دعاوی حقوقی چک و سایر مطالبات

 

 وصول مطالبات :

استفاده از چک و سفته و برات و به طور کلی اسناد تجاری، در سهولت انجام بسیاری از معاملات نقش به سزایی داشته و دارای مزیت‌های زیادی می باشد. اما گاهی به دلیل جهات و شرایط خاصه، که منتهی به عدم پرداخت در مواعد معین می‌گردد ، دارنده اسناد تجاری، برای وصول مطالبات خود، غالبا با مراجعه به وکیل از طریق محاکم قضایی قدام می نماید.

وقتی به بانک مراجعه می‌کنید و به شما اعلام می‌شود که حساب صادرکننده چک نا کافی می‌باشد ، ناامید می‌شوید و نهایتاً به این نتیجه می‌رسید که بایستی از طریق محاکم قضایی پیگیری کنید؛ این انتخاب صحیح است، ولی بسیاری بعد از انتخاب راه را اشتباه می‌روند ، در حالیکه  با یک مشاوره حقوقی و یا پیگیری وصول مطالبات خود از طریق یک وکیل مجرب به نتیجه مطلوب خود سریعتر خواهند رسید.

اگر چک از لحاظ کیفری پیگیری و اقدام شود بهتر است، ولی حقوقی شدن چک هم پایان همه چیز نیست، در واقع با حقوقی شدن چک فقط جنبه کیفری آن صورت نپذیرفته و اهرم فشار کیفری برداشته شده است.

با پیگیری حقوقی، حق سایر امتیازات و اقدامات برای شما سلب نشده و محفوظ می ماند.

موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران با بهره مندی از تیمی مجرب و متخصص در امور حقوقی و کیفری ،در وصول مطالبات ، به بررسی چک و سایر مطالبات از جمله سفته ، برات، رسید، فاکتور و…. خواهد پرداخت .

 

 

 

 

 وصول مطالبات چک:

یکی از انواع اسناد تجاری که امروزه بسیار شایع است و توسط افراد مورد استفاده قرار میگیرد چک است که امروزه به علت افزایش چک های بی محل یا بدون اعتبار مالی ، وصول مطالبات چک از دغدغه های دارندگان آن محسوب میشود.

در قانون، چک به شرح ذیل تعریف شده است :

«چک نوشته ای است که به موجب آن ، صادرکننده، وجوهی را که نزد محال علیه دارد، کلاً ، یا بعضاً، مسترد و یا به دیگری واگذار نماید. »

مبلغ چک توسط صادر کننده آن در خود چک قید شده و صادر کننده تعهد به پرداخت آن می‌نماید .

اگرصدور چک از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجاری محسوب نمی‌شود و به طور کلی شرایط تجاری را در خود ندارد. اما چون چک و رویه‌ها شبیه اعمال تجاری است، مقررات قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه دعوی، مفقود شدن چک، راجع به معاملات برواتی شامل چک نیز خواهد بود .

 

مهلت مطالبه و وصول مطالبات چک :

مهلت مطالبه و وصول مطالبات در قانون به این شکل است که؛ چنانچه چک در همان مکانی که صادر شده است و در همان محل بایستی تادیه گردد، دارنده چک بایستی در ظرف حداکثر 15 روز از تاریخ صدور (ملاک تاریخ صدور می‌باشد) وجه آن را مطالبه کند.

همچنین در صورتی که صدور چک از محلی به محل دیگر باشد بایستی از ظرف مدت 45 روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.

چنانچه دارنده چک در ظرف مواعد فوق (15 روز و 45 روز) وجه چک را مطالبه نکند دیگر دارنده چک نمی تواند، علیه ظهرنویس ها اقامه دعوی نماید و همچنین اگر وجه چک  که مربوط به محال علیه است از بین برود ، دعوی دارنده چک، علیه صادر کننده نیز پذیرفته نخواهد شد.

موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت متخصص در امور حقوقی چک  ،  با همکاری مشاوران ، حقوقدانان متخصص، در این زمینه آماده ارائه خدمات و مشاوره به شما عزیزان می‌باشد. برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

چک به عنوان یکی از ابزار وصول مطالبات ، دارای انواعی است:

 • چک عادی
 • چک تاییده شده
 • چک تضمینی
 • چک مسافرتی

 

چک عادی :

چک عادی چکی است که اشخاص باتوجه به اعتبار حساب جاریشان در بانک صادر میکنند ؛که متاسفانه دارنده آن تضمینی برای پرداخت جز اعتبارشخص  صادر کننده آن ندارد.

چک‌های عادی در واقع همان چک‌هایی می‌باشند که اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بعد از افتتاح حساب جاری و دریافت دسته چک ، صادر میکنند  ، و تضمین پرداخت این چک ، فقط حساب صادر کننده می‌باشد و هیچ شخص دیگری و یا بانک پرداخت آن را تضمین نمی‌کند.

چک تایید شده : چنانچه چکی صادر شود که اشخاص به عهده بانک ها و به حساب جاری خود صادر کنند و توسط بانکی که چک ارائه می‌گردد وجه آن تایید می‌شود.

 

چک تضمین شده : چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود. چک تضمینی چکی است که توسط بانک صادر و تضمین پرداخت آن با خود بانک است و در این مورد جای نگرانی در پرداخت به موقع چک نمی‌باشد .

 

چک مسافرتی : چک مسافرتی چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران و تمام شعبات پرداخت می‌گردد.

با توجه به تعاریف فوق از انواع چک ، معمول ترین چک ها، چک عادی است و سایر چک ها، معمولا در شرایط خاص نقش دارند.

 

 

 

 

 

صدور چک بلامحل و مشکل وصول مطالبات :

صادرکننده چک باید در تاریخ صدور، معادل مبلغ چک را در بانک داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجه را که به اعتبار آن چک صادر کرده است از بانک خارج نماید و یا دستور عدم پرداخت چک را بدهد، مگر آنکه به موجب قانون و یا دلیل قانونی(  مثلا به علت قلم خوردگی )  که بانک ملزم به عدم پرداخت وجه چک شود و در صورتی که در چک شرطی برای پرداخت آن درج شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نمی دهد.

چنانچه وجه چک به علل فوق الذکر پرداخت نگردد ، بانک در برگ مخصوصی ، حساب چک و هویت کامل و نشانی صادر کننده و علت اینکه چرا چک پرداخت نگردیده را در آن ذکر می کند و آن را ضمن مهر و امضاء به دارنده چک تسلیم می‌نماید. و ضمنا ارائه کد رهگیری از طرف بانک مرکزی نیز ضمیمه گواهی عدم پرداخت چک میگردد.

 

صدور چک برای وصول مطالبات با وکالت یا نمایندگی:

ممکن است، صدور چک، برای وصول مطالبات با وکالت یا نمایندگی شخصی از جانب صاحب حساب جاری و دسته چک صورت گیرد.

درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از اینکه صاحب حساب شخص حقیقی (فرد) است و یا حقوقی، صادر شده باشد ، صادرکننده چک و صاحب حساب مستقیماً مسئول پرداخت وجه چک می‌باشد و حکم ضرر و زیان و اجرائیه بصورت تضامنی، علیه هر دو صادر می‌شود.

امضاء کننده چک دارای مسئولیت کیفری می باشد و نه صاحب حساب، مگر اینکه وی ثابت نماید که عدم پرداخت وجه چک مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده‌ی بعدی او است؛ که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت وجه چک شده است از لحاظ کیفری دارای مسئولیت خواهد بود .

 

مسئولیت ظهرنویسان چک در وصول مطالبات چک :

مسئولیت ظهرنویسان چک در وصول مطالبات چک یکی از مسائل مهمی است که لازم است  در هنگام بررسی راه های وصول وجه چک ، به آن پرداخته شود.

توجه داشته باشید از لحاظ حقوقی بعد از آن که به هرعلت نتوانسته‌اید چک بی محل را به علت عدم موجودی با عنوان کیفری پیگیری کنید، میتوانید از لحاظ حقوقی پیگیر ماجرا باشید.

در پیگیری حقوقی فقط اهرم فشار کیفری از جمله حبس وجود ندارد بلکه برای سایر اقدامات لازمه شما هیچ محدودیتی ندارید.

برای اقامه دعوی حقوقی علیه صادرکننده حتماً بایستی چک را در بانک محال علیه برگشت زده و گواهی عدم پرداخت و کد رهگیری  ضمیمه دادخواست خود کرده باشید.

نکته ای که بایستی بدان توجه کنید این است که برگشت زدن چک به معنی شکایت نیست، لذا بعد از برگشت زدن چک در اولین فرصت باید به مراجع قضایی  یا حقوقی یا ثبتی مراجعه کنید.

برای اینکه اقدامات قانونی شما زودتر به نتیجه برسد موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت به شما توصیه می کند که مقدمات قبل از طرح شکایت خود را با مشاوره و همکاری یک وکیل مجرب فراهم کنید .

توجه داشته باشید ، وقتی چکی صادر می‌شوند دارنده آن می تواند وجه آن را از هریک از مسئولین آن دریافت کند مسئولین پرداخت وجه چک صادر کننده ، ظهرنویس و ضامن یا ضامن‌ها می باشند.

صادر کننده : کسی است که چک را صادر کرده است و در واقع مدیون اصلی و نخستین می‌باشد .

ظهر نویس : کسی است که چک در وجه او صادر شده است و یا به وی انتقال یافته و او با ظهر‌نویس کردن آن را به دیگری انتقال داده است.

ضامن : ضامن شخصی است که پرداخت وجه چک را از طرف مدیون نخستین یعنی صادرکننده و یا ظهر نویسی ضمانت کرده است.

در حال حاضر میتوان پی از برگشت زدن چک بطور سریع تقاضای اجرائیه نمود و مراحل رسیدگی در دادگاهها برای اکثریت چکهای معتبر حذف گردیده است .

وصول مطالبات از طریق سفته :

سفته یا فته طلب از جمله اسناد تجاری است که باید گفت مانند سایر اسناد تجاری امکان وصول مطالبات از طریق سفته وجود دارد.

سفته یا فته طلب سندی است که به موجب آن، امضاء کننده، تعهد می کند مبلغی را در موعد معینی یا عند‌المطالبه (یعنی مبلغ سفته با مطالبه دارنده پرداخت شود) در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص، کارسازی نماید.

سفته به لحاظ شکلی باید دارای شرایط زیر باشد:

 • دارای امضاء یا مهر باشد
 • سفته باید دارای تاریخ باشد
 • مبلغ سفته علاوه بر اینکه به عدد نوشته میشود باید به حروف هم نوشته شود.
 • گیرنده وجه مشخص باشد (وجه سفته را در وجه چه کسی تعهد به پرداخت میکنید.)
 • تاریخ پرداخت در سفته باید تاریخ معینی باشد.
 • مکان تادیه وجه سفته ،اعم از اینکه محل اقامت محال علیه باشد ، یا محل دیگر باید مشخص شود.

 

نکته :مقررات سفته و برات عیناً مثل هم می‌باشند. در واقع تمام مقررات راجع به برات تجاری در مورد سفته لازم الرعایه است.

موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت متخصص در امور حقوقی چک ، دارای وکیل چک برگشتی ، مشاوران ، حقوقدانان متخصص در زمینه سفته ، برات و.. آماده ارائه خدمات و مشاوره  در خصوص وصول مطالبات به شما عزیزان می‌باشد. برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

 

 

 

 

قابلیت انتقال سفته :

در مقررات سفته به قابل انتقال بودن آن به غیر نیز اشاره شده است، لذا عبارت حواله کرد در سفته آمده است به اشخاص این اختیار را داده است که سفته را به شخص دیگری واگذار کنند، در انتقال سفته، ظهر‌نویسی آن الزامیست؛ وچنانچه ظهرنویسی بجهت انتقال باشد، دارنده جدید سفته که به او انتقال داده شده است دارای کلیه حقوق و امتیازاتی است که به سفته مورد نظر تعلق دارد.

 

واخواست سفته در وصول مطالبات به چه معناست؟

منظور از واخواست سفته ، در وصول مطالبات این است که، باید وجه سفته ای را که در اختیار دارید در تاریخ سررسید، مطالبه کنید. درصورتی که وجه پرداخت نگردد، دارنده سفته، باید ظرف مدت 10 روز از تاریخ سر رسید، سفته را واخواست کند. واخواست در واقع همان اعتراضی است که نسبت به سفته ای که در تاریخ سررسید، وجه آن پرداخت نگردیده است ، صورت میگیرد.

دارنده سفته که واخواست شده و در موعد اقامه دعوی کرده است، می تواند از دادگاه توقیف اموال متعهد را بخواهد تا در صورتیکه حکم به منع صادر شد، پرداخت وجه تعهد شده، آسان گردد .

موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت بعد از بررسی موضوع سفته و وصول سایر مطالبات به موضوع برات پرداخته است و از آنجایی که مقررات برات عیناً بر سفته جاری می‌شود لذا با مراجعه به سایت موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران از مشاوره حقوقی کارشناسان ، وکیل چک برگشتی ، وکیل سفته ، برات و… بهره‌مند گردید.

وصول مطالبات از طریق برات:

سومین را وصول مطالبات از طریق برات است که از انواع اسناد تجاری محسوب میشود.

برات نوشته ای است که بر اساس آن ، شخصی به شخص دیگر امر می کند که مبلغی در وجه و یا حواله کرد خودش و یا شخص ثالثی در موعد معین بپردازد. برات در واقع از مهم ترین اسناد تجاری و از وسایل مهم پرداخت و کسب اعتبار و امتیاز معاملات بین المللی و داخلی محسوب می‌شود.

در برات علاوه بر امضاء و یا مهر برات دهنده، وجود شروط  زیرنیز الزامیست :

 • بر روی ورقه کلمه برات قید شده باشد اما آیا قید نکردن آن موجب بی اعتباری برات می‌شود؟
 • تاریخ (روز/ماه/ سال)
 • تعیین مبلغ برات
 • تاریخ پرداخت وجه برات
 • مکانی که وجه برات بایستی پرداخت گردد اعم از اینکه محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر
 • اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد و پرداخته می‌شود.
 • تصریح به اینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم است

 

فرض کنید که شما براتی را صادر کرده‌اید در این برات بایستی تاریخ تحریر و مبلغ برات با تمام حروف علاوه بر اعداد نوشته شود، اما اگر به دلیل کم دقتی و یا بی‌دقتی و به طور کلی اختلاف بین اعداد و حروف و اینکه حروف بیش از یکبار نوشته شده باشد، دراین صورت اگر طرفین بر عدد خاصی، به توافق نرسند و اختلاف گردد ، مبلغ کمتر منوط به اعتبار است و نیز درصورت اختلاف بین اعداد و حروف ، مبلغ که به حروف قید شده است معتبر می‌باشد. عدم رعایت شرایطی که در فوق اشاره نمودیم که وجودشان لازم است ؛ موجب بی‌اعتباری برات نمی‌گیرد اما در صورت عدم رعایت این شرایط، برات مشمول مقررات راجع به برات تجاری نخواهد بود.

 

ظهر نویسی در برات و مسئولیت ظهرنویسان در وصول مطالبات از طریق برات :

در قانون تجارت به ظهرنویسی در برات و مسئولیت ظهرنویسان در وصول مطالبات از طریق برات، مفصلاً پرداخته است.

 بر اساس ماده 245 قانون تجارت ، صراحتاً به این موضوع اشاره کرده است که انتقال برات، به وسیله ظهر‌نویسی به عمل می‌آید اما ظهر‌نویسی حتما باید به امضاء ظهرنویس برسد لذا ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده شده است نگارش شود.

ظهر‌نویسی حاکی از انتقال برات است مگر اینکه ظهرنویس وکالت در وصول را قید نموده باشد که در این صورت انتقال برات صورت نپذیرفته است. اما دارنده برات حق وصول و اقامه دعوی برای وصول را خواهد داشت مگر آنکه بر خلاف آن تصریح شده باشد.

نکته‌ حائز اهمیت این است که پرداخت وجه در برات با توجه نحوه ای که برای پرداخت در آن تعیین شده به عمل می‌آید.

برات به وعده، بایستی روز آخر وعده پرداخت شود، روز رویت در برواتی که به وعده از رویت است و روز صدور برات در برواتی که به وعده از تاریخ صدور برات حساب نخواهد شد.

در مسئولیت پرداخت برات ، برات دهنده و کسی که آن را قبول کرده و ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند.

دارنده برات درصورت عدم تادیه می تواند به هرکدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر از آنها مشترکاً یا تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید.

همین حق را، هر یک از ظهرنویس‌ها، نسبت به برات دهنده و ظهرنویس‌های قبل خود دارد .

اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع با سایرین می گردد.

امکان اعتراض نسبت به برات در موارد ذیل فراهم می‌شود:

 • درمورد نُکول
 • در مورد امتناع از قبول یا نکول
 • در مورد عدم پرداخت

نکته : اعتراض نامه باید در یک نسخه تنظیم و به موجب حکم محکمه، توسط مامور اجراء به محل اقامت اشخاص زیر ابلاغ شود:

 • محال علیه
 • اشخاصی که در برات برای تادیه وجه معین شده اند
 • شخص ثالثی که برات را قبول کرده است، یعنی قبولی را نوشته و امضاء کرده باشد.

 

اگر در محلی که اعتراض به عمل می‌آید محکمه نباشد، وظایف او، به ترتیب بر عهده ثبت اسناد یا محاکم حقوقی محل خواهد بود.

مامور اجرا بایستی تمام اقدامات محوله را بدقت انجام دهد. همچنین حضور یا غیاب شخصی که باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از پرداخت یا علل امتناع از قبول و یا علل عدم امکان امضاء را، در ذیل اعتراض نامه قید کند.

موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت یادآوری میکند که هیچ نوشته ای نمی تواند از طرف دارنده برات جایگزین اعتراض نامه شود مگر در موارد مندرج در قانون راجع به برات‌های گمشده.

موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت دارای وکلای متخصص در زمینه برات، سفته، وکیل چک برگشتی و…است که دارای مهارت های ویژه ی می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاورین ما در ارتباط باشید.

 

 

 

 

وصول مطالبات دربرات رجوعی  :

برات رجوعی  از انواع برات است که در اینجا به نحوه وصول مطالبات در برات رجوعی و ویژگی های این نوع برات می پردازیم ؛ در ماده 298 قانون تجارت به شرح ذیل تعریف شده است :

برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراض نامه و تفاوت نرخ به عهده برات دهنده یا یکی از ظهرنویس‌ها، صادر می کند.

در برات رجوعی باید صورتحسابی به نام حساب بازگشت، ضمیمه شود که مراتب ذیل آن قید می‌شود:

 • اسم شخصی که برات رجوعی به عهده او صادر شده است.
 • مبلغ اصلی برات اعتراض شده
 • مخارج اعتراض نامه و سایر مخارج معموله از قبیل حق العمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست و سایر مخارج
 • مبلغ تفاوت نرخ ها به شرح مذکور در قوانین مربوط به برات

 

وصول مطالبات از طریق فاکتور :

یکی از معمول ترین دعاوی مطروحه در محاکم قضایی ، دعوای مطالبه وجه اسناد عادی است که اطلاع از نحوه وصول مطالبات از طریق فاکتور میتواند بسیار کمک کننده و راهگشا باشد.

یکی از اسناد عادی که به صورت رایج در بین مردم مورد استفاده قرار می‌گیرد فاکتور فروش است.

ممکن است بعضی از فاکتورها به صورت رسمی صادر شوند که البته آنها تابع شرایط خاص صدور تایید می باشند.

در فاکتور فروش هم امضاء فروشنده وجود دارد و هم امضاء خریدار اما بسیار اتفاق افتاده است که در فاکتور فروش یا امضاء خریدار وجود ندارد و یا امضاء فروشنده و در این صورت بر اثر اختلافات و نواقص پیش آمده خواهان دعوا و یاخوانده حسب مورد، که طرف مقابل آنها امضا نکرده بر سر بی راهه‌ای مانده‌اند و نمی دانند که چطور بایستی از نظر قانونی اثبات و احقاق حق نمایند.

موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت با بهره‌مندی از تیمی مجرب و متخصص در امور حقوقی آماده ارائه خدمات و پیشنهاد راه حل‌های قانونی برای رفع موانع و مشکلات پیش آمده در اسناد عادی و یا رسمی می‌باشد.

لازم به ذکر است که سربرگ شرکت نیز تقریباً همان احکام فاکتور بر آن جاری می‌شود و اگرچه ورقه ای بیش نیست ولی با توجه به عرف و رویه حاکم و قوانین مربوطه امضاء و متعهد در سربرگ ممکن است بسیار کارساز و رفع مسئولیت نموده و یا حسب مورد موجب ایجاد تعهد و الزام آور باشد.

درصورت نیاز به طرح دعوی مطالبه وجه و یا اجرای تعهد فاکتور ، می توانید ضمن مراجعه به سایت موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت از راهنمایی کارشناسان حقوقی ما بهره‌مند گردید.

 

وصول مطالبات از طریق رسید:

وصول مطالبات از طریق رسید سوالی که شاید در ذهن اشخاصی که قصد دارند کالا، وجه نقد و به طور کلی هرچیزی را به دیگر بسپارند و یا قرض دهند ایجاد کند که آیا درصورتی که نتوان ضمانت مناسبی از گیرنده گرفت ، صرف گرفتن رسید کفایت می کند ؟

در قانون اسناد به دو دسته رسمی و عادی تقسیم شده و در بخش های قبلی ویژگی‌های اسناد رسمی و عادی به صورت کامل توضیح داده شده است. رسید در این موارد از جمله اسناد عادی محسوب می‌شود.

موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت به شما پیشنهاد می کند درصورتی که هیچ ضمانت دیگری جهت تضمین مسترد نمودن وجه نقد و یا کالای خود و یا اجرای تعهد حسب مورد ندارید حتما از طرف مقابل رسید بگیرید.

تعهدات طرفین محدود به متن رسیدی است که در آن قید گردیده است، لذا در گرفتن ونگاشتن متن‌های رسید خود ، بسیار دقت نمایید.

وکلای دفاع یاران توصیه می کند که رسید حتما دوبرگی باشد چرا که ممکن است در رسیدهای تک برگی اختلافاتی پیش آید. فرد باید متن‌هایی را که در رسید خود قید می کند را از ابتدا و انتهای (شروع جلسه و ختم جلسه) آن حتما مطمئن شود .

 

ماده 265 قانون مدنی صراحتاً عنوان می دارد :

هرکسی مالی را به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی را به دیگری میدهد اصل بر این است که دینی به آن شخص داشته است و اثبات عدم وجود بدهی برعهده مدعی آن است یعنی کسی که آن چیز(غالباً پول) را به دیگری داده است.

موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت ضمن ارائه پاسخ سوالات فوق در سایت موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت آماده ارائه خدمات حقوقی و قبول وکالت در زمینه وصول مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشد.

 

وصول مطالبات دراسناد در وجه حامل :

 

 وصول مطالبات دراسناد در وجه حامل نسبت سایر اسناد برای دارنده آن راحت تر است و به همین علت نیز توصیه نمیشود چراکه هنگامی که سندی در وجه حامل صادر شود، حتی شخصی که آن سند را پیدا کرده باشد میتواند نسبت به وصول وجه آن اقدام نماید.

اسناد در وجه حامل، اسنادی می‌باشند که حسب موضوع  انتقال و شرایط آنها متفاوت می‌باشند.

کسی که سند در وجه حامل، در قید او می‌باشد مالک آن بوده و میتواند از طریق آن مطالبه وجه نماید مگر خلاف آن ثابت گردد.

اما چنانچه مقامات صلاحیت دار قضایی، تادیه وجه آن سند را ممنوع کند، پرداخت وجه به حامل، درحالی که مدیون شخص ثالثی می باشد که ممکن است سند متعلق به او بوده، را بری نخواهد کرد.

درصورت گم شدن سند مدعی باید در محکمه محل اقامت مدیون اثبات کند سند در تصرف او بوده و فعلا گم شده است. اگر مدعی صرفاً اوراق کوپن یا ضمیمه مربوط به سند را گم کرده باشد ابزار خود سند اصلی کفایت می کند.

 

ابطال اسناد در وجه حامل :

ابطال اسناد در وجه حامل با جمیع شرایطی و حسب مورد ممکن است .

ابطال سند فوراً به وسیله درج در مجله رسمی و هر وسیله دیگری که محکمه مقتضی بداند به اطلاع عموم خواهد رسید.

پس از صدور حکم ابطال مدعی حق دارد تقاضا کند به خرج او سند جدید و یا حسب مورد اوراق کوپن تازه به او بدهند.

در زمان موعد تادیه وجه رسید، مدعی حق تقاضای تادیه وجه آن را خواهد داشت، اما اگر موعد آن نرسیده باشد دارای این حق نمی‌باشد.

 

نکته : مقررات اسناد در وجه حامل شامل اسکناس نیست.

با توجه به اینکه برخی از قوانین در خصوص اسناد تجاری مانند چک و سفته و نحوه وصول و مطالبات قانونی آنها در حال تغییر میباشد قبل از هر گونه اقدامات قضایی ، جدیدترین اطلاعات راجع به قانون چک و نحوه وصول مطالبات را از یک مشاور حقوقی خبره پرسش نمایید.

 

 موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت آماده قبول وکالت توسط وکلای پایه یک دادگستری در مورد اسناد در وجه حامل و سایر مطالبات و امور وصول مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی ، وکیل چک برگشتی ، سفته ، برات و… می‌باشد.