مطالبه وجه

مطالبه وجه

1- در یک حکم دادگاه که برای من صادر شده است، مبلغی تحت عنوان نیم عشر ذکر شده است، منظور قاضی در این رای چیست؟

جواب:

معمولا در احکام قضائی علاوه بر جبران خسارت شخص خواهان، مبلغی نیز باید شخص محکوم‌، به دولت بابت خسارت دادرسی بپردازد و منظور از نیم عشر همان یک بیستم مبلغ محکوم به می‌باشد.

برای تفسیر و توضیح کامل اصطلاحات حقوقی و قضائی مندرج در احکام قضائی با دفتر موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران تماس بگیرید.

برچسب ها: مطالبه وجه ، چک ، سفته ، دعاوی حقوقی ، خسارت ، مشاوره حقوقی ، قرارداد وکیل ، مطالبات

2- مدت سه سال است که یک فقره چک از همکارم بابت فروش ماشین دریافت کرده‌ام اما متاسفانه پول چک را فراهم نمی‌کند. با توجه به تورم موجود در جامعه آیا فقط وجه چک را می‌توانم طلب کنم و یا نسبت به تورم، مبلغ نهایی چک هم زیاد می ‌شود؟

جواب:

شما می‌توانید در تنظیم دادخواست نه تنها اصل مبلغ چک را مطالبه نمایید، بلکه کلیه خسارات از جمله خسارات تاخیر در تادیه وجه چک را نیز از صاحب چک طلب کنید. قبل از ارائه دادخواست مطالبه وجه از گروه حقوقی دفاع یاران عدالت مشاوره بخواهید.

برچسب ها: مطالبه وجه ، چک ، سفته ، دعاوی حقوقی، دادخواست مطالبه وجه ، مشاوره با وکیل خوب ، وکیل

3- بر اساس یک رسید معمولی که با دستخط بدهکار نوشته شده است، از شخصی طلبی دارم. اما وی بدقولی کرده و وجه من را پرداخت نمی‌کند، آیا این رسید معمولی را می‌توانم به دادگاه ارائه دهم و آیا چنین برگه‌ای اعتبار محکمه پسند دارد؟

جواب:

بله. همین رسید معمولی قابلیت استفاده دارد و در صورتیکه شخص بدهکار منکر اصالت رسید و امضاء و دستخط خویش شود، می‌توانید از مراجع قضایی جهت اثبات اصالت آن رسید، تقاضای کارشناس کنید.

برای اطلاع از کم و کیف قوانین و نحوه دادرسی در دادگاههای کشور، از مشاوره با کارگروه تخصصی موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت بهره بگیرید.

برچسب ها: مطالبه وجه ، چک ، سفته ، دعاوی حقوقی ،کارشناس رسمی دادگستری، کارشناسی خط، وکیل تهران

4- بنده مبلغی حدود یکصد میلیون تومان به شخصی قرض داده‌ام، در حال حاضر وعده پرداخت آن مبلغ رسیده است، ولی آن را نمی‌پردازد. به کدام دادگاه مراجعه کنم؟

جواب:

بر اساس ماده 265 قانون مدنی، هرگاه کسی مالی به دیگری دهد، ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون آنکه مقروض آن چیز باشد، قانونا می‌تواند آن را استرداد کند. ولی بر اساس رویه دادگاههای کشور، مدعی و پرداخت کننده باید دلیل بیاورد تا مال خود را پس بگیرد. مع الوصف حضرتعالی دادخواست مطالبه وجه در دادگاه محل سکونت مدیون (بدهکار) مطرح نمایید.

قبول وکالت مطالبات اشخاص و شرکتها و وصول چکهای سازمانی در موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت.

برچسب ها: مطالبه وجه ، چک ، سفته ، دعاوی حقوقی، وصول قانونی مطالبات، وکالت بین المللی ، وکیل امور بانکی

5- بنده یک آپارتمان خریده‌ام ولی قولنامه آن را گم کرده‌ام و فروشنده علی رغم اینکه مبلغ دویست میلیون تومان دریافت کرده است. ولی مجددا قرارداد فروش را امضاء نمی‌کند و از طرفی پول را هم گرفته است. راهکار چیست؟

جواب:

در فرض سوال مذکور شما اگر مبایعه نامه فی ما بین فروشنده و خریدار را پیدا کردید، می‌توانید با ارسال اظهارنامه تقاضای حضور برای تنظیم سند نمایید. ولی اگر مبایعه نامه پیدا نشد به ناچار می‌بایست پرینت حساب خود را ضمیمه دادخواست مطالبه وجه به طرفیت فروشنده تقدیم دادگاه نمایید. برای بررسی بیشتر در این مورد و تهیه استشهادیه با مشاوران حقوقی این موسسه حقوقی تماس بگیرید.

برچسب ها: مطالبه وجه ، چک ، دعاوی حقوقی، استشهادیه، مبایعه نامه ، وکالت املاک، وکیل املاک ، مشاور حقوقی

6- من به همراه شریک‌ام یک قرارداد مشارکت بستیم که سال 1396 پایان مدت قرارداد بود، ولی شریک نه تنها سود حاصل از شراکت بنده را نمی‌دهد بلکه اصل سرمایه را نیز پرداخت نمی‌کند، راهکار چیست؟

جواب:

با عنایت به اینکه قرارداد مشارکت حضرتعالی و فروشنده از اسناد عادی است ولی شما می‌توانید با تقدیم دادخواست مطالبه وجه به طرفیت شریک، اصل طلب خود و سایر سود حاصله از طریق ارجاع امر به کارشناس تقاضا نمایید. مع‌الوصف پرینت حساب و استعلامات مربوط به شراکت خود را پیوست دادخواست نمایید. برای طرح این دادخواست از گروه حقوقی دفاع یاران مشاوره کامل دریافت نمایید.

برچسب ها: مطالبه وجه ، چک ، سفته ، دعاوی حقوقی، ارائه دادخواست حقوقی ، وکالت دعاوی ، وکیل دادگستری

7- دوست بنده مبلغ پنجاه میلیون تومان بدهکار می‌باشد، می‌خواهم بدانم آیا من می‌توانم به جای ایشان وجه بدهی را به طلبکار بپردازم؟

جواب:

بله. بر اساس ماده 267 قانون مدنی، ایفاء دین از جانب غیر مدیون پذیرفته شده است و حضرتعالی می‌توانید وجه مذکور را به طلبکار پرداخت نمایید. مع‌الوصف اگر با اذن و اجازه مدیون پرداخت نمایید بعدا حق مراجعه به دوستتان جهت دریافت مبلغ پرداختی را خواهید داشت، در غیر اینصورت خیر.

برچسب ها: مطالبه وجه ، چک ، سفته ، دعاوی حقوقی ، وکیل پایه یک دادگستری ، مشاوره حقوقی ، وکیل شهرستانها

8- شخص الف مبلغ 100 میلیون تومان از شخص ب طلبکار است اما وی رسیدی ندارد و در واقع مدرکی به صورت کتبی ندارد بهترین روش اقدام قبل از طرح شکایت چه اقدامی است ؟

پاسخ :

گاهی اتفاق می‌افتد که طلبکار فاقد رسید وجه می‌باشد ، موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران پیشنهاد میدهد که بهترین اقدام، ارسال اظهارنامه از طریق دفاتر خدمات قضایی می‌باشد و در واقع از این طریق شخص ضمن اطلاع از بدهکار بودن ، مهلت پرداخت را هم در آن قید میکند تا در صورت عدم پرداخت و در صورت اقامه دعوی از امتیاز ارسال اظهارنامه برخوردار باشید .

برچسب ها: مطالبه وجه ، چک ، سفته ، دعاوی حقوقی ، وکیل پایه یک دادگستری ، مشاوره حقوقی ، وکیل شهرستانها

9- چند سال پیش مبلغ 5 میلیون تومان بصورت دستی به یکی از دوستانم قرض داده‌ام اما وی از پرداخت آن خودداری میکند درصورت شکایت چه مدارکی میتوانم ارائه بدهم ؟ در حالیکه هیچ رسید و قراردادی ندارم ؟

پاسخ :

در این موارد که طلبکار با اقامه دعوی حقوقی قصد رسیدن به حق خود را دارد و فاقد مدرک کتبی و شفاهی است و میتواند با استناد به استشهادنامه طلب خود را از بدهکار مطالبه کند .

برچسب ها: مطالبه وجه ، چک ، سفته ، دعاوی حقوقی ، وکیل پایه یک دادگستری ، مشاوره حقوقی ، وکیل شهرستانها

10- آیا رسید انتقال وجه بصورت کارت به کارت یا به حساب میتواند ادله ای به جهت اثبات طلبکار بودن خود باشد ؟

پاسخ :

اساساً با توجه به اصل برائت و اینکه اصل بر این است شخصی به شخص دیگر بدهکار نمی باشد مگر ثابت شود و در واقع کسی که مدعی است باید ثابت کند، رسید کارت به کارت ، به خودی خود ادله اثبات نمی‌باشد . هر چند این مورد در رویه دادگاه و مراجع قضایی ما پذیرفته شده است و معمولا به آن استناد میگردد لیکن انتقال دهنده باید ثابت کند که از چه بابی انتقال داده و اینکه قصد هدیه نداشته است .

برچسب ها: مطالبه وجه ، چک ، سفته ، دعاوی حقوقی ، وکیل پایه یک دادگستری ، مشاوره حقوقی ، وکیل شهرستانها

11- اینجانب مبلغ 10 میلیون تومان به شخصی بدهکار و قصد پرداخت آن را دارم ، رسیدی در دست دارم ولی او مدعی است که رسید را گم کرده است چطور میتوانم طلب خود را پرداخت کنم که بعدا با آن رسید درصورت وجود به مشکلی برخورد نکنم ؟

پاسخ :

در این مورد بدهکار قصد پرداخت دارد اما ترس از پرداخت دارد و طلبکار بعد از مدتی با همان رسید شاید اقامه دعوی نماید موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران به شما پیشنهاد میکند وجه را چه به صورت چک تعهد کرده‌اید و چه به صورت انتقال وجه اعم از کارت به کارت و انتقال حساب حتما از طلبکار رسیدی دریافت کنید، در رسید حتما تاریخ را قید کنید و طلبکار با خط خود بر گم شدن رسید و همچنین دریافت طلب خود اقرار نموده و حتما در آن رسید امضا و اثر انگشت بزند .

برچسب ها: مطالبه وجه ، چک ، سفته ، دعاوی حقوقی ، وکیل پایه یک دادگستری ، مشاوره حقوقی ، وکیل شهرستانها

12- در صورت داشتن رسید از بدهکار خود میتوانم از طریق اداره اجرای ثبت محل اقدام کنم که زودتر به نتیجه برسم ؟

پاسخ :

اقدام از طریق اجرای ثبت صرفا مخصوص اسناد رسمی می‌باشد ویژگیهای اسناد رسمی در قانون مشخص شده است لذا داشتن رسید مبنی بر طلبکار بودن به مبلغ معین سند رسمی محسوب نمی‌شود و یک سند عادی محسوب میگردد و درصورت قصد اقامه دعوی بایستی در دادگاه حقوقی رسیدگی شود.

برچسب‌ها : دعاوی حقوقی ، مشارکت در ساخت ، مطالبه وجه ، امور حقوقی ، دادخواست مطالبه وجه ، انحصار وراثت

13- در دعوایی با موضوع مطالبه وجه هیچ مدرکی غیر از شهود ندارم برای ادعای شهادت به چه تعداد شهود نیاز است و آیا شهادت زن پذیرفته است ؟

پاسخ :

اثبات این موضوع با شهادت شهود امکان پذیر بوده است در بند ب ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی تعداد شهود را معین کرده است لذا با شهادت دو مرد و یا یک مرد و یک زن دعوی با موضوع مطالبه وجه قابل اثبات است و در این مورد شهادت زن با شرایط معین شده در قانون پذیرفته شده است .

برچسب‌ها : دعاوی حقوقی ، مشارکت در ساخت ، مطالبه وجه ، امور حقوقی ، دادخواست مطالبه وجه ، انحصار وراثت

14- آیا مطالبه وجه در صورت اختلاف و عدم پرداخت دین با فاکتور فروش امکان پذیر است ؟ فاکتور فروش میتواند بر بدهکار بودن منکر و طلبکار بودن مدعی دلالت کند ؟

پاسخ :

فاکتور فروش سند رسمی محسوب نمی‌شود لیکن درصورت داشتن شرایط از جمله مهر و امضا شرکت برای شخص حقوقی و یا امضا یا اثر انگشت برای شخص حقیقی سند عادی محسوب می‌شود و دارنده میتواند از فاکتور فروش برای اثبات ادعای خود استفاده کند .

برچسب‌ها : دعاوی حقوقی ، مشارکت در ساخت ، مطالبه وجه ، امور حقوقی ، دادخواست مطالبه وجه ، انحصار وراثت

15- آیا درخواست طلب قبل از آنکه موعد پرداخت آن رسیده باشد امکان پذیر است ؟

پاسخ:

درخواست مطالبه وجه قبل از موعد پرداخت آن امکانپذیر نمی‌باشد و در واقع اصل بر این است که وقتی هنوز موعد طلبی نرسیده بدهکار قبل از موعد مسئولیت و التزامی بر پرداخت آن دارد اما در قانون و در رویه‌های محاکم قضایی استثناهایی وجود دارد که شخص قبل از موعد بایستی دین خود را ادا کند و یا اینکه طلبکار از ترس اینکه تا موعد پرداخت ، نتواند بدهی خود را بدهد اقدام پیشگیرانه قانونی را انجام دهد.

برای آشنایی با موارد معین شده در قانون و رویه‌‍‌های محاکم قضایی در مورد پرداخت دین و مطالبه آن توسط طلبکار و اقدامات پیشگیرانه برای مطمئن شدن پرداخت وجه در موعد معین با موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران در ارتباط باشید .

برچسب‌ها : دعاوی حقوقی ، مشارکت در ساخت ، مطالبه وجه ، امور حقوقی ، دادخواست مطالبه وجه ، انحصار وراثت

همراهان گرامی شما می‌توانید برای دریافت پاسخ‌های حقوقی خود با مشاوران ما تماس حاصل فرمایید و از خدمات تخصصی آنها بهره‌مند شوید.

هرگونه کپی برداری یا انتقال مطالب این سایت، با ذکر منبع آن مجاز می‌باشد.

موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت