سایر دعاوی حقوقی

سایر دعاوی حقوقی

1- بنده طی یک قرارداد مشارکت در ساخت با شخصی، سند ملک دیگری را در ازای دریافت وام، رهن بانک قرار داده‌ام و شریکم موظف شد که هزینه‌های تسهیلات و فک رهن را بر عهده بگیرد. لیکن بعلت عدم انجام تهعد شریک، بنده بجهت دفع ضرر از خود به اجبار مبلغ یکصد میلیون تومان پرداخت کردم، آیا می‌توانم آن را مطالبه کنم؟

جواب:

بر اساس ماده 265 قانون مدنی هر کس مالی به دیگری بدهد، ظاهر در عدم تبرع(رایگان) است. بنابراین می‌تواند تقاضای استرداد مال را بنماید و از طرفی با توجه به ماده 267 قانون مذکور ایفاء دین از جانب شخص ثالث جایز است. اگرچه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولی اگر بدون اذن مدیون باشد، حق رجوع به وی را ندارد. اما در فرض سوال چون که حضرتعالی برای دفع ضرر از خود ، ناچار به پرداخت دین مدیون گشته‌اید و آن را پرداخته‌اید، علیرغم عدم استیذان قبلی مدیون مکلف است آنچه در ازای دین وی پرداخت کرده‌اید را به شما مسترد نماید.

برای دریافت مشاوره حقوقی بصورت حضوری و غیر حضوری با دفتر حقوقی دفاع یاران تماس بگیرید .

برچسب‌ها : دعاوی حقوقی ، مشارکت در ساخت ، مطالبه وجه ، امور حقوقی ، دادخواست مطالبه وجه ، ضمانت ، وکیل

2- شخصی حدودا یکسال پیش دادخواست مطالبه وجه، به مبلغ سی میلیون تومان را به استناد رسید عادی علیه بنده اقدام کرده بود که منجر به حکم محکومیت من شد. درحالیکه امسال مجددا همان شکایت را مطرح کرده، آیا این غیرقانونی نیست؟

جواب:

بله. دادخواست جدید مطرح شده فاقد وجاهت قانونی است. دادگاه محترم در صورت احراز شرایط مندرج در فرض سوال مستنداً به بند 6 ماده 84 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دعاوی مطروحه (جدید) را رد می‌نماید. چراکه دعوی طرح شده سابقا بین همان اصحاب دعوی بوده، رسیدگی شده و نسبت به آن نیز حکم قطعی صادر گردیده است. برای دفاع در این پرونده نیاز به یک لایحه دفاعیه تخصصی خواهید داشت که  مجموعه حقوقی دفاع یاران می‌تواند ارائه خدمات تخصصی در این موارد را به موکلین خود تقدیم نماید.

برچسب‌ها : دعاوی حقوقی ، قرارداد مشارکت در ساخت ، مطالبه وجه ، امور حقوقی ، دادخواست مطالبه وجه ، وکیل

3- شخصی دادخواستی به خواست مطالبه 40 میلیون تومان بطرفیت بنده به دادگاه ارسال کرده است در حالیکه اخطاریه به دست بنده نرسیده است و به تازگی متوجه شدم که محکوم هم شده‌ام، می‌خواهم بدانم چطور دادگاه بدون حضور من محکومیتم را صادر نموده است؟

جواب:

بر اساس ماده 303 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام قانونی یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا دفاع کتبی ننموده باشند و یا اخطاریه (فرض سوال) ابلاغ واقعی نشده باشد که در این صورت دادگاه بصورت غیابی رای صادر می‌نماید و محکوم علیه (جنابعالی) بر طبق ماده 305 قانون اخیرالذکر حق دارد به حکم غیابی اعتراض(واخواهی) نماید که در این صورت دادگاه صادر کننده رای مجددا رسیدگی ماهوی پرونده حضرتعالی را انجام می‌دهد.

جهت سهولت دادرسی در کلیه پرونده های حقوقی و کیفری با وکلای گروه دفاع یاران قرارداد وکالت تنظیم بفرمایید .

برچسب‌ها : دعاوی حقوقی ، مشارکت در ساخت ، مطالبه وجه ، امور حقوقی ، دادخواست مطالبه وجه ، وکالت اختصاصی

4- حکمی از دادگاه به نفع بنده صادر شده است و پرونده مدت یکسال است که به اجرای احکام رفته است، ولی مامور اجرا از اجرای حکم دادگاه خودداری می‌کند. تکلیف من چیست؟

جواب:

بر اساس ماده 8 قانون آئین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی و یا سازمان دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر یا از اجرای آن ممانعت کند. بنابراین حکمی که از سوی دادگاه صادر می‌شود و قطعی می‌گردد، باید مطابق قانون اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته شود و در صورت ممانعت مامور اجرا از اجرای حکم، نامبرده به مجازات مندرج در موارد 576 و 577 محکوم می‌گردد. فلذا در مورد مانحن فیه حکم باید به موقع اجرا گذاشته شود.

برچسب‌ها : دعاوی حقوقی ، مشارکت در ساخت ، مطالبه وجه ، امور حقوقی ، دادخواست مطالبه وجه ، وکالت در اجرای حکم دادگاه

5- بنده بعنوان خواهان یک پرونده حقوقی تقاضای ارجاع یک کارشناسی نموده‌ام در حالیکه همزمان خوانده نیز تقاضای ارجاع به کارشناس نموده است. می‌خواهم بدانم هزینه کارشناسی به طور مساوی پرداخت می‌گردد یا خیر؟

جواب:

خیر. با توجه به اینکه در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مورد نحوه پرداخت دستمزد کارشناسی در مواردی که جلب نظر کارشناسی یا تقاضای متداعیین باشد تعیین تکلیف نکرده است. لذا چون خواهان برای اثبات ادعای خود تقاضای کارشناسی کرده است ولو اینکه خوانده نیز به این امر متوسل شده است تودیع حق‌الزحمه کارشناسی با توجه به ماده 259 قانون مذکور بر عهده خواهان می‌باشد.

برچسب‌ها : دعاوی حقوقی ، مشارکت در ساخت ، مطالبه وجه ، امور حقوقی ، دادخواست مطالبه وجه ، مشاوره حقوقی

6- من یک ملکی خریده‌ام در حالیکه متوجه شده‌ام قسمتی از ملک خریداری شده متعلق به همسایه مجاور است. تکلیف چیست؟

جواب:

بر طبق مادتین 390 و 391 قانون مدنی، در صورت مستحق الغیر بر آمدن کل یا بعضی از مبیع بایع باید علاوه بر رد ثمن، چنانچه مشتری به فساد معامله جاهل باشد فروشنده باید غرامت وارده به خریدار را نیز بپردازد. بنابراین حضرتعالی علاوه بر اینکه مبلغ پرداخت شده را دریافت می‌کنید، اگر توسط این معامله ضرری متوجه‌تان شده باشد، فروشنده مکلف است آن را جبران نماید. برای عقد قرارداد با وکیل با موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت تماس بگیرید.

برچسب‌ها : دعاوی حقوقی ، مشاوره حقوقی  ، مطالبه وجه ، امور حقوقی ، دادخواست مطالبه وجه ، وکیل اختصاصی

7- من یک خانم 30 ساله با دین مسیحیت و تبعه هلند و مقیم ایران هستم. حدود 3 ماه است پدرم فوت نموده است. می‌خواهم بدانم آیا اموال پدرم بر اساس قانون مدنی ایران تقسیم می‌گردد؟

جواب:

خیر. بر اساس مادتین 7 و 967 قانون مدنی تقسیم ماترک و سهم‌الارث متوفی در حدود معاهدات بین کشور ایران و هلند، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع تبعه خارجی یعنی کشور هلند خواهد بود. بنابراین هرگونه مسائل راجع به ارث و وصیت تابع قانون دولت متوفی می‌باشد. گروه حقوقی دفاع یاران آماده ارائه خدمات حقوقی بین المللی در تمامی پرونده های حقوقی و کیفری می‌باشد.

برچسب‌ها : دعاوی حقوقی ، مشارکت در ساخت ، مطالبه وجه ، امور حقوقی ، دادخواست مطالبه وجه ، انحصار وراثت

8- من یک نقاش ساختمان هستم و بعد از رنگ آمیزی کامل درب و راهروهای یک مجتمع آپارتمانی و در پایان کار مدیر این ساختمان را پیدا نمی‌کنم و همسایگان هم اظهار بی اطلاعی می‌کنند و مدیریت ساختمان هم نه تلفن جواب می‌دهد و نه منزل هستند از چه طریقی می‌توانم هزینه‌های رنگ و دستمزدم را دریافت نمایم ؟

پاسخ :

در هر صورت مدیر ساختمان و ساکنین ملزم به پرداخت هزینه‌های نقاشی می‌باشند. بهتر آن است که مالکین برای تسویه حساب با شما با مدیر یا مدیران و سایر ساکنین ساختمان جلسه‌ای تشکیل بدهند و بدهی شما را پرداخت نمایند و در غیر این حالت در صورتی که مبلغ مورد توافق شما کمتر از بیست میلیون تومان می‌باشد به جهت مطالبه وجه خودتان به طرفیت مدیر ساختمان به شورای حل اختلاف محل مراجعه فرمایید .

برچسب‌ها : دعاوی حقوقی ، مشارکت در ساخت ، مطالبه وجه ، امور حقوقی ، دادخواست مطالبه وجه ، انحصار وراثت

9- شناسنامه و کارت ملی‌ام سرقت شده و برای دریافت المثنی ثبت احوال از من گزارش اصلاحی خواسته است از کجا باید تهیه کنم ؟

پاسخ :

برای دریافت گزارش اصلاحی باید به شورای حل اختلاف محل مراجعه نمایید و بعد از ارائه دادخواست از یکی از شعبات شورای حل اختلاف گزارش اصلاحی صادر خواهد شد و عموماً انجام این کار خیلی سریع انجام می‌پذیرد و برای دریافت گزارش اصلاحی نیازی به وکیل و مشاوره حقوقی ندارید .

برچسب‌ها : دعاوی حقوقی ، مشارکت در ساخت ، مطالبه وجه ، امور حقوقی ، دادخواست مطالبه وجه ، انحصار وراثت

10-بعد از تهیه بلیط هواپیما در یکی از شهرها قصد داشتیم که با پرواز شرکت هواپیمایی به تهران برگردیم اما بعد از 3 ساعت بلاتکلیفی در فرودگاه نهایتاً بدون دلیل موجهی پرواز را کلاً کنسل کردند . آیا از شرکت های هواپیمایی بدلیل این تخلفات می‌توان شکایت کرد ؟

پاسخ :

شرکت‌های هواپیمایی بعد از فروش بلیط موظف به انجام وظیفه می‌باشند ولی درصورت نامساعد بودن شرایط جوی در مبدا یا مقصد طبق شرایط قانونی می‌توانند تا مساعد شدن شرایط پروازها را به تاخیر بیاندازد و یا کلاً پروازها را کنسل نمایند ، اما درصورت مساعد بودن شرایط جوی و قصور شرکت هواپیمایی موظف به توضیح کامل به مسافرین هستند و در صورت بی توجهی به حقوق مسافر و عدم پاسخگویی مناسب می‌توانید تنها نسبت به دریافت غرامت مالی اقدام نمایید بلکه سایر خسارات قانونی و شغلی را هم می‌توانید نسبت به ارائه مستندات از طریق دادگاه حقوقی از شرکت هواپیمایی مختلف درخواست نمایید .

برای دریافت خسارات مادی و معنوی هم قوانین داخلی ایران قابل استناد می‌باشند و هم استناد به کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه که راجع به وظایف شرکتهای هواپیمایی وحقوق مسافر می باشد و شرکت های هواپیمایی ایرانی نیز می‌بایست طبق این قوانین عمل نمایند.

برچسب ها : شرکت هواپیمایی ، حقوق مسافر ، دعاوی حقوقی ، غرامت به مسافر

11- طرح دعوی خلع ید در چه صورتی در محکمه صالح پذیرفته می‌شود ؟

پاسخ :

بایستی دقت کرد که ارکان اصلی دعوای خلع ید عبارت اند از :

  • مالکیت خواهان مسلم و قطعی باشد یعنی اینکه هیچ مانع قطعی قانونی بر عدم مالکیت خواهان وجود نداشته باشد .
  • خوانده متصرف باشد ، خوانده دعوا بایستی اقدام به تصرف نموده باشدو عین در تصرف وی باشد .
  • خوانده به روشی غیر قانونی و بدون مجوز قانونی و بدون اذن مالک اقدام به تصرف کرده باشد و تصرف و تصاحب ملک به موجب حکم قانون شامل این مورد نمی‌باشد .

برچسب‌ها : دعاوی حقوقی ، مشارکت در ساخت ، مطالبه وجه ، امور حقوقی ، دادخواست مطالبه وجه ، خلع ید

همراهان گرامی شما می‌توانید برای دریافت پاسخ‌های حقوقی خود با مشاوران ما تماس حاصل فرمایید و از خدمات تخصصی ما بهره‌مند شوید.

هرگونه کپی برداری یا انتقال مطالب این سایت، با ذکر منبع آن مجاز می‌باشد.

موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت