نمونه لوایح

جهت دریافت هر نوع از نمونه لوایح ، پس از انتخاب موضوع و ثبت درخواست در این صفحه ، با مجموعه حقوقی دفاع یاران عدالت تماس حاصل فرمایید.

توجه : نمونه لوایح از پیش نوشته شده و آماده ، هرگز نمی تواند ابعاد پرونده شما را در بر بگیرد. شما عزیزان می توانید برای تهیه لوایح اختصاصی و جامع ، مطابق شرایط خاص پرونده تان از اینجا درخواست خود را ثبت نمایید.

نمونه لایحه :

 

ارائه لایحه حقوقی به دادگاه و تقدیم لایحه در مقام دفاع به سایر مراجع قضائی و غیرقضائی مانند ادارات کار از مهمترین مراحل در جریان رسیدگی به پرونده‌های قضائی و اداری می باشد.

هرگونه اظهارات و ارائه مدارک تکمیلی به مقام رسیدگی کننده که می تواند در قالب تکمیل مطالب برای شاکی و خواهان پرونده باشد و همچنین تقدیم لایحه حقوقی به دادگاه می‌تواند در مقام دفاع از پرونده‌های کیفری یا حقوقی قرار بگیرد.

نظر به اینکه متن لایحه حقوقی میتواند در رای قاضی دادگاه بسیار تاثیرگذار باشد بنابراین اکیدا توصیه می شود به جهت نگارش هر نوع لایحه حقوقی با حقوقدانان و وکلای باتجربه مشاوره حقوقی داشته باشید و شما میتوانید برای تهیه لایحه حقوقی و کیفری و ارائه کاملترین و جامعترین لایحه به مقام قضائی از حقوقدانان این مجموعه حقوقی مشاوره تخصصی مطالبه نمایید.

برای ثبت سفارش و ارسال مدارک تکمیلی از طریق همین سایت اقدام نمایید.

 

لیست برخی از نمونه‌های لوایح حقوقی و کیفری  به شرح ذیل می‌باشد:

عنوانکدتوضیحاتدریافت
لایحه خانوادهH-01دریافت
لایحه طلاقH-02دریافت
لایحه چکH-03دریافت
لایحه کیفریH-04دریافت
لایحه حقوقیH-05دریافت
دیوان عدالت اداریH-06دریافت
لایحه اداره کارH-07دریافت
لایحه اعسارH-08دریافت
لایحه بیمهH-09دریافت
سایر لوایحH-10دریافت