چک – سفته

چک - سفته

1- بنده یک فقره چک در وجه شخصی صادر نموده‌ام، درحالیکه "حواله کرد" آن را خط زده بودم، آیا دارنده چک می‌تواند به شخص دیگری آن را انتقال دهد؟

جواب:

بر اساس قانون صدور چک مصوب 1382 چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد (به دیگری انتقال دهد). درصورتی که صادر کننده متن بحواله کرد را خط بزند، حق انتقال و پشت نویسی را از دارنده چک سلب نموده است و هرگونه نقل و انتقال فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. بجهت وصول مطالبات اعم از چک یا سفته و یا هر گونه فاکتورهای صادره با گروه حقوقی دفاع یاران عدالت در ارتباط باشید.

برچسب‌ها : مطالبه چک ، مطالبه سفته ، دعاوی حقوقی ، وجه حامل ، حواله ، ظهر نویسی ، چک برگشتی ، وکیل چک

2- دارنده یک فقره چک هستم در حالیکه صادر کننده آن اخیرا فوت نموده است، آیا بانک وجه را پرداخت می‌کند؟

جواب:

بله، بانک مکلف است وجه را پرداخت کند، مگر اینکه موجودی حساب صادر کننده وجه کافی نباشد. چرا که صادر کننده در زمان حیات خود این تصمیم را گرفته است و می‌بایست حقوق دارنده چک در زمان بعد از مرگ صادر کننده نیز حفظ گردد. در هر صورت مبلغ چک میبایست از اموال متوفی فراهم گردد.

برچسب‌ها : مطالبه چک ، مطالبه سفته ، دعاوی حقوقی ، چک برگشتی ، وکیل چک ، وصول مطالبات ، چک ،

3- چکی در وجه همکارم صادر نموده‌ام، درحالی دارنده چک بعلت عدم موجودی برگشت خورده ، و متاسفانه ایشان شکایت کیفری مطرح کرده است. در صورت محکومیت مجازاتم چیست؟

جواب:

بر اساس ماده 7 قانون صدور چک، چنانچه مبلغ در متن چک کمتر از یک میلیون تومان باشد، به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد. اگر مبلغ چک از یک میلیون تومان تا پنج میلیون تومان باشد، از شش ماه تا یکسال حبس خواهد شد، ولی اگر مبلغ چک بیشتر از پنج میلیون تومان باشد به حبس از یک تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد. البته در صورت مراجعه به کارشناسان حقوقی در مجموعه دفاع یاران عدالت راهکارهای قانونی به جهت رفع مشکلات احتمالی به شما پیشنهاد خواهد شد.

برچسب‌ها : مطالبه چک ، مطالبه سفته ، دعاوی حقوقی ، شکایت ، شکایت چک ، شکایت کیفری ، مجازات چک برگشتی  ، وکیل چک

4- بنده دسته چکم را گم کرده‌ام، چه مراحلی باید طی شود تا دسته چک مورد سوءاستفاده قرار نگیرد؟

جواب:

حضرتعالی بدواً با قید فوریت به بانک مربوطه مراجعه نمایید و دستور عدم پرداخت را به بانک بدهید. برای مراحل بعدی می‌توانید در دادسرای محل وقوع جرم، شکایت مفقود شدن دسته چک را مطرح نمایید و در نهایت گواهی شکایت را به بانک ارائه دهید. در نهایت برگه های چک مفقودی از درجه اعتبار ساقط خواهند شد و اصولا مسئولیتی برعهده شما نخواهد بود. برای تهیه و نگارش هرگونه دادخواست حقوقی به موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت مراجعه نمایید.

برچسب‌ها : مطالبه چک ، مطالبه سفته ، دعاوی حقوقی ، چک مفقودی ، دسته چک ، چک گمشده ، دادخواست حقوقی

5- شخصی یک فقره چک به مبلغ یک میلیارد ریال در وجه بنده صادر نموده است. درحالیکه در موعد مقرر حساب صادر کننده، موجودی نداشت و بنده ظرف بیست روز بعد از تاریخ چک، آن را برگشت زدم. برای توقیف اموال چه کاری باید بکنم؟

جواب:

بر اساس قانون تجارت هرگاه دارنده چک ظرف 15 روز از تاریخ چک، گواهی عدم پرداخت نگیرد، دارنده برای تامین خواسته و توقیف اموال صادر کننده می‌بایست حدود بیست درصد از عنوان خواسته را نزد صندوق دادگستری برای جبران خسارت احتمالی بگذارد. برای نگارش دادخواست تامین خواسته به وکلای مجرب در گروه حقوقی دفاع یاران عدالت مراجعه نمایید.

برچسب‌ها : مطالبه چک ، مطالبه سفته ، دعاوی حقوقی ، دادخواست ، تامین خواسته ، تامین دلیل ، دادگاه حقوقی ، وکیل

6- بنده مبلغ هشتاد میلیون تومان سفته بابت بدهی شریکم، از وی گرفتم، درحالیکه حدودا سه ماه است متوجه شدم که سفته‌ها گم شده است. تکلیف چیست؟

جواب:

بهتر آنست که از وکلای با تجربه در مجموعه حقوقی دفاع یاران عدالت مشاوره و راهنمایی دریافت نمایید. و در مرحله بعد  به دادسرای محل مراجعه نمایید و شکایت مفقود شدن سفته‌ها را مطرح نمایید که دادگاه ظرف حدود بیست روز گواهی عدم اعتبار سفته‌ها را صادر می‌کند و احتمال سوءاستفاده اشخاص دیگر از بین می‌رود و در نهایت می‌توانید دادخواست حقوقی مطالبه وجه به مبلغ هشتاد میلیون تومان را مطرح نمایید.

برچسب‌ها : مطالبه چک ، مطالبه سفته ، دعاوی حقوقی ، سفته ، مشاوره حقوقی ، وکیل دعاوی ، وکلای مجرب ، دادسرا

7- از شخصی بابت ضمانت بدهی که به من دارد سفته گرفته‌ام، که از موعد پرداخت مبلغ و تاریخ سفته مدتی گذشته است. چطور می‌توانم به حق و حقوق خودم دست پیدا کنم؟ ضمنا در حال حاضر شخص بدهکار در حال فروش اموال خودش نیز می‌باشد.

جواب:

ابتدا می‌بایست ضمن واخواست سفته یا سفته‌ها و ارائه دادخواست مطالبه وجه مبالغ سفته تقاضای تامین خواسته نیز تحویل مرجع قضایی صالح تقدیم نمایید و با معرفی اموال بدهکار قبل از پایان رسیدگی بتوانید اموال بدهکار را قانونا توقیف نمایید و مانع تضییع و از بین رفتن حقوقتان بشوید.

برای دریافت اطلاعات و عقد قرارداد وکالت در موضوع مطالبه وجه سفته با دفتر حقوقی دفاع یاران عدالت تماس بگیرید.

برچسب‌ها : مطالبه چک ، مطالبه سفته ، دعاوی حقوقی ، دادخواست تامین خواسته ، سفته ، مشاوره حقوقی ، وکیل خوب

8- شخص بدهکار که به بنده سفته داده است، متواری شده است. آیا می‌توانم از شخصی که پشت سفته را بعنوان ضمانت امضاء و ظهرنویسی کرده است، مطالبه داشته باشم؟

جواب:

بله، می‌توانید به هرکدام از ظهرنویس و دارنده سفته مراجعه نمایید. فقط درصورتیکه در ظرف یکسال از مدت تاریخ سفته گذشته باشد مطالبه نکنید حق رجوع به ظهرنویس‌ها را نخواهید داشت و صرفا باید از شخص متواری شده مطالبه نمایید. برای اقدامات قانونی در این مورد حتما از مشاوران حقوقی در موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت ، مشاوره حقوقی بخواهید .

برچسب‌ها : مطالبه چک ، مطالبه سفته ، دعاوی حقوقی ، پشت نویسی ، ظهرنویسی، وکیل سفته ، وکیل چک ، وکیل

9-برای رفع اختلاف مالی بین دونفر با پرداخت یک فقره سفته از جانب بده کار، صلح و سازش ایجاد کردیم و من به عنوان شاهد پشت سفته را امضا کرده‌ام اما اکنون که وجه سفته را شخص بدهکار پرداخت نمی‌کند دادگاه علیه من که به عنوان شاهد امضاء کردم حکم توقیف اموال صادر کرده است آیا این حکم درست است ؟ چون من به کسی بدهکار نیستم .

پاسخ :

امضا کردن پشت سفته ضمانت محسوب می‌شود و به عنوان شاهد پذیرفتنی نیست بنابراین درصورتیکه از اموال شما به طلبکار پرداخت نمودند شما می‌توانید بر علیه شخص بدهکار اقامه دعوا نمایید و مبالغ پرداختی و هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل را مطالبه نمایید .

برچسب‌ها : مطالبه چک ، مطالبه سفته ، دعاوی حقوقی ، پشت نویسی ، ظهرنویسی، وکیل سفته ، وکیل چک ، وکیل

10- از طریق چه مراجعی میتوان برای مطالبه وجه چک اقدام نمود ؟

پاسخ :

برای مطالبه وجه چک میتوان از طریق دادگاه های حقوقی ، کیفری اقدام انجام شود و برای حل اختلافات اجرای ثبت اقدام نمود.

برچسب‌ها : مطالبه چک ، مطالبه سفته ، دعاوی حقوقی ، پشت نویسی ، ظهرنویسی، وکیل سفته ، وکیل چک ، وکیل

11- آیا اگر چک پس از برگشت از بانک محالُ علیه به شخص دیگری انتقال یابد جنبه کیفری دارد ؟

پاسخ :

خیر کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر اینکه انتقال قهری باشد لیکن پس از برگشت و انتقال به دیگری اصل بر حقوقی بودن چک می‌باشد .

برچسب‌ها : مطالبه چک ، مطالبه سفته ، دعاوی حقوقی ، پشت نویسی ، ظهرنویسی، وکیل سفته ، وکیل چک ، وکیل

12- در یک شرکت خصوصی مشغول به فعالیت شده‌ام ، کارفرما از من بابت تضمین انجام کار سفته به مبلغ 50 میلیون تومان میخواهد در سفته چه متنی قید کنم که بعداً به مشکل برخورد نکنم ؟

پاسخ :

معمولا شرکتها و کارفرمایان از کارمندان و یا کارگران خود بابت تضمین انجام کار به محض استخدام سفته به مبلغ معینی دریافت میکند موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران به شما پیشنهاد میکند که در متن سفته حتماً این علت صدور ( بابت تضمبین حسن انجام کار)را قید کنید و اینکه از سفته خود کپی و رسید دریافت کنید.

برچسب‌ها : مطالبه چک ، مطالبه سفته ، دعاوی حقوقی ، پشت نویسی ، ظهرنویسی، وکیل سفته ، وکیل چک ، وکیل

13- آیا با داشتن فاکتور فروش و رسید میتوان حکم جلب گرفت ؟

پاسخ :

داشتن فاکتور حسب مورد در خرید و فروش یا اجرای تعهدات و یا رسید بابت قرض و یا ادای دیون و... برای اثبات ادعای شما ادله اثبات دعوای محسوب میگردد و لذا بعد از اقدام به شکایت و صدور حکم قطعی و سایر اقدامات لازمه امکان جلب وجود دارد.

برچسب‌ها : مطالبه چک ، مطالبه سفته ، دعاوی حقوقی ، پشت نویسی ، ظهرنویسی، وکیل سفته ، وکیل چک ، وکیل

همراهان گرامی شما می‌توانید برای دریافت پاسخ‌های حقوقی خود با مشاوران ما تماس حاصل فرمایید و از خدمات تخصصی آنها بهره‌مند شوید.

هرگونه کپی برداری یا انتقال مطالب این سایت، با ذکر منبع آن مجاز می‌باشد.

موسسه حقوقی بین المللی دفاع یاران عدالت