دعاوی کیفری ضرب و جرح

 

ماهیت جرم در دعاوی ضرب و جرح 

 بررسی دعاوی ضرب جرح :

متاسفانه در حال حاضرضرب و جرح نیز ازجمله جرایم بسیار شایع در برخی از شهرها هستند و این در حالی است که تعداد زیادی از پرونده‌های قضایی را به خود اختصاص داده و بسیاری از وکلا وکالت در این جرم را بر عهده می‌گیرند  .

درعرف جامعه، بیشتر واژه ضرب و شتم را به کار می‌برند، اما این در حالی است که شتم به معنای دشنام دادن است. بنابراین اصطلاح ضرب و جرح صحیح می‌باشد و نه ضرب و شتم.

امروزه با توجه به شرایط به وجود آمده در جامعه و یا هر شرایط دیگری متاسفانه باعث افزایش آمار در دعاوی ضرب و جرح شده است، باتوجه به اینکه آستانه‌ی صبر افراد با یکدیگر متفاوت است که این امر می تواند منجر به بروز برخوردهای فیزیکی ناشایستی گردد. از نظر جرم شناسان میتوان با کنترل عصبانیت از این امر جلوگیری کرد که  توانایی کنترل خشم در مواقع عصبانیت، نیازمند تمرین بسیار است.

ضرب و جرح ، جرمی است که به علت ماهیت و پیامدهای آن، قانونگذار برخورد شدیدی با این موارد دارد.

در صورتیکه ضرب و جرح ناشی ازنزاع عمدی باشد و یا ناشی از هرگونه اقدام دیگری که موجب خسارت بدنی به دیگری شود میتواند عنوان مجرمانه داشته باشد .

به جهت پیگیری در پروندههای کیفری با مجموعه حقوقی دفاع یاران در ارتباط باشید.

با توجه به شرع و قانون موجب ضمان  و مصدومیت ، وارد کننده ضرب و جرح یا عامل جرح است و طبق قانون با پرداخت دیه این خسارات باید به عنوان یک حق الناس جبران شود البته دعاوی ضرب و جرح نیز مانند سایر دعاوی کیفری برای رسیدگی در محاکم نیازمند اقامه دعوی و شکایت شخص شاکی هستند.

یک ضرب المثل عرفی و عمومی وجود دارد که می گوید «در دعوا، حلوا خیرات نمی‌کنند» طبیعی است وقتی دعوایی رخ می‌دهد پیامد آن ممکن است ضرب و جرح و کبودی ، خونریزی، شکستگی، و… باشد. وقتی دو نفر با هم گلاویز شده اند و در موقع عصبانیت جراحاتی را با یکدیگر وارد می کنند متوجه نیستند که چه پیامدهایی ممکن است به دنبال داشته باشد و یا چه خسارات جبران ناپذیری برای طرفین نزاع و همچنین ایجاد نا امنی اجتماعی را به دنبال داشته باشد .

موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت با بهره مندی ازتجربیات قضات بازنشسته و وکلای پایه یک دادگستری ، کارشناسان و مشاورین حقوقی متخصص آماده مشاوره و پذیرش دعاوی کیفری با موضوع ضرب و جرح ، قبول وکالت در دادسرا ، می‌باشد . موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت با این هدف به موضوع  دعاوی ضرب و جرح پرداخته است که بتواند اطلاعات مفیدی را در اختیار شما عزیزان قرار دهد.

 

 

 

 

ماهیت ضرب در دعاوی ضرب و جرح :

ماهیت ضرب در دعاوی ضرب و جرح  با ماهیت جرح متفاوت است و هرکدام از این موارد باید جداگانه مورد بررسی قرار بگیرند.

ضرب به صدماتی گفته می‌شود که بدون شکستگی یا خون‌ریزی بر اعضای بدن شخص وارد شده است و آثاری چون کوفتگی، سرخی، کبودی، سیاهی، و… بر بدن انسان به جای می‌گذارد.

 

معنای کلمه جرح در دعاوی ضرب و جرح :

جرح در دعاوی ضرب و جرح نیز به صدماتی گفته می‌شود که موجب از هم گسیختگی بافت های بدن می‌شود. جرح بیشتر مواقع با خونریزی همراه است مانند خراشیدگی پوست ، شکستگی، نقص عضو و…

در قانون، ضرب وجرح جرم شناخته شده است و به تبع جرم بودنش برای آن مجازات تعیین شده است. در ادامه به میزان مجازان آن خواهیم پرداخت .

ضرب و جرح مطابق قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل تقسیم بندی می‌شود:

در واقع موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت تلاش دارد با پرداختن به برخی جنایت که بر اشخاص وارد می‌شود اطلاعات کامل و مستند قانونی ارائه نماید.

 

جنایت بر نفس دارای اقسامی است که از آنها میتوان برای اقسام ضرب  و جرح  در دعاوی ضرب و جرح استفاده نمود:

 • ضرب و جرح عمدی بر نفس
 • ضرب و جرح شبه عمدی بر نفس
 • ضرب و جرح خطای محض بر نفس

جنایت یا ضرب وجرح بر عضو (اعضای بدن) :

 • عمدی
 • شبه عمدی
 • خطای محض

جنایت یا ضرب و جرح بر منافع :

 • عمدی
 • شبه عمدی
 • خطای محض

با توجه به تقسیم بندی فوق، ضرب و جرح ممکن است به صورت عمدی ، شبه عمدی، خطای محض بر نفس ، عضو و یا منفعت صورت پذیرفت. هر یک از ضرب و جرح عمومی شبه عمدی و خطای محض دارای ویژگی های منحصر به فرد خود می‌باشد که به شرح موضوعی، موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت به آن خواهد پرداخت .

 

دعاوی ضرب و جرح در موارد زیر عمدی محسوب می‌شود :

 

 • چنانچه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد ضرب و جرح بر فرد یا افرادی معین و یا غیر معین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز همان ضرب و جرح و یا جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شده باشد خواه عمل ارتکابی نوعاً موجب وقوع جنایت یا نظیر آن بشود و یا نشود، عمدی محسوب می‌شود .
 • هرگاه مرتکب عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده شود، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت یا ضرب و جرح را نداشته اما آگاه و متوجه بوده که آن کار موجب آن جنایت یا نظیر آن میگردد.
 • هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت (ضرب و جرح) واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری که انجام داده است نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب وقوع جنایت شده یا نظیر آن نمی‌شود، اما مجنی علیه به علت بیماری یا ضعف، وضعیت خاصش موجب آن جنایت گردد به شرط آنکه مرتکب به وضعیت موجود آگاه باشد.
 • هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت (ضرب و جرح) را داشته ، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد و در عمل نیز مقصود وی واقع شود مثل: بمب گذاری در اماکن عمومی.

 

 

 

 

دعاوی ضرب و جرح یا جنایت در موارد زیر شبه عمدی است :

1-هرگاه مرتکب قصد انجام رفتاری را نسبت به مرتکب داشته، ولی قصد انجام جنایتی که واقع شده را نداشته باشد و مشمول شرایط ضرب و جرح عمومی نباشد.

2-هرگاه مرتکب جهل بر موضوع داشته باشد .

3-مسبب و یا مقصر مرتکب باشد ولی مشمول جنایت عمدی و شرایط آن نگردد.

دعاوی ضرب و جرح ، در مورد ذیل غیرعمدی محسوب می‌شود :

 • در حال خواب و بیهوشی آن جرم واقع شود.
 • جنایتی که در آن مرتکب نه قصد جنایت بر منجی علیه را داشته باشد و نه قصد ایراد فعل وارد شده بر او را داشته، مثلاً آنکه با شلیک و به قصد یک حیوان بوده اما تیر به یک انسان برخورد کند.

 

نکته :

طرح شکایت کیفری و دعاوی ضرب و جرح بهتر است توسط وکلا امور کیفری انجام بپذیرد.

گروه وکلای بین المللی دفاع یاران پیشنهاد مینماید که طرح  و پیگیری دعاوی کیفری ضرب و جرح را توسط وکلای مجرب دادگستری انجام دهید اما علت اینکه طرح شکایت کیفری و دعاوی ضرب و جرح بهتر است توسط وکلا انجام شود چیست؟

 

گروه وکلای بین المللی دفاع یاران در اینجا چند مورد از مزیت های طرح دعوی توسط وکلای مجرب را مطرح می‌نماید:

 

 • نیاز به حضور شاکی یا متشکی عنه حسب مورد در دادگاه نمی‌باشد.
 • رضایت یا عدم رضایت توسط وکیل بدون نیاز به حضور شاکی
 • اثبات یا عدم اثبات ضرب و جرح به زمان کمتری نیاز میشود.

 

مدارک مورد نیاز برای طرح شکایت دردعاوی ضرب و جرح :

مدارک مورد نیاز برای طرح شکایت دردعاوی ضرب و جرح عبارتند از:

 • ارائه مدارک شناسایی مانند کارت ملی ویا سایرمدارک مورد قبول
 • ارائه مدارک و مستنداتی که در خصوص بزه ضرب و جرح می‌باشد
 • درصورت وجود گواهی پزشکی قانونی و ارائه آن به وکیل
 • گزارش احتمالی پلیس

موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت با بهره‌مندی از تجربیات قضات بازنشسته ، وکلای پایه یک دادگستری ، کارشناسان و مشاورین حقوقی متخصص در امور کیفری و همچنین قبول وکالت در دادسرا ضمن ارائه پاسخ به سوالات فوق آماده پذیرش دعاوی حقوقی و کیفری شما در زمینه ها و موضوعات مختلف می‌باشد.