نمونه دادخواست ها

جهت دریافت هر نوع از نمونه دادخواست ها، پس از انتخاب موضوع و ثبت درخواست در این صفحه ، با مجموعه حقوقی دفاع یاران عدالت تماس حاصل فرمایید.

توجه : نمونه دادخواست های از پیش نوشته شده و آماده ، هرگز نمی تواند ابعاد پرونده شما را در بر بگیرد. شما عزیزان می توانید برای تهیه دادخواست اختصاصی و جامع ، مطابق شرایط خاص پرونده تان از اینجا درخواست خود را ثبت نمایید.

نمونه دادخواست ها

تنظیم حقوقی ، نگارش و ارائه دادخواست حقوقی به مراجع قضایی و دادگستریها از تخصصی ترین و مهمترین مراحل شروع به رسیدگی های قضائی می باشد.

وجود اشکالات و ایرادات و تنظیم غیرتخصصی متن دادخواست و نوع و میزان خواسته حقوقی می تواند باعث ابطال یا رد دادخواست و یا به نتیجه مطلوب نرسیدن در روند رسیدگی قضائی باشد.

توجه : برای ارائه دادخواست به مراجع قضائی هرگز از دادخواست های مشابه و از پیش نوشته شده استفاده نفرمایید.

در این مجموعه حقوقی نسبت به شرایط پرونده حقوقی و طرفین خواهان و خوانده ، دادخواست حقوقی بصورت اختصاصی تنظیم و نگارش میگردد.

پس از ثبت سفارش از طریق همین سایت در کوتاهترین زمان ممکن جامعترین و کاملترین دادخواست حقوقی را میتوانید دریافت نمایید.

 

لیست برخی از دادخواست های حقوقی به شرح ذیل می باشد:

 

عنوانکدتوضیحاتدریافت
دادخواست دعاوی خانوادهB-01دریافت
دادخواست دعاوی ثبتیB-02دریافت
دادخواست دعاوی ملکیB-03دریافت
دادخواست دعاوی حقوقیB-04دریافت
دادخواست تامین دلیلB-05دریافت
دادخواست دعاوی مالک و مستاجرB-06دریافت
دادخواست اعسارB-07دریافت
دعاوی دعاوی بازرگانیB-08دریافت
دادخواست مطالبه خسارتB-09دریافت
سایر دادخواست هاB-10دریافت