دعاوی کیفری توهین و افترا

 

توهین و افترا:

پس از بررسیهای اجمالی در قوانین جزایی و کیفری اغلب کشورهای جهان به این نتیجه میرسیم که توهین و افترا جرم محسوب شده و مجازاتهایی برای آنها در نظر گرفته می شود.

در قانون حقوقی کشور ایران (قانون مجازات) نیز مجازاتهایی مختص توهین و افترا اتخاذ شده است. در واقع سیستم قضایی و حقوقی با تدبیر خاص از طریق مجازاتهای مشخص شده از حیثیت اشخاص حفاظت می نماید.

وکلاء محترم نیز با قبول وکالت درجرائم توهین و افترا به پیگیری قضایی پرونده ها پرداخته تا افراد بتوانند حقوق قانونی موکلین خود را دریافت نمایند و متخلفین نیز متنبه شوند.

توهین و افترا جرائمی هستند که با آبرو و حیثیت افراد  مرتبط می‌باشد، این جرم توسط وکلای با تجربه تحت عنوان وکالت در جرائم توهین و افترا قابل پیگیری می‌باشد.

بهتر آنست که پیگیری این جرائم توسط وکلای متخصص در امور کیفری مورد بررسی و پیگیری قرار بگیرد ؟

شناخت ارکان تشکیل دهنده و شرایط تحقق جرم توهین و افترا و اینکه شیوه‌ی تفکیک نمودن افترا با بزه ، نشر اکاذیب ، توهین و شرایط افترا، از جمله مواردی هستند که بدون مشورت نمودن با یک وکیل دادگستری متخصص کیفری و یا یک کارشناس و مشاوره حقوقی ، امکان تشخیص دقیق و طرح موضوع بسیار دشوار می‌باشد. گروه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت پیشنهاد می کند افرادی که با این نوع جرائم مواجه شده‌اند حتماً با یک مشاور حقوقی و یا وکیل متخصص مشورت داشته باشند و وکالت در جرائم توهین وافترا را به این افراد سپرده تا به صورت کاملاً تخصصی به پیگیری و دریافت حقوق آنها بپردازند . زیرا ارائه شکایات کیفری به مراجع قضایی امریست تخصصی و در برخی از موارد در صورت عدم اثبات جرم ، توسط شاکی و صدور حکم برائت از طرف دادگاه کیفری شخصی که علیه او شکایت مطرح شده میتواند ادعای حیثیت و یا سایر شکایات مرتبط با جرم را مطرح نماید و این امر باعث ایجاد مشکلاتی جدید خواهد بود.

گروه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت با برخورداری از بهترین وکلای متخصص در امور کیفری، قضات بازنشسته دادگاه‌ها، کارشناسان و مشاورین حقوقی مجرب امکان ارائه خدمات دقیق حقوقی را دارا می‌باشند و همچنین با قبول وکالت در جرائم توهین و افترا از متضرر شدن افراد جلوگیری مینماید.

همانطور که قبلا اشاره نمودیم توهین و افترا از جمله جرائم قابل پیگیری قانونی هستند و قانونگذار برای این جرم میزان مجازاتهایی را تعیین کرده است.

 

 

 

 

 

 

مقدمه ای برجرائم توهین وافترا:

گروه وکلای بین المللی دفاع یاران قصد دارد با طرح مقدمه ای بر جرائم توهین و افترا ، شما را با مفهوم توهین وافترا آشنا نماید.

 

افترا :

افترا ، به این معنی است که شخصی به شخصی دیگر نسبتی مجرمانه می دهد که ضمن آنکه توهین آمیز بوده (اعم از قانونی یا عرفی ) واقعیت نداشته باشد؛ در واقع افترایی که به او نسبت داده است باید کذب باشد و نه اینکه واقعیت داشته باشد . مثلاً به شخصی می گوییم دزد و یا کلاهبردار؛ چنانچه وی کلاهبردار و یا دزد باشد جرم افترا تحقق نیافته است، چون آن شخص واقعاً دزد و کلاهبردار است؛ لیکن اگر ثابت شود که وی به هیچ وجه دزد یا کلاهبردار نیست، جرم افترا اتفاق افتاده است.

افترا ممکن است به صورت شفاهی باشد و در این صورت مدعی باید آن را اثبات کند. شاکی باید ادله و مدارک محکمه پسندی ارائه دهد تا دادگاه بتواند براساس آن مدارک، رای صادر نماید ؛ اما گاهی جرم افترا به صورت کتبی می‌باشد، مثلاً اینکه در روزنامه یا نشریه ای آورده شده باشد، در این صورت اثبات آن بسیار ساده تر از افترا به صورت شفاهی خواهد بود.

 

جرم توهین :

وقتی هتک حرمتی نسبت به فردی صورت گرفته باشد،صرف این هتک حرمت باعث تحقق جرم توهین  میگردد؛ مثلاً وقتی با الفاظی به فردی توهین و هتک حرمت شود شرایط قانونی و عرفی بزه توهین اتفاق افتاده است؛که در قانون مجازات اسلامی مانند سایر جرایم دارای مجازات است.

 

تحقق جرائم توهین و افترا  :

هرجرمی برای تحقق یافتن نیازمند وجود یکسری شرایط است؛ که در اینجا به شرایطی که به لحاظ قانونی بایستی برای تحقق جرایم توهین و افترا در نظر گرقته شده اند می پردازیم.

برای تحقق جرم افترا وجود شرایطی الزامیست، در افترا وقتی شما به شخصی عملی را نسبت داده باشید که آن عمل جرم نباشد ، جرم افترا به طور کلی محقق نشده است. فرضاً شما به شخصی بگویید بی‌ادب و یا پررو از آنجایی که این اعمال در قانون جرم نمی‌باشند، جرم افترا تحقق نیافته است، همچنین عمل مجرمانه به شاکی بایستی صراحتاً نسبت داده شود.

با وجود شرایط فوق الذکر اگر کسی که جرم افترا را مرتکب شده بتواند جرمی را که به شاکی نسبت داده است ثابت نماید، جرم افترا صورت نگرفته است.

برای تحقق جرم توهین صرف اینکه عمل مرتکب به گونه ای توهین آور باشد و باعث هتک حرمت و آبروی طرف مقابل باشد کافی است که البته تحقق این جرم نسبت اشخاص متفاوت جامعه (که این تفاوت میتواند به لحاظ رتبه ،مقام،تحصیلات،شان اجتماعی و… باشد) مختلف است و تحقق این جرم باتوجه به شرایط هر دو طرف(مرتکب و مخاطب توهین)بررسی می گردد.

 

مجازات جرائم توهین وافترا :

مجازات برای هر جرمی از اجزاء غیر قابل تفکیک آن و درواقع اثر ونتیجه آن جرم برای مرتکب محسوب میشود که این مجازات ها برای هریک از جرائم توهین و افترا به طور جداگانه مورد بررسی قرار میگیرد.

مجازات افترا:

قانون میزان مجازات جرم افترا را مشخص کرده است. قانونگذار در ماده 697 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده این چنین میزان مجازات افترا را اشاره نموده است :

هرکس به وسیله اوراق چاپی و یا به وسیله درج در روزنامه و یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صراحتاً نسبت دهد یا آن را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود، و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد .»

با توجه به ماده فوق ،میزان مجازات جرم افترا بستگی به شرایط تحقق آن ، از  یک ماه تا یکسال حبس و حداکثر تا 74 ضربه شلاق می‌باشد و یا اینکه حسب مورد  به یکی از آنها محکوم خواهد شد.

 

 

 

 

 

مجازات جرم توهین :

مجازات جرم توهین درصورتی که توسط شاکی اثبات گردد؛ بسته به نظر قاضی تعیین میشود که می‌تواند؛ از پرداخت جزای نقدی تا محکوم کردن شخص به تحمل ضربات شلاق باشد.

نکته ای که بایستی بدان توجه نمود این است که ممکن است جرم توهین به صورت کتبی ، شفاهی ، بدنی و یا از طریق فضای مجازی صورت پذیرفته باشد؛که در این حالت ،جرم توهین تحقق یافته است و صرفاً نوع و شیوه اثبات و تحقق آن متفاوت بوده است که بسته به شرایط قانونی و عرفی آن، جرم توهین تحقق یافته تلقی میگردد.

 

شخصیت فرد در جرایم م توهین و افترا :

بعضی از جرایم هستند که شخصیت مرتکب و یا شخصیت کسی که جرم نسبت به او صورت گرفته است ،در مجازات و یا حتی گاها عنوان مجرمانه اثر میگذارد که تاثیر شخصیت فرد در جرایم توهین و افترا ،هریک باید به صورت جداگانه و اختصاصی مورد بررسی قرار گیرد.

 

شخصیت فرد در جرم توهین:

در جرم توهین شخصیت فرد و یا مقام وی بسیار مهم است ،فرضاً توهین به یک فرد سیاسی و یا نظامی یا دانشمند ، متفاوت است با حالتی که به یک فرد معمولی ویا بدون مقام و مرتبه صورت میگیرد.

قانونگذار درخصوص جرم توهین  چنین بیان میدارد : «هرکسی که قصد ضرر زدن به غیر داشته باشد و یا اینکه اذهان عمومی را تشویش نماید به وسیله نامه ،شکوائیه و… چه با امضا باشد و چه اینکه امضا نداشته باشد اکاذیبی را اظهار نماید و یا مشابه نقل و قول به شخصی حقیقی یا حقوقی توهینی نسبت دهد، چه ضرری وارد شده باشد و چه اینکه ضرری وارد نشده باشد، علاوه بر اعاده حیثیت درصورت امکان باید به حبس از دوماه تا دوسال و یا شلاق حداکثر تا 74 ضربه محکوم گردد.»

درمورد دیگر، هرکسی که با نشر هجو، شخص دیگری را، چه به صورت کتبی وبه صورت چه شفاهی و یا نشر هجویه اقدام نماید، به حبس از 1 تا 6 ماه محکوم خواهد شد.

اما چرا پیگیری جرم توهین و افترا توسط وکیل شخصی ضروری است ؟ وکیل کیفری با توجه به تجارب دانش و سوابق کاری خود و هم چنین آگاهی به مواد ، تبصره ها ، قواعد عرفی جرم توهین و افترا در اثبات یا عدم اثبات این جرم بسیار تاثیر گذار است و می تواند با قبول وکالت در جرائم توهین و افترا در احقاق حقوق افراد نقش به سزایی داشته باشد.

وقتی شاکی یا متشکی عنه یک یا چند وکیل حسب اهمیت موضوع انتخاب می‌نمایند ، عموما دیگر نیازی به حضور در دادگاه نبوده و این وکیل است که می تواند با اقدامات لازم در دادگاه مربوطه حضور یافته و به نمایندگی از شاکی یا متشاکی عنه دفاع نماید .

 

موسسه حقوقی بین المللی  دفاع یاران   با بهره مندی از تجربیات قضات بازنشسته و وکلای پایه یک دادگستری متخصص در امور کیفری آماده مشاوره و پذیرش دعاوی کیفری شما عزیزان می‌باشد و همچنین می توان با قبول وکالت در جرم توهین وافترا، از متضرر شدن شما عزیزان جلوگیری کنند. درصورت نیاز به اطلاعات بیشتر در زمینه امور کیفری و موضوع توهین و افترا با مراجعه به سایت گروه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت از مشاوره حقوقی کارشناسان ما بهره مند گردید.