وصیت-ارث

وصیت و ارث

1- آیا پدر می‌تواند یکی یا چند فرزند خود را از ارث محروم کند؟

جواب:

خیر. هر شخصی تا زنده است اختیار کامل اموال خویش را دارد و می‌تواند هر گونه‌ای که بخواهد نسبت به اموالش تصمیم گیری داشته باشد. اما بعد از فوت، اموال و کلیه ماترک متوفی بر اساس قانون ارث تقسیم خواهد شد و ذکر این نکته ضروری می‌باشد که وصیت نامه‌ای که بر بیش از یک سوم اموال تاثیر گذار باشد، باید به تایید و رضایت وراث نیز برسد، در غیر رضایت سایر وراث تا ثلث ماترک موثر خواهد بود. (ماده 837 قانون مدنی مطالعه شود)

برچسب‌ها : وصیت‌نامه ، ارث ، ماترک ، دعاوی حقوقی  ، تقسیم ماترک ، مشاوره حقوقی ، وکالت در ارث ، وکیل

2- برادر من حدود یکسال پیش خودکشی کرد که متاسفانه منجر به فوت وی شد. این در حالی است که بعد از اقدام به خودکوشی و قبل از فوت بر اساس یک وصیت، یک سوم اموال خود را به دوستش وصیت نموده بود. اکنون دوستش مطالبه مقدار وصیت شده اموال متوفی را دارد. تکلیف قانونی اموال برادرم چیست؟

جواب:

بر طبق ماده 836 قانون مدنی، هرگاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند و پس از آن وصیت نماید آن وصیت در صورت تلف شدن وی باطل است و هرگاه منتهی به فوت نشد وصیت وی مذبور نافذ است. برای دریافت اطلاعات حقوقی کاملتر با موسسه حقوقی دفاع یاران عدالت تماس بگیرید.

برچسب‌ها : وصیت‌نامه ، ارث ، ماترک ، دعاوی حقوقی  ، تقسیم ماترک ، وکیل خانواده ، مشاوره حقوقی ،

3- پدرم حدود یکسال قبل از فوتش 2 وصیت جداگانه در سالهای 1395 و 1396 برای فرزندانش تنظیم کرده بود. می‌خواهم بدانم کدام یک معتبر است؟

جواب:

بر اساس ماده 839 قانون مدنی هرگاه موصی ثانیا وصیتی بر خلاف وصیت اول نماید، وصیت دوم صحیح است. بنابراین هرگاه 2 وصیت نامه مخالف در تاریخ های مختلف تنظیم شده باشد، وصیت نامه مقدم باطل و وصیت نامه موخر صحیح و مطابق قانون است. لکن در فرض سوال وصیت 1396 صحیح است. به جهت عقد قرارداد با وکیل امور املاک و انحصار وراثت، با موسسه حقوقی دفاع یاران عدالت تماس بگیرید.

برچسب‌ها : وصیت‌نامه ، ارث ، دعاوی حقوقی  ، تقسیم ماترک ، انحصاروراثت ، مشاوره حقوقی ، وکیل اختصاصی

4- وصیت نامه ‌ای وجود دارد که نویسنده آن کلیه اموالش را به شخصی واگذار نموده است. آیا اصولا چنین وصیت نامه‌ای معتبر است؟

جواب:

بر اساس ماده 843 قانون مدنی وصیت به زیاده بر یک سوم اموال و ترکه نافذ نیست، مگر با اجازه وراث باشد. و اگر بعضی از ورثه اجازه کنند فقط نسبت به سهم او نافذ است. بنابراین وصیت فوق تا یک سوم اموال صحیح است مگر با رضایت تمام وراث .

قبول تنظیم و نگارش انواع وصیت نامه در موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت توسط کارگروه تخصصی انجام می‌گیرد.

برچسب‌ها : وصیت‌نامه ، ارث ، ماترک ، دعاوی حقوقی  ، تقسیم ماترک ، انحصار وراثت ، وکیل ارث ، وکیل

5- پدر بنده در مورخ 10/03/1396 فوت شده است. در حالیکه پدربزرگم معلوم نیست چه روزی فوت شده است، نحوه ارث بردن دو شخص فوق چگونه است؟

جواب:

بر اساس ماده 874 قانون مدنی اگر بین اشخاصی توارث باشد و بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد، فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است از دیگری ارث می‌برد. چرا که وراثت آن که تاریخ فوتش مجهول است نتیجه اصل استصواب حیات او بعد از مرگ کسی است که از او ارث می‌برد. از اصل تاخر حادث نیز همین نتیجه بدست می‌آید.

برچسب‌ها : وصیت‌نامه ، ارث ، ماترک ، دعاوی حقوقی  ، تقسیم ماترک ، مشاوره حقوقی ، وکیل ارث ، وکیل

6- زنی هستم که همسرم اخیرا فوت شده است. با توجه به اینکه متوفی اموال زیادی از خود بر جای گذاشته‌اند، میزان سهم ارث بنده چگونه است؟

جواب:

در فرض سوال مشخص نشده است که آیا صاحب اولاد از متوفی هستید یا خیر. در صورتیکه صاحب فرزند باشید بر اساس ماده 901 قانون مدنی، یک هشتم اموال فریضه‌ی شماست. ولی اگر از متوفی صاحب فرزند نباشید بر اساس ماده 900 قانون فوق الذکر، یک چهارم اموال متوفی فریضه سرکارعالی خواهد بود. جامع‌ترین مشاوره حقوقی حضوری و غیر حضوری توسط وکلای دادگستری در موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت انجام می‌گیرد .

برچسب‌ها : وصیت‌نامه ، ارث ، ماترک ، دعاوی حقوقی  ، تقسیم ماترک , وکالت املاک ، وکیل اختصاصی ، وکیل

7- در صورتیکه پدر و مادر و دو دختر، تنها وارثان متوفی هستند، می‌خواهم بدانم نحوه و میزان سهم الارث اشخاص مذکور چگونه است؟

جواب:

بر طبق ماده 909 قانون مدنی هر گاه پدر یا مادر متوفی موجود باشند و چند دختر نیز وجود داشته باشد، سهم دخترها بالسویه جمعا به مقدار دو سوم می‌باشد و سهم الارث پدر و مادر جمعا یک سوم می باشد.

با مشاوره گرفتن از مجموعه حقوقی دفاع یاران، امنیت و آرامش را تجربه کنید.

برچسب‌ها : وصیت‌نامه ، ارث ، ماترک ، دعاوی حقوقی  ، دادخواست حقوقی ، مشاوره حقوقی ، وکیل اختصاصی

8- در متن وصیت نامه ام قصد دارم یکی از فرزندانم را از ارث محروم کنم. راهکار قانونی آن چیست؟

پاسخ

هیچکس نمی‌تواند وارث خود را از ارث محروم کند ضمنا در نظر داشته باشید وصیت نامه ی شما فقط درمورد یک سوم از اموال شما معتبر خواهد بود مگر اینکه در زمان زنده بودن خود، اموالتان را به سایر ورثه منتقل نمایید و با این کار برای بعد از مرگ مالی برای تقسیم باقی نماند اما یک استثنا وجود دارد و آن مسئله به این شکل است ،که تنها وارثی از ارث محروم می‌شود که مورث خود را به قتل برساند.

برچسب‌‌‌ها : دعاوی حقوقی ، حقوقی ، وصیت نامه ، ارث ، ماترک

9-بعد از فوت پدرم مشخص گردید که پدرم همسر دوم داشته و یک فرزند 3 ساله هم از ایشان دارد برای انجام انحصار وراثت و تقسیم ارث ، آیا به همسر دوم پدرم ارث میرسد و یا همسر دوم که صیغه بوده ارثی نمیبرد ؟

پاسخ :

بعد از تولد فرزند از همسر صیغه ای میبایست برای ثبت ازدواج دائم و گرفتن شناسنامه برای نوزاد اقدامات قانونی صورت میگرفته ، که میبایست اقدامات فوق حتما صورت بگیرد و انجام ثبت ازدواج دوم مراحل خاص قانونی دارد و به همسر دوم و فرزند ایشان هم ارث تعلق خواهد گرفت و شما میبایست سهم الارث این دو نفر را هم در تمام موارد و مراحل انحصار وراثت در نظر داشته باشید . جهت کسب اطلاعات حقوقی در زمینه های انحصار وراثت و  تنظیم وصیتنامه معتبر با گروه حقوقی بین المللی دفاع یاران تماس بگیرید.

برچسب‌ها : وصیت‌نامه ، ارث ، ماترک ، دعاوی حقوقی ، دادخواست حقوقی ، مشاوره حقوقی ، وکیل اختصاصی

10- موجب ارث چه اثری هست ؟

پاسخ :

موجب ارث دو اثر است : نسبت و سبب

برچسب‌ها : وصیت‌نامه ، ارث ، ماترک ، دعاوی حقوقی ، دادخواست حقوقی ، مشاوره حقوقی ، وکیل اختصاصی

11- اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند چه کسانی هستند ؟

پاسخ :

اشخاصی که موجب نسب (همان نسبت داشتن ) ارث می‌برند سه طبقه اند :

طبقه اول : پدر ، مادر و اولاد و اولاد اولاد

طبقه دوم : اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها

طبقه سوم : عموها ، عمه ها ، دایی و خاله ها و اولاد آنها

نکته : وراث به ترتیب طبقه ارث می‌برند و چنانچه از طبقه قبل حتی یک نفر باقی مانده باشد ، طبقات بعدی ارث نمی‌برند .

برچسب‌ها : وصیت‌نامه ، ارث ، ماترک ، دعاوی حقوقی ، دادخواست حقوقی ، مشاوره حقوقی ، وکیل اختصاصی

12- اشخاصی که به موجب سبب ارث می‌برند چه کسانی هستند ؟

پاسخ :

از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می‌برند هر یک از زوجین هستندکه در حین فوت دیگری زنده باشد .

برچسب‌ها : وصیت‌نامه ، ارث ، ماترک ، دعاوی حقوقی ، دادخواست حقوقی ، مشاوره حقوقی ، وکیل اختصاصی

13- شخصی هم به موجب نسب و هم به موجب سبب ارث می‌برد ، آیا آن شخص میتواند هم از موجب سبب و هم نسب ارث ببرد ؟

پاسخ :

بله، چنانچه شخصی هم به موجب نسب و هم سبب ارث ببرد و در واقع موجبات متعدد ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث می‌برد مگر اینکه بعضی از آنها مانع دیگری باشد که در اینصورت فقط از جهت عنوان مانع ارث می‌برد .

برچسب‌ها : وصیت‌نامه ، ارث ، ماترک ، دعاوی حقوقی ، دادخواست حقوقی ، مشاوره حقوقی ، وکیل اختصاصی

14- مالکیت ورثه در چه زمانی مستقر می‌شود ؟

پاسخ :

مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی زمانی مستقر می‌شود که کلیه حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته ادا و باید قبل از تقسیم ترکه پرداخت گردد.

برچسب‌ها : وصیت‌نامه ، ارث ، ماترک ، دعاوی حقوقی ، دادخواست حقوقی ، مشاوره حقوقی ، وکیل اختصاصی

15- از جمله حقوق و دیونی که به ترکه متوفی تعلق می‌گیرد چیست ؟

پاسخ :

  • قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه مثل عینی که متعلق به رهن است
  • دیون و واجبات مالی متوفی
  • وصایای میت تا یک سوم ترکه بدون نیاز به اجازه ورثه و زیاده بر یک سوم با اجازه آنها

برچسب‌ها : وصیت‌نامه ، ارث ، ماترک ، دعاوی حقوقی ، دادخواست حقوقی ، مشاوره حقوقی ، وکیل اختصاصی

16- وراث شخصی که مفقود الاثر است قصد دارند که اموال وی را تقسیم کنند اما در قانون تقسیم و مالکیت ورثه منوط به فوت شخص می‌باشد ورثه چه اقدامی میتوانند انجام دهند ؟

پاسخ :

مطابق قانون ، اصل بر این است که اموال غایب مفقود الاثر تقسیم نود ، مگر بعد از اینکه فوت وی ثابت گردد این نوع فوت در واقع مطابق ماده 867 قانون مدنی فوت حقیقی می‌باشد یا اینکه با انقضا مدتی ،که عادتا چنین شخصی زنده نمی‌ماند .(مطابق ماده 867 قانون مدنی این نوع مرگ فرضی است .)

برچسب‌ها : وصیت‌نامه ، ارث ، ماترک ، دعاوی حقوقی ، دادخواست حقوقی ، مشاوره حقوقی ، وکیل اختصاصی

17- در یک حادثه دو نفر همزمان فوت میکنند (دو نفر از یکدیگر ارث می‌بردند) چنانچه تاریخ فوت آنها هم مجهول باشد کدام یک از آن دیگری ارث می‌برند ؟

پاسخ :

در فرض سوال دونفر همزمان فوت و تاریخ فوت آنها و اینکه کدام زودتر فوت شده است معلوم نمی‌باشد مطابق قانون اصل بر این است که اشخاص مزبور در اینصورت از یکدیگر ارث نمی‌برند، اما در قانون استثناهایی وجود دارد که این اشخاص از یکدیگر ارث می‌برند. برای کسب اطلاعات بیشتر با موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت در ارتباط باشید .

برچسب‌ها : وصیت‌نامه ، ارث ، ماترک ، دعاوی حقوقی ، دادخواست حقوقی ، مشاوره حقوقی ، وکیل اختصاصی

18- در یک حادثه رانندگی دو نفر فوت کرده اند که تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری مجهول می‌باشد مطابق قانون و قواعد ارث کدام یک از دیگری ارث می برد ؟

پاسخ :

چناچه بین اشخاص مذکور توارث بوجود داشته باشد یعنی از یکدیگر ارث ببرند و هر دو بمیرند که تاریخ فوت یکی معلوم و دیگری مجهول باشد فقط آنکه تاریخ فوتش مجهول می‌باشد از آن دیگری یعنی معلوم ارث می‌برد .

برچسب‌ها : وصیت‌نامه ، ارث ، ماترک ، دعاوی حقوقی ، دادخواست حقوقی ، مشاوره حقوقی ، وکیل اختصاصی

19- آیا قتل از موانع ارث است ؟ چه نوع قتلی ؟

پاسخ :

در ماده 880 قانون مدنی عنوان می‌دارد که قتل از موانع ارث است و در واقع منظور از این قتل ، قتل عمدی می باشد و نه غیر عمدی و خطای محض و در این مورد قتل به هر صورت که باشد مانع ارث بردن او می‌شود لذا ملاک قانون گذار قتل عمدی است.

برچسب‌ها : وصیت‌نامه ، ارث ، ماترک ، دعاوی حقوقی ، دادخواست حقوقی ، مشاوره حقوقی ، وکیل اختصاصی

20- حجب چیست ؟

پاسخ : حجب حالت وارثی است که به واسطه ی بودن وراث دیگر از بردن ارث کلا و جزئا محروم می‌شود.

برچسب‌ها : وصیت‌نامه ، ارث ، ماترک ، دعاوی حقوقی ، دادخواست حقوقی ، مشاوره حقوقی ، وکیل اختصاصی

21- از بین وراث چه اشخاصی صاحب از ارث ندارند؟

پاسخ :

پدر ، مادر، پسر ، دختر، زوج و زوجه

برچسب‌ها : وصیت‌نامه ، ارث ، ماترک ، دعاوی حقوقی ، دادخواست حقوقی ، مشاوره حقوقی ، وکیل اختصاصی

22- وراث به چه صورت ارث می‌برند ؟

پاسخ :

وراث به سه صورت ارث می‌برند :

  • فرض برها : سهم آنها از ارث تعیین شده است از جمله یک چهارم ، دوسوم، دو ششم ، یک ششم
  • قرابت برها :سهم آنها از ارث تعیین نشده است غیر از بند یک و سوم سایر اشخاص به قرابت ارث می برند .
  • گاهی فرض بر و گاهی قرابت بر : بعضی ازسهم آنها معین و بعضی از سهم آنها معین نشده است از جمله پدر ، دختر ، دخترهای خواهر و خواهرهای ابوین یا ابن .

برچسب‌ها : وصیت‌نامه ، ارث ، ماترک ، دعاوی حقوقی ، دادخواست حقوقی ، مشاوره حقوقی ، وکیل اختصاصی

23- سهم هر یک از وراث طبقه اول و دوم و سوم به چه صورت محاسبه می‌شود و سهم آنها به چه نحو تعیین می‌گردد ؟

پاسخ :

سهم هر یک از طبقات در قانون بصورت کلی تعیین گردیده است بطوری که با وجود طبقه اول ، طبقه دوم و با وجود طبقه دوم طبقه سوم از ارث محروم می‌شود و درصورت نبودن هیچ یک از طبقات اول و دوم ، طبقه سوم ارث می‌برند .

برای تعیین همه هر یک از پدر ، مادر ، برادر ، خواهر و اولاد آنها و همچنین طبقات دوم و سوم و اینکه به چه اشخاصی ارث تعلق نمی‌گیرد و یا تعلق میگیرد با مراجعه به موسسه حقوقی یبن المللی دفاع یاران عدالت از اطلاعات تکمیلی بهره مند گردید.

برچسب‌ها : وصیت‌نامه ، ارث ، ماترک ، دعاوی حقوقی ، دادخواست حقوقی ، مشاوره حقوقی ، وکیل اختصاصی

24- زنی که طلاق گرفته است در چه صورتی از شوهر سابق خود ارث می‌برد ؟

پاسخ :

چنانچه شوهر بیمار بوده و زن خود را طلاق دهد یعنی طلاق از طرف مرد باشد و ظرف یکسال از تاریخ طلاق به همان مرض بمیرد زوجه از او ارث می‌برد اگرچه طلاق داده باشد، به شرط اینکه زن شوهر نکرده باشد.

برچسب‌ها : وصیت‌نامه ، ارث ، ماترک ، دعاوی حقوقی ، دادخواست حقوقی ، مشاوره حقوقی ، وکیل اختصاصی

25- وصیت چیست ؟ و بر چند نوع است ؟

  • وصیت تملیکی : عبارت است از اینکه کسی عین از مال خود را برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند. بنابراین مورد وصیت باید مال باشد اعم از عین باشد یا اینکه منفعت ، وصیت کننده باید مالک عین یا منافع باشد و مالکیت وی محرز باشد ، انتقال عین یا منافع بعد از فوت وصیت کننده امکان پذیر است ، انتقال مال اعم از عین یا منافع باید بصورت مجانی باشد.

  • وصیت عهدی :

وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مامور می‎نماید. بنابر تعریف فوق وصیت کننده ممکن است یک یا چند نفر را بر انجام امری و یا اینکه اموری وصیت کرده باشد و یا اینکه به آنها اذن در مامور بودن در تصرفات دیگری نیز داده باشد . لذا انجام این موضوع بعد از تحقق فوت وصیت کننده امکان پذیر است.

برچسب‌ها : وصیت‌نامه ، ارث ، ماترک ، دعاوی حقوقی ، دادخواست حقوقی ، مشاوره حقوقی ، وکیل اختصاصی

26- کسی که به نفع او وصیت شده است در چه زمانی مالک مورد وصیت می‌باشد ؟

پاسخ :

تملیک و یا اینکه مالک شدن به موجب حرف وصیت محقق نمی‌شود و در صورتی صحیح و قانونی است که موصی او قبول خود را اعلام کند و بعد از آن نیز موصی فوت کرده باشد.

برچسب‌ها : وصیت‌نامه ، ارث ، ماترک ، دعاوی حقوقی ، دادخواست حقوقی ، مشاوره حقوقی ، وکیل اختصاصی

27- به موجب وصیتی، شخصی یک آپارتمان مسکونی را صاحب شده است موصی(وصیت کننده) یک ماه بعد آن را از موصی له (کسی که وصیت به نفع او شده است) پس میگیرد آیا امکان پس گرفتن مورد وصیت امکان پذیر است ؟

پاسخ :

کسی که وصیت به نفع او شده است میتواند قبل از فوت موصی قبولی خود را اعلام کند اما تا زمانی که موصی فوت نکرده باشد ، خودش مالک اصلی شناخته شده است و درصورتیکه وی وصیت کرده و آپارتمان را نیز موصی له قبض کرده باشد در هر زمان میتواند آن را پس بگیرد چون تحقق مالکیت بعد فوت موصی می‌باشد نه زمان وصیت .

برچسب‌ها : وصیت‌نامه ، ارث ، ماترک ، دعاوی حقوقی ، دادخواست حقوقی ، مشاوره حقوقی ، وکیل اختصاصی

28- چنانچه موصی‌له صغیر یا مجنون باشد قبولی یا رد چه کسی ملاک می باشد ؟

پاسخ :

اگر کسی که وصیت به نفع او شده است صغیر یا مجنون باشد قبولی آنها ملاک نمی‌باشد و طبق قانون قبولی یا رد آنها توسط ولی آنها قانونی می باشد.

برچسب‌ها : وصیت‌نامه ، ارث ، ماترک ، دعاوی حقوقی ، دادخواست حقوقی ، مشاوره حقوقی ، وکیل اختصاصی

29- آیا وصیت کننده میتواند چند نفر را از ارث خود محروم کند ؟

پاسخ :

خیر- چنانچه کسی به موجب وصیت نامه ای یک یا چند نفر از ورثه خود را محروم کند این وصیت نافذ نیست و بنابراین نیازمند تنفیذ است با مراجعه به موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران از اطلاعات تکمیلی حقوقدانان استفاده کنید .

برچسب‌ها : وصیت‌نامه ، ارث ، ماترک ، دعاوی حقوقی ، دادخواست حقوقی ، مشاوره حقوقی ، وکیل اختصاصی

30- وصیتی در تاریخ 25/10/95 تنظیم و به امضا و تایید موصی نیز رسیده است اما وی در تاریخ 10/5/97 اقدام به وصیت نامه ای دیگر بر خلاف وصیت نامه اول میکند موصی فوت میکند و بین وراث اختلاف ایجاد شده است مطابق قانون و قواعد وصیت کدام وصیت نامه صحیح و قانونی است ؟

پاسخ :

از فرض سوال که دو وصیت نامه داریم با دو تاریخ متفاوت بایستی توجه نمود که مطابق قانون چنانچه وصیت نامه دوم بر خلاف وصیت نامه اول باشد وصیت نامه دوم صحیح و قانونی می‌باشد همانطور که قبلا اشاره نمودیم موصی تا زمانی که زنده است میتواند از وصیت خود رجوع کند لذا در فاصله بین وصیت نامه اول تا دوم که وی زنده می‌باشد دارای این اختیارات و آخرین اراده وی وصیت نامه دوم می باشد .

برچسب‌ها : وصیت‌نامه ، ارث ، ماترک ، دعاوی حقوقی ، دادخواست حقوقی ، مشاوره حقوقی ، وکیل اختصاصی

31- شخصی که وصیت میکند وصیت وی تا چه میزانی نافذ و قانونی می باشد ؟

پاسخ :

از لحاظ شرعی و قانونی وصیت تا یک سوم کل ترکه نافذ است و زیاده بر ثلث نافذ نمی‌باشد مگر اینکه وراث دیگر آن را تنفیذ کنند لذا چنانچه بعضی تنفیذ نکنند نسبت به آنهایی که تنفیذ نکرده‌اند غیر نافذ می‌باشد .

برچسب‌ها : وصیت‌نامه ، ارث ، ماترک ، دعاوی حقوقی ، دادخواست حقوقی ، مشاوره حقوقی ، وکیل اختصاصی

32- آیا وصیت برای طفلی که هنوز به دنیا نیامده است صحیح است ؟

پاسخ :

ماده 851 قانون مدنی صراحتا به این موضوع اشاره نموده و بیان میدارد که وصیت برای حمل صحیح و قانونی می‌باشد، اما به شرط اینکه زنده متولد شود و درصورتیکه طفل زنده متولد شده باشد میتوان آن را تملیک کند .

برچسب‌ها : وصیت‌نامه ، ارث ، ماترک ، دعاوی حقوقی ، دادخواست حقوقی ، مشاوره حقوقی ، وکیل اختصاصی

33- چه کسی میتواند برای صغیر وصی تعیین کند ؟

پاسخ :

مطابق ماده 860 قانون مدنی غیر از پدر و جد پدری کسی دیگری حق ندارد بر صغیر وصی تعیین کند.

برچسب‌ها : وصیت‌نامه ، ارث ، ماترک ، دعاوی حقوقی ، دادخواست حقوقی ، مشاوره حقوقی ، وکیل اختصاصی

همراهان گرامی شما می‌توانید برای دریافت پاسخ‌های حقوقی خود با مشاوران ما تماس حاصل فرمایید و از خدمات تخصصی آنها بهره‌مند شوید.

هرگونه کپی برداری یا انتقال مطالب این سایت، با ذکر منبع آن مجاز می‌باشد.

موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت