئولیت محدود هر چند حق اداره کردن شرکت را ندارند اما هریک از آنها حق نظارت در امور شرکت را دارند و می توانند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاعات شخصی خود راجع به وصیت‌های شرکت کپی و یا صورت برداری کنند. شرکاء نمی تواند بر خلاف این موضوع توافق کنند و اگر توافق کرده باشند این توافق باطل است.

 

انجام معاملات در شرکت های مختلط غیر سهامی :

در شرکت های مختلط غیر سهامی که یکی شرکت های بازرگانی محسوب می‌گردد طبیعتاً ممکن است معاملاتی صورت پذیرد اما این سوال پیش می آید که انجام معاملات توسط چه اشخاصی معتبر می‌باشد و یا اینکه اگر توسط شرکاء ضامن انجام گیرد ، دارای اعتبار می‌باشد یا خیر و یا اگر توسط شرکاء با مسئولیت محدود باشد معتبر است ؟

در مورد شرکت های مختلط غیر سهامی قانونگذار صراحتاً شرکاء با مسئولیت محدود و یا ضامن را از انجام معاملات منع نکرده است. معمولاً مدیر عامل و یا رئیس هیت مدیره که در این شرکت بایستی شرکاء تضامنی باشند نماینده شرکت در جلسات معاملاتی شرکت می‌نماند.

اما درصورتی که شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیر سهامی معامله‌ای انجام داده باشد و آن معامله برای شرکت باشد معامله مذکور از لحاظ قانونی صحیح است. این معامله طبیعی است و تعهداتی را در پی دارد لذا در مورد تعهدات این معامله شریک با مسئولیت محدود حکم شریک ضامن را خواهد داشت مگر اینکه تصریح کرده باشد که معامله را به وکالت از طرف شرکت انجام داده باشد. در قسمت اخیر متن فوق توجه می‌نمایید که فقط تصریح به واژه‌ی وکالت چه مسئولیت سنگینی را از دوش آن شریک برداشته است در حالی که اگر به این امور آشنا نبوده و به وجه واژه وکالت اشاره‌ای نکرده باشند چه تبعات سنگینی ممکن است در پی آن صورت پذیرد.

تعهدات درانواع شرکت مختلط غیر سهامی :

در مورد تعهداتی که انواع شرکت مختلط غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود لذا اصل بر مسئولیت دار بودن وی است مگر اینکه ثابت نماید که اشخاص مزبور از محدود بودن مسئولیت اطلاع داشته اند.

شریک ضامن را چه وقتی می توان تعقیب کرد ؟

شریک ضامن را نمی توان تعقیب کرد مگر درصورتی که ، شرکت منحل گردیده باشد. شریک ضامن را وقتی می‌توان شخصاً برای قروض شرکت تعقیب نمود که شرکت منحل شده است.

هرگاه شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل گردد و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم الشرک خود را پرداخت نکرده و یا اینکه پرداخت کرده است ولی مشکل خاصی داشته باشد ، طلبکاران شرکت ، با توجه به رعایت شرایط این حق را دارند که معادل آنچه از سهم الشرکه باقی مانده است مستقیماً بر علیه شریک با مسئولیت محدود اقامه دعوی نمایند.

اما چنانچه شرکت ورشکسته شده باشد این اقدامات را مدیر تصفیه انجام خواهد داد اما این شرکت و شرکای آن دارای مسئولیت‌های بسیاری می‌باشند. برای آگاهی از این تعهدات و یا اینکه تعهدات ناشی از آن از مشاوره حقوقی وکلای متخصص از موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت بهره‌مند گردید.

 

شرکت مختلط غیر سهامی در چه مواردی منحل می‌گردد :

 • چنانچه شرکت موضوعی که مورد هدف می‌باشد و برای آن تشکیل شده است آن موضوع را انجام داده و امکان اجرای این موضوع غیر ممکن باشد .
 • ممکن است شرکت برای مدت معینی تشکیل شده باشد (مثلا از تاریخ 1/1/96 تا تاریخ 1/1/97) و آن مدت منقضی شده باشد ولی چنانچه قبل از انقضا و یا بلافاصله و به پیوست مدت تمدید گردد اعم از اینکه مدت دار و یا نامحدود ، شرکت منحل نمی‌گردد.
 • درصورت ورشکستگی ، بنابراین ورشکستگی از جمله موارد انحلال شرکت محسوب می‌گردد.
 • درصورتی که تمام شرکاء شرکت تضامنی تراضی نمایند یعنی اینکه همه رضایت به منحل کردن شرکت رضایت بدهند .
 • ممکن است یکی از شرکاء با توجه به دلایل قوی که دارد از محکمه صلاحیت دار درخواست انحلال شرکت نمایند و چنانچه محکمه آن دلایل را وارد تشخیص دهد حکم به انحلال میدهد هرگاه دلایل انحلال منحصراً مربوط به شریک یا شرکاء معین باشد محکمه می تواند تقاضای سایر شرکاء به جای انحلال حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد .
 • درصورت فسخ یکی از شرکاء بایستی توجه نمود که این فسخ درصورتی ممکن است که این حق در اساسنامه شرکت سلب نشده باشد و ناشی از قصد احراز نباشد، تقاضای فسخ باید 6 ماه قبل از فسخ کتباً به شرکاء اعلام شود اگر اساس اساسنامه حساب شرکت سال به سال باشد باید رسیدگی شود ، فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل می آید.
 • درصورت ورشکستگی یکی از شرکاء : در مورد ورشکستگی یکی از شرکاء انحلال وقتی صورت میگیرد که مدیر تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور 6 ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد.
 • درصورت فوت یکی از شرکاء : درصورت فوت یکی از شرکاء بقاء شرکت موقوف به رضایت سایر شرکاء و قائم مقام متوفی خواهد بود. چنانچه سایر شرکاء به بقا شرکت تصمیم بگیرند قائم مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود را به شرکت به صورت کتبی اعلام نماید. اگر قائم مقام رضایت خود را اعلام نمود نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود ولی در صورتی که اعلام عدم رضایت بر بقاء شرکت نماید وی در منافع حاصله در این مدت شریک بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود.

سکوت تا انقضاء یک ماه و در واقع اینکه نه اعلام رضایت کند و نه اعلام عدم رضایت ، در حکم رضایت است یعنی وی رضایت داده است.

 • درصورت محجوریت یکی از شرکا :

در مورد محجوریت شرکاء نیز همانند صورتی است که یکی از شرکا فوت کرده است لذا مدت زمان یک ماه محجور برای رضایت و یا عدم رضایت و شیوه سهیم بودن در سود و ضرر آن و اینکه در این یک ماه اعلام رضایت نکند در حکم رضایت می‌باشد، برای این موضوع نیز جاری است. بنابراین درصورت محجوریت یکی از شرکاء مطابق بند 8 یعنی فوت یکی از شرکاء بایستی اقدامات لازمه را انجام دهند.

نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که مرگ یا محجوریت و یا ورشکستگی با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت نمی‌گردد اما ورشکستگی شرکاء ضامن شرکت مختلط غیر سهامی آیا باعث انحلال شرکت می‌شود؟

 

شرکت مختلط سهامی از انواع شرکت های بازرگانی :

شرکت مختلط سهامی  از انواع شرکت ها ،شرکتی است که تحت اسم مخصوصی بین یک عده شریک سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌گردد.

گاهی افراد در تشخیص شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیر سهامی دچار مشکل می‌شوند و اینکه نمیتوانند این دو شرکت را از هم تشخیص دهند که این امر معمولاً تبعات ناخوشایندی را میتواند به دنبال داشته باشد . موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت ضمن ارائه مطالب حقوقی راجع به شرکت های بازرگانی بسیار مفید در مورد کلیات شرکت های بازرگانی و تجاری اعم از داخلی و بین المللی  و با دارا بودن وکلای امور  شرکت ‌های بازرگانی آماده پذیرش انواع دعاوی شرکت‌ها می‌باشد.

در شرکت سهامی، شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات مساوی آمده است و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه ای است که در شراکت دارند.

شریک ضامن : شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروض است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. درصورت تعدد شریک ضامن مسئولیت و تعهدات آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.

در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و حداقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود مدیریت و اداره شرکت مختلط سهامی مختص به شریک یا شرکاء ضامن خواهد بود. در شرکت مختلط سهامی همانند شرکت مختلط غیر سهامی مدیریت و اداره کردن شرکت هم حق و هم تکلیف شریک و یا شرکاء ضامن آن شریک می‌باشد.

 

هدف از تشکیل هیات نظارت در انواع شرکت های بازرگانی ( مختلط سهامی ) :

در هریک از انواع  شرکت‌های مختلط سهامی هیات نظارت که حداقل بایستی از سه نفر از شرکاء برقرار شود تشکیل می شود. این هیات را مجمع عمومی شرکاء بلافاصله بعد از اینکه تشکیل و ثیت رسمی شرکت قطعی گردید و قبل از هر اقدامی در امور شرکت معین می‌کند.

انتخاب هیات نظارت بر حسب شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می‌شود. در هر صورت و هر شرایطی که باشد اولین هیات نظر برای مدت یکسال انتخاب خواهد شد .

هیات نظارت بعد از تشکیل بایستی اقدامات صورت پذیرفته را بررسی کنند و اطمینان حاصل نمایند که تمام مقررات و قوانین مربوطه رعایت شده است.

هیات نظارت از جهت اعمال اداری و نتایج حاصل شده از آن هیچ مسئولیتی ندارند، ولی هر یک از آنها در انجام ماموریت خود بر طبق قوانین معمول مملکت مشمول اعمال مقررات خود می‌باشند.

اعضا هیات دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را بررسی کرده و هر گزارشی به مجمع عمومی گزارش تخلفات یا خطای دیده شده گزارش می‌شود و چنانچه مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت داشته باشند در تصمیم منافع آنها ، دلایل خود را بایستی بیان و ارائه کنند.

 

ورشکستگی  انواع شرکت مختلط سهامی :

ورشکستگی شرکت و یا ورشکستگی یکی از شرکاء و سهامی و یا شرکاء ضامن هرکدام دارای قواعد و روش خاص خود می‌باشد. موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت به پیشنهاد می کند قبل از اینکه اقدام به ثبت شرکت و یا اینکه اعلام ورشکستگی و یا انحلال شرکت نمایید با یک فرد متخصص مشاوره حقوقی داشته باشید. موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت ضمن تجربه مکفی در خصوص امور ورشکستگی تجار و در اختیار داشتن وکلای خبره شرکت ‌های بازرگانی  آماده ارائه مشاوره حقوقی در زمینه شرکتها و تنظیم و تدوین اساسنامه ، ارائه و آگاهی دهنده موارد فسخ ، انحلال و یا ورشکستگی شرکت می‌باشد.

 

انحلال انواع  شرکت مختلط سهامی :

انحلال انواع شرکت های مختلط سهامی در موارد ذیل است:

 • حسب تصمیم مجمع عمومی چنانچه در اساسنامه این حق برای مجمع مذکور در اساسنامه پیش بینی شده باشد .
 • تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکاء ضامن
 • در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا ضامن مشروط بر اینکه انحلال شرکت در این مورد در اساسنامه پیش بینی شده باشد
 • ممکن است شرکت برای مدت معینی تشکیل شده باشد (مثلا از تاریخ 30/1/96 تا تاریخ 1/8/97) و آن مدت منقضی شده باشد اما چنانچه قبل از انقضا و یا بلافاصله و به پیوست مدت تمدید گردد اعم از اینکه مدت دار و یا نامحدود ، شرکت منحل نمی‌گردد.
 • درصورت ورشکستگی، بنابراین ورشکستگی از جمله موارد انحلال شرکت محسوب می‌گردد.
 • چنانچه شرکت موضوعی که مورد هدف باشد و برای آن تشکیل شده است آن موضوع را انجام داده و اینکه امکان اجرای این موضوع غیر ممکن باشد .

 

شرکت نسبی از انواع شرکت های بازرگانی :

شرکت نسبی  از انواع شرکت ها شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند می‌باشد. حداقل تعداد نفر برای تشکیل شرکت نسبی 2 نفر است و موضوع و هدف بایستی امور تجاری باشد. میزان مسئولیت آنها هم به نسبت سرمایه ای است که در شرکت آورده‌اند .

در اسم شرکت نسبی بایستی حداقل اسم یکی از شرکاء ذکر شود چنانچه اسم مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل شرکاء یا برادران …ضروری و الزامی است.

 

مقررات شرکت نسبی به کدام یک از شرکت‌ها در قانون نزدیک‌تر است ؟

بدون شک مقررات شرکت نسبی با مقررات شرکت تضامنی بسیار نزدیک به هم هستند به طوری که مواد 118 الی 123 قانون تجارت که در مورد شرکت های تضامنی است در مورد شرکت نسبی نیز صدق میکند و عموما لازم الرعایه است.

مادام که شرکت نسبی منحل نشده است مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل بیاید. پس از انحلال، طلبکاران این حق را دارند با رعایت این شرایط«اگر دارایی شرکت نسبی ابتدا برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه که در شرکت دارند مسئول تادیه قروض شرکت است» بنابراین میزان مسئولیت تا میزان سرمایه است که طلبکاران می توانند با رعایت شرط فوق به تک تک شرکاء مراجعه کنند و شرکاء تا میزان تعهدات باید وفای به عهد نمایند.

 

شرکتهای تعاونی تولید و مصرف :

 • شرکت تعاونی تولید
 • شرکت تعاونی مصرف

 

 • شرکت تعاونی تولید : شرکتی است که بین عده ای از شرکاء که شغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می‌برند.

چنانچه در شرکت تولید عده ای از شرکاء در خدمت دائمی شرکت نبوده و در واقع به صورت پاره وقت باشند و یا اصل از اهل حرفه که موضوع عملیات شرکت است نباشند، برای اداره شرکت حداقل بایستی 3/2 اعضایی که شرکت را اداره می‌کنند از شرکائی باشند که حرفه ‌ آنها موضوع عملیات شرکت است.

 

 • شرکت تعاونی مصرف :

1-2 فروش اجناس لازم برای مصارف زندگانی اعم از اینکه این اجناس را شرکاء ایجاد کرده باشند و یا اینکه خریداری شده است.

2-2 تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آنها

 

 

 • اما شرکت تعاونی تولید مصرف به چه شرکتی از انواع شرکت‌های مذکور در قانون نزدیکترند؟

شرکت های تعاونی اعم از تولید و یا مصرف ممکن است که مطابق اصول شرکت سهامی و یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکاء ترتیب داده شده است تشکیل شود، در هر حال مفادیست که الزامیست و بایستی رعایت گردد.

اما چنانچه شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شود که حداقل سهام یا قطعات سهام ده ریال خواهد و هیچ یک از شرکاء نمی توانند در مجمع عمومی بیش از یک رای داشته باشند.

شرکت تعاونی تولید و مصرف دارای قواعد و شرایط خاصی است بنابراین بایستی در تنظیم اساسنامه ، قراردادها و اینکه انجام کلیه امور که برای توسعه و پیشرفت شرکت لازم باشد توجه نمود، چراکه با یک اشتباه ساده ممکن است تبعات منفی بسیاری همراه داشته باشد در حالیکه با یک مشاوره حقوقی و وکیل شرکت ‌های بازرگانی به نتایج منفعت آوری خواهید رسید و از بروز بسیاری از ضررهای احتمالی جلوگیری خواهید نمود.

موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت با بهره مندی از وکلای متخصص آماده ارائه خدمات در ثبت شرکت‌ها می‌باشد با سپردن و تدوین اساسنامه شرکت به وکیل شرکت‌ های بازرگانی که اصلی‌ترین رکن هر شرکت است با آرامش و آسایش بیشتری به تجارت و انجام امور خود بپردازید.

 

ثبت برند:

برند علامتی است که باعث می‌شود که کالا و یا محصول شما از سایر رقبا و اینکه افرادی که فعالیتی شبیه فعالیت شما دارند متمایز باشد.

امروزه با جهانی شدن و سرعت رشد شرکت‌ها و اینکه خدمات و کالا‌های تولید شده و یا ارائه شده ممکن است شبیه باشند ، برای جلوگیری از سوءاستفاده دیگران ، ثبت اختراع خدمات و کالا به نام خود و… نیازمند ثبت برند می‌باشید چه بسا با توجه به شرایط امروزی ثبت برند دیگر، اختیاری بلکه به حکم عقل ضروری می‌باشد.

علامت تجاری ممکن است یک نشانه ، نماد خاص ، عدد ، یک  لوگو که نشان دهنده و گواهی این امر است که این خدمات و یا کالا مختص به شخص حقیقی یا حقوقی خاصی است.

 

فواید ثبت برند در شرکت های بازرگانی و سایر مشاغل:

 • ثبت برند یا همان علامت تجاری باعث می‌گردد که کالا و یا خدمات شما با سایرین متمایز نشان داده شود و این موضوع باعث بهتر دیده شدن شما می‌شود.
 • باعث جلوگیری سوءاستفاده سایرین می‌شود و همچنین باعث می‌شود چنانچه شخصی در آینده به این رشته روی آورد و به نوعی از تولید و هنر شما تقلید و پیروی کند ، این اختراع و نوآوری را به نام خود ثبت نکند.
 • چنانچه شما قصد دارید که نمایندگی یک شرکت ، تولیدی و… را بر عهده بگیرد ، ثبت برند الزامی می‌باشد .
 • بعد از ثبت شما در دنیا دیده می‌شوید و این گستردگی طبیعتاً باعث می‌شود که شما تلاش بیشتری داشته باشید.
 • ثبت برند تاثیر به سزایی در دریافت اعتبارات و تسهیلات بانکی دارد در واقع ثبت برند و علامت تجاری شما دارای نوعی اعتبار اجتماعی می‌گردید و چون جز اعتبار اجتماعی همگانی و عمومی است، لذا در اجتماع نیز شما دارای جایگاه بهتری خواهید شد.

 

مدت اعتبار علامت تجاری چند سال است ؟

 

مطابق قانون و مقررات مدت اعتبار علامت تجاری 10 سال از تاریخ ارسال اظهارنامه ثبت آن می‌باشد. بعد از این 10 سال مالک آن برند با پرداخت هزینه ، مجدداً آن را ثبت می کند.

 

دعاوی و اختلاف در زمینه ثبت برند:

 

در حوزه ثبت شرکت و ثبت برند و علامت تجاری ، اختلافات و دعاوی بسیاری در محاکم قضایی مطرح است. توصیه می‌شود که قبل از هرگونه اقدام از مشاورین متخصص در زمینه ثبت برند اطلاعات لازم را کسب نمایید. موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت با بهره مندی از تیمی متخصص در زمینه ثبت شرکت و ثبت برند و همچنین اختلافات و دعاوی ، آماده ارائه مشاوره حقوقی و پذیرش دعاوی در این زمینه می‌باشد.

بسیار اتفاق افتاده است که به دلیل سهل انگاری و یا عدم اقدام ، شرکتی بعد از آن شرکت اقدام به ثبت برند و یا علامت خاصی میکند که مخترع آن خدمات  و یا کالا شرکت اولیه می‌باشد.

حالا آن شرکت از لحاظ قانونی چه اقداماتی می تواند انجام دهد ؟ آیا طرح شکایت تنها راه نجات می‌باشد ؟ چطور می توان حق قانونی خود را پس گرفت ؟

موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت سالهاست که در زمینه ارائه مشاوره تخصصی در زمینه ثبت برند فعالیت داشته است. مشاورین و متخصصین این حوزه معتقدند که پیشگیری بهتر از درمان است اما بسیار اتفاق افتاده است که به هر دلیلی مالکین نتوانسته اند اطلاعات لازم را کسب کنند و در واقع با یک مشاوره حقوقی در این زمینه مشاوره ای داشته باشند تا متضرر نشوید. موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت آماده پذیرش دعاوی در زمینه ثبت برند و علامت های تجاری می‌باشند برای کسب اطلاعات بیشتر با مجموعه دفاع یاران در ارتباط باشید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قراردادهای تخصصی در شرکت های بازرگانی :

در یک تقسیم بندی ابتدا به شرح و اقدامات مورد نیاز خواهیم پرداخت :

قراردادهای شرکت های بازرگانی :

 • تنظیم
 • تحلیل و تفسیر
 • داوری تجاری بین المللی

 

تنظیم قراردادهای شرکت بازرگانی :

بسیاری از افراد و اشخاص حقوقی معمولاً فرم‌های قرارداد را خود تنظیم و تدوین می‌کنند.

هدف از تنظیم و تدوین یک قرارداد این است که مکاتبات و توافقات طرفین ابتدا مخالف قوانین نبوده و دوم اینکه مکتوب باشد تا بعداً طرفین دچار مشکل نگردند.

قرارداد در واقع در صورت بروز اختلاف در محاکم قضایی و سایر نهادها یک مستند و سند محسوب می‌شود و این قرارداد حسب موضوع و جهت رسیدن و احقاق حق و حقوق قانونی خود در صورت عدم وجود سایر ادله و مدرک ، تنها برگ برنده برای شما می‌باشد.

فرض کنید که اصلاً قرارداد هم بسته اید اما آیا این قرارداد مطابق قوانین و عرف بسته شده است ؟

آیا می دانید که در صورتی که توافقات شما بر خلاف قانون و موارد قانونی باشد آن توافقات باطل می‌باشد و هیچ الزامی بر اجرای آنها نیست؟

در متن قرارداد ها چه نکاتی و موادی قید گردد که بعداً با مشکل قانونی و رویه ای برخورد ننماییم؟

 

تنظیم قرارداد یک امر تخصصی است :

بدون شک یک تنظیم قرارداد حسب موضوع یک امر بسیار تخصصی است. در این مورد هم شکی نیست که تنظیم قرارداد توسط اشخاصی که تجربه دارند بسیار مفید است.

 

وکلا و متخصصین قراردادهای موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت معتقدند که تنظیم یک قرارداد نه تنها بایستی توسط یک فرد یا یک تیم حقوقی با تجربه و متخصص صورت بپذیرد بلکه بهتر آن است توسط یک شخص کارشناس نیز مورد بررسی قرار بگیرد. حقوقدانان اعم از مشاور، وکلای پایه یک  دادگستری ، به خصوص وکیل شرکت‌ های بازرگانی و.. به دلیل اینکه معمولاً در جزئیات و کلیات بسیار دقت داشته اند و با تحلیل و تفسیر یک واژه و یا جمله می توانند شما را در دعوای مطروحه پیروز نمایند و یا در اختلافات ناشیه به صورت بسیار صحیحی شما در در مسیر درست هدایت کنند.

موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت دارای تیمی تخصصی آماده حضور در جلسات و تنظیم عقود ، مشاوره‌های لازم را در این زمینه انجام می‌دهند برای کسب اطلاعات با ما در ارتباط باشید.

 

تفسیر و تحلیل قراردادها در شرکت های بازرگانی :

 

حسن تنظیم قراردادهای بازرگانی توسط متخصصین حقوقی قراردادها و وکیل شرکت ‌های بازرگانی  در این می‌باشد که حقوقدانان اعم از وکلای پایه یک دادگستری ، کارشناسان و مشاورین ، به هنگام تنظیم قرارداد بر واژه ها و جملات مسلط میباشند و در حین تنظیم به تحلیل و تفسیر آن در همان ابتدا می‌اندیشید تا در آینده از تحلیل و تفسیر این قرارداد طرفین متضرر نگردند.

حال در فرض دوم اینکه قراردادی توسط حقوقدانان و یا افراد متخصص تنظیم نگردیده است ، موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت پیشنهاد می کند که هرچه سریع تر با یک وکیل دادگستری و یا یک حقوقدان متخصص مخصوصاً وکیل شرکت‌ های بازرگانی در ارتباط باشید.

 

داوری در قراردادهای شرکت های بازرگانی :

تمامی طرفین قراردادها در واقع اشخاصی که اهلیت در اقامه دعوی دارند می توانند با تراضی یکدیگر اختلافات خود را خواه آنکه در دادگاه ها مطرح شده باشد و یا اینکه مطرح نشده باشد و درصورت طرح دعوا که در هر مرحله‌ای باشند به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

طرفین قرارداد ممکن است به صورت جداگانه و در یک قرارداد دیگر و یا در همان قرارداد اصلی اختلافات ناشیه در آینده به داوری مراجعه کنند همچنین این اشخاص می توانند داوران خود را از قبل یا بعد از بروز اختلاف انتخاب کنند.

در انتخاب داور معمولاً طرفین توافق می کند اما ممکن است داور یک نفر نباشد و به صورت چند نفر تشکیل شود.

درصورتی که بین آنها در داور ثالث توافق حاصل نگردد و به نحوی دیگر توافق نشده باشد انتخاب داور سوم با دادگاه می‌باشد.

اما چرا داوری ؟ چرا انتخاب داور در قراردادها؟ آیا انتخاب داور یک انتخاب صحیح است ؟ انتخاب داور در قراردادهای بازرگانی برای شرکت‌ها اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای چه مزیت‌هایی می‌باشد ؟

موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت با بهره مندی از تیمی متخصص در زمینه ترجمه و تحلیل و تفسیر قراردادها آماده پذیرش دعاوی و ارائه مشاورهای حقوقی لازمه حسب موضوع قرارداد می‌باشد .

موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت با داشتن تجربه و داشتن شرایط داوری آماده است تا به عنوان داور در قراردادهای بازرگانی جهت ایجاد عدل و انصاف و رفع اختلافات آتی حضور داشته باشد.

با مراجعه به سایت مجموعه دفاع یاران از شرایط داوری و انتخاب داور در قراردادهای بازرگانی اطلاعات لازم را کسب نمایید.