نمونه اظهارنامه

جهت دریافت هر نوع از نمونه اظهارنامه ها ، پس از انتخاب موضوع و ثبت درخواست در این صفحه ، با مجموعه حقوقی دفاع یاران عدالت تماس حاصل فرمایید.

توجه : نمونه اظهارنامه های از پیش نوشته شده و آماده ، هرگز نمی تواند ابعاد پرونده شما را در بر بگیرد. شما عزیزان می توانید برای تهیه اظهارنامه اختصاصی و جامع ، مطابق شرایط خاص پرونده تان از اینجا درخواست خود را ثبت نمایید.

اظهارنامه ها :

نگارش اظهارنامه و ارسال اظهارنامه رسمی به طرف مقابل در بسیاری از موضوعات قضائی دارای اهمیت فراوانی می‌باشد.

اظهارنامه می‌تواند مطالبه وجه باشد و یا حتی ارسال اظهارنامه به جهت درخواست ایفای تعهدات و سایر موضوعات حقوقی را در بر بگیرد.

متن اظهارنامه رسمی می تواند به عنوان دلیل و ادله برای محاکم دادگستری از اهمیت فراوانی برخوردار باشد.

به جهت نگارش تخصصی اظهارنامه و یا پاسخ به اظهارنامه های ارسالی برای شما از طریق همین سایت ثبت سفارش نمائید.

کاملترین متن اظهارنامه ، در سریعترین زمان ممکن در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت.

در این مجموعه حقوقی کلیه متون تخصصی حقوقی از جمله اظهارنامه های رسمی توسط حقوقدانان خبره انجام می‌پذیرد.

 

لیست برخی از نمونه اظهارنامه‌ای رسمی و غیررسمی به شرح ذیل می‌باشد:

 

عنوانکدتوضیحاتدریافت
اظهارنامه خانوادهK-01دریافت
اظهارنامه حقوقیK-02دریافت
اظهارنامه کیفریK-03دریافت
اظهارنامه الزام تعهداتK-04دریافت
اظهارنامه مطالباتK-05دریافت
سایر اظهارنامه هاK-10دریافت