محصولات

محصولات

کلیه محصولات حقوقی در این سایت شامل نگارش، تدوین و ارائه مطالب و نمونه قراردادهای مهم و کاربردی است که توسط حقوقدانان خبره و با توجه به جدیدترین قوانین و آئین نامه ها تهیه و بروزرسانی گردیده و قابل ارائه به تمامی متخصصین، شرکتها، کارخانجات و تمامی متقضاین محترم می باشد.

شما عزیزان می توانید تهیه و تنظیم هر نوع قرارداد یا تفاهم نامه اختصاصی خود را در قالب محصولات حقوقی از طریق همین سایت ثبت سفارش نمائید.

محصولات حقوقی این موسسه شامل موضوعات کلی زیر می باشد:

(لازم به ذکر است که شما می توانید با مراجعه به هر محصول اصلی ، از جزئیات و زیرمحصولات آن دسته استفاده نمایید.)

1- نمونه قراردادها

2- نمونه دادخواست ها

3- نمونه شکایات

4- قوانین

5- نمونه آئین نامه ها

6- نمونه مقالات حقوقی

7- نمونه قراردادهای بین المللی

8- نمونه لوایح

9- کتب و جزوات حقوقی

10- نمونه اظهارنامه

11- فرم های اداری